۲۳۳.تخت

حال مادر خوب نبود و بالطبع ما هم سرحال نبودیم. یک هفته ای بود که در بیمارستان بستری بود و خواهر و پدرم به نوبت پیشش می ماندند، دوری راه و نبودن در کنار مادرم برایم بسیار سخت و طاقت فرسا بود. اولین باری بود که کاری پیش آمده بود که بر مدرسه ارجحیت داشت، باید هرچه سریع تر خودم را می رساندم تا وظیفه فرزندی را تا حدی ادا کنم. به همین خاطر سه روز مرخصی گرفتم و خوشبختانه همه با من همکاری کردند و حتی یکی از همکاران گفت که جایم را پر خواهد کرد. دوستان واقعی را در این مواقع می توان شناخت.

صبح با مینی بوس روستا تا تیل آباد رفتم و از آنجا هم با یک کامیون به شاهرود رفتم، بعد از کلی معطلی که این بار بسیار جانکاه بود، اتوبوسی آمد و به سمت تهران به راه افتادم. به نظرم اتوبوس راه نمی رفت و جاده هم در حال کش آمدن بود. نمی دانم چرا تابلوهای کنار جاده بسیار دیر به دیر ظاهر می شدند و مسافت را هم به کندی کم می کردند. غروب به خانه رسیدم و همانجا هماهنگ کردم که امشب من در بیمارستان بمانم، با خواهرم جابه جا کردم و وارد بیمارستان شدم.

محیط بیمارستان همیشه برایم غم بار بود و حالا صد چندان، اتاق مادر را یافتم. بر روی یکی از چهار تخت اتاق خوابیده بود و وقتی مرا دید اشک در چشمانش حلقه زد. بغض شدیدی گلویم را می فشرد ولی با تمام توان مقاومت کردم تا گریه نکنم، می بایست برای خاطر مادر هم شده محکم باشم تا او روحیه خود را از دست ندهد. به همین خاطر سعی کردم فضا را با شوخی کمی لطیف تر کنم، ولی هیچ کدام از شوخی هایم مزه نداشت و مادرم به خاطر من سعی می کرد بخندد ولی اشک مجالش نمی داد.

کمی که گذشت و حال هردو ما جا آمد، از وضعیت بیماری و عمل جراحی پرسیدم و وقتی گفت همه چیز خوب بوده است، تا حد زیادی خیالم راحت شد. فقط جمله مادرم که گفت: «کی انتقالی می گیری تا همیشه در کنارم باشی؟» تا اعماق وجودم را سوزاند. وظیفه داشتم از همان روز اول در کنارش باشم و پرستاری اش کنم. وظیفه تنها پسر خانواده خیلی بیشتر از این چیزهاست ولی افسوس که دوری راه دست و بالم را بسته است. برای اولین بار به این نتیجه رسیدم که باید شهر را تحمل کنم تا بتوانم وظیفه فرزندی ام را به جا آورم.

 پرستار آمد و سرمی به مادرم وصل کرد، مادرم گفت: از بس به من سرم زده اید باد کرده ام. پرستار با لبخندی گفت: این یکی تقویتی است تا حال شما را بهتر کند، غذا که نمی توانید بخورید، حداقل با این کار بدنتان کمی جان می گیرد. پرستار این را که گفت ناگهان احساس گرسنگی شدیدی کردم. از شام دیشب که دو تا تخم مرغ آب پز بود تا حالا که ساعت ۹ شب است چیزی نخورده بودم، آن قدر نگران بودم که کلاً غذا و گرسنگی را فراموش کرده بودم.

آرام به مادر گفتم چیزی برای خوردن هست؟ من از صبح چیزی نخورده ام، گفت: یخچال را باز کن و هر چه در قفسه پایین هست مال ماست، وقتی چشمم به قفسه پایین افتاد روح و روانم جلا یافت، پر بود از آب میوه و کمپوت و… می خواستم از مادر اجازه بگیرم که لبخندی زد و گفت: بالام جان هر چه می خواهی بخور، فقط امیدوارم سیر شوی. درست است که یک آب میوه یک لیتری و یک کمپوت گیلاس و چند تا موز خوردم ولی به واقع سیر نشدم، هیچ چیز جای نان یا برنج را نمی گیرد.

 احتمالاً آرام بخشی هم در سرم اضافه کرده بودند، زیرا یک ربع بعد از وصل کردن سرم، مادر به خواب رفت. می خواستم به بوفه بیمارستان بروم تا یک چیزی بگیرم تا کمی ته دلم را بگیرد که تخت کناری که او هم خانمی سن بالا بود مرا صدا کرد و گفت: پسرم، در یخچال در طبقه بالایی یک ظرف غذا مربوط به همراه من است که دست نخورده، می توانید آن را میل کنید. از خجالت داشتم آب می شدم و به این شکم خیره می تاختم که به تایی نساخت و آبرویم را برد.

تشکر بسیار کردم و گفتم که سیرم، نگاه مادرانه ای به من کرد و گفت: برو پسرجان غذا را بردار، معلوم است هنوز گرسنه ای. یکی از تخت ها خالی بود و ظرف غذا را روی آن گذاشتم و خودم هم نشستم و تا خواستم فویل رویش را باز کنم که صدای در آمد. ویلچری که پیرزنی روی آن نشسته بود به همراه چند نفر وارد اتاق شدند، پیرزن که لباسی محلی به تن داشت به همه ما که در اتاق بودیم سلام کرد و با همان لهجه زیبای محلی حال و احوال گرمی با ما کرد.

آن قدر چهره مهربانی داشت که به شدت مرا جذب خود کرد، معاشرت با افراد سن بالا را دست دارم، این بزرگواران کوهی از تجربه هستند و از صحبت هایشان می توان درس های زیادی گرفت. می خواستم کمی با ایشان صحبت کنم که مرا از اتاق بیرون کردند، می بایست لباس هایش را با لباس بیمارستان تعویض می کردند. وقتی وارد سالن شدم، سرپرستار تا مرا دید با اخم به من گفت شما اینجا چه می کنید؟ اینجا بخش زنان است. کمی دست و پایم را گم کردم و گفتم مادرم اینجا بستری است. بزرگواری کرد و زیاد گیر نداد و گذاشت بمانم، گفت: فقط به خاطر مادرت می گذارم.

وقتی وارد اتاق شدم، او را روی تخت خوابانده بودند، از مقابلش که گذشتم صحنه ای بسیار دلخراش دیدم، دست ها یش را با باند پارچه ای محکم به میله های کنار تخت بسته بودند و خانم پرستار در حال تزریق آمپولی در سرم او بود. پیرزن فقط نگاه می کرد و چیزی نمی گفت، با چه انرژی مثبتی وارد شد و با حس و حالی عالی با همه سلام و احوال پرسی کرد ولی حالا افسرده فقط سرم را نگاه می کرد.

دیدن این مادر در این اوضاع را نمی توانستم تاب بیاورم، می خواستم به همراهش بگویم که چرا این گونه با مادر خود رفتار می کنید؟ مادر حرمت دارد و باید همیشه این حرمت رعایت شود. حتی اگر مشکلی هم هست، باید طور دیگری آن را حل کرد، بستن این مادر به تخت اصلاً کار درستی نیست. ولی رویم نشد چیزی بگویم و همه این ها را در دل خود انبار کردم.

در کنار تخت مادرم روی صندلی به زحمت خوابم برده بود که در حدود ساعت دو نیمه شب با صدایی که می گفت پسرم، بیدار شدم. مادرم در خواب بود، می دانستم که محل عملش درد دارد و به مدد مسکن ها کمی آرام شده است. بیشتر که دقت کردم فهمیدم که صدا از طرف تخت مقابل است، همان پیرزنی که او را به تخت بسته بودند مرا صدا می کرد و گفت: پسرم بیا کمی به من کمک کن.

اولش خجالت کشیدم ولی وقتی چندین بار صدایم کرد نتوانستم نشنیده بگیرم، به بالای سرش رفتم و گفتم اجازه دهید تا همراهتان را صدا کنم، در راهرو هرچه چرخیدم اثری از خانمی که همراهش بود نیافتم، وقتی برگشتم با نگاه ملتمسانه ای گفت: یک کمی آب به من می دهید. لیوان را به آرامی روی لبانش گذاشتم و یکی دو جرعه نوشید. بعد رو به من کرد و گفت: پسرم اهل کدام روستایی؟ متعجب ماندم، بعد از مکثی نسبتاً طولانی در جواب گفتم روستایی نیستم ولی مدتهاست در روستا درس می دهم. گفت: آنجا که درس می دهی خیلی دور است؟ تایید کردم و او ادامه داد: حتماً آنجا خانه گرفته ای، من هم خانه ام را در روستا به معلم ها اجاره می دهم.

همین گفت و گوی کوچک باعث شد خجالتم بریزد و نشستم پای صحبتش، هرچه از روستا و زندگی در آن برایم تعریف می کرد تجربه اش را  کم و بیش داشتم، و یا حداقل از نزدیک دیده بودم. شاید حدود یک ربعی با من صحبت کرد و بعد گفت پسرم می شود دستم را باز کنی، درد گرفته است، می خواهم بروم وضو بگیرم و نماز بخوانم، دارد دیر می شود و خدای ناکرده نمازم از دست می رود.

باز هم رویم نشد که بپرسم چرا دست هایت را بسته اند؟ پیرزنی با این همه مهربانی چرا باید این گونه با او رفتار شود؟ این زن نه پرخاشگر است و نه آزار و اذیتی دارد. با این نگاه مهربان خیلی سنگدل باید باشی که این کار را با او بکنی. دستهایش را باز کردم و کلی دعایم کرد و کلی هم مادرم را دعا کرد تا شفا یابد، فقط به او گفتم که در دستت سرم وصل است و نمی توانی وضو بگیری. لبخندی زد و گفت باشد تیمم می کنم. کمکش کردم تا تیمم کند و نشسته نمازش را خواند، کمتر کسی را دیده ام که نماز شب بخواند آن هم در بیمارستان.

به روی صندلی خودم بازگشتم و چشمانم را بستم تا اگر بشود کمی بخوابم. تازه چشمانم گرم شده بود که با سروصدایی بسیار بیدار شدم، بنده خدا مادرم هم بیدار شده بود. صدا از همان تخت پیرزن می آمد، وقتی بلند شدم و اوضاع را دیدم باور نمی شد که این همان پیرزنی است که با من صحبت می کرد، فقط می گفت برویم خانه خودمان من اینجا نمی مانم، من اصلاً خانه جاری را دوست ندارم، مگر ندیدی چقدر به من بی حرمتی کرد.

خانمی که بعدها فهمیدم دختر بزرگش است با تمام توان می خواست آرامش کند ولی نمی توانست، قدرت بدنی پیرزن بسیار زیاد بود، کار به جایی کشید که خودش از تخت پایین آمد و با همان حالت خمیده اش به راه افتاد و چون دید دستش سرم است بی محابا آنژیوکت را از دستش درآورد. خون از دستش جاری شد و بخش عمده ای از لباسش هم خونی شد. من که دست وپایم را گم کرده بودم و نمی دانستم چه کار باید کنم، سریع پرستارها را صدا کردم و آنها هم به کمک دو نفر از خدمات توانستند پیرزن را به تخت برگردانند.

پیرزن آرامتر شده بود و چیزی نمی گفت و دخترش با چشمانی گریان شروع کرد به بستن دست های مادرش به تخت. به خاطر آرامبخشی که با زحمت بسیار به او تزریق کردند پیرزن آرام آرام به خواب رفت و همه جا را سکوت فرا گرفت. اتفاقاتی که رخ داده بود به همراه تصویر خونینی که در مقابلم نقش بسته بود بسیار مرا ترسانده بود. اگر اتفاقی می افتاد من خودم را نمی بخشیدم، تازه فهمیدم که این بستن دلیلی دارد که من به اشتباه در مورد آن فکر می کردم.

دختر این پیرزن رو به من کرد و با چشمانی اشک بار گفت: خواهش می کنم دیگر دستان مادرم را باز نکن، دیدی که چه کار می کند. تا خواستم چیزی بگویم گفت:مادرم  گفت که شما دستش را باز کرده اید و کلی هم برایت دعا کرد، من هم دعایت می کنم که حواست به مادرم بوده و خواسته اش را انجام داده ای، ولی مادر من دچار آلزایمر است و بیشتر اوقات خود را در گذشته تصور می کند، سالهاست در خانه من زندگی می کند ولی هنوز فکر می کند در روستا است.

حدود ساعت ده صبح بود که پدرم آمد تا جایگزین من شود. می خواستم بیشتر کنار مادر بمانم ولی پدر حرف منطقی ای زد و گفت: برو استراحت کن بعد دوباره بیا، در حال رفتن به سمت پیرزن بودم تا از او خداحافظی کنم که پیش دستی کرد و مرا صدا کرد و گفت: خانه که رفتی به اوستا ممد بگو حتماً برای مالها علف بریزد، او حواس درست و درمانی ندارد. خودت هم نمی خواهد ظرف های ناهارت را بشویی، خودم برایت تمیزشان می کنم. ناهار کشک گذاشته ام، وقتی از مدرسه آمدی حتما بیا تا کاسه ای بدهم که بخوری.

بعد به دستانش نگاه کرد و گفت: پسرم بیا دستانم را باز کن تا با هم برویم. اگر دیر برسیم غذا سر اجاق می سوزد و آنگاه نه تو ناهار داری نه من و نه اوستا ممد. دخترش فقط می گریست و من هم مانده بودم چه کنم؟! مادرم هم شروع به گریه کرد و جو بسیار سنگین بود، نه می توانستم به چشمان پیرزن نگاه کنم و نه می توانستم نگاه نکنم، نه می توانستم کاری بکنم و نه می توانستم بی تفاوت باشم.

به کنار مادرم رفتم و با بغض گفتم چه کنم؟ دیشب دستانش را باز کردم و آن اتفاقات افتاد، حالا چه کنم؟ مادرم چشمانش را پاک کرد و گفت: چاره ای نیست باید بسته باشد و این به نفع اوست، خاحافظی کن و برو. او که حواس ندارد و یادش نمی ماند، دخترش هم که مانند همیشه اشک هایش جاری بود با سر اشاره می کرد که کاری نکنم. همه این ها دلیلی بود که باید بی اعتنا به خواسته این پیرزن مهربان باشم.

به زحمت از کنارش گذشتم و سریع خداحافظی کردم. تا مقابل در برسم چندین بار صدایم کرد و آقا دبیر خطابم می کرد، خیلی سخت بود و با مشقت فراوان از اتاق خارج شدم. صدایش را می شنیدم که می گفت: این مثل بچه من است، چند سال است در خانه ما زندگی می کند، تا حالا نشده به من بی محلی کند. نمی دانم چرا دستانم را باز نکرد؟! می خواستم ناهار کشک به او بدهم.

در همان راهرو بر روی صندلی نشستم و به زحمت بغضم را فرو خوردم. ای کاش می شد راهی یافت تا این طور نمی شد، نمی دانستم چه کار باید کنم. همراه آن پیرزن آمد و گفت: ای کاش نمی گفتی در روستا معلم هستی، ما تمام تلاشمان این است که کمترین موضوعی که باعث شود او به یاد گذشته بیفتد را از او دور کنیم. حالا با بودن شما او کاملاً در گذشته غرق شده است. لطفاً دیگر پیش او نیایید، گفتم: نمی شود، مادرم آنجاست و باید دوباره به پیشش برگردم، کمی فکر کرد و بعد به ایستگاه پرستاری رفت.

شب که بازگشتم وقتی به مقابل ایستگاه پرستاری رسیدم یکی از پرستارها صدایم کرد آقامعلم، با تعجب برگشتم که با لبخندی گفت: اتاقش را عوض کردیم تا دیگر دستش را باز نکنی و کلی برایمان دردسر درست کنی. ضمناً تنها تنها کشک نخور، کمی هم به فکر ما باش. گفتم: هیچ راهی ندارد به جز بستن ایشان به تخت؟ گفت: تنها راه درمانش همین است. امیدواریم این چند روزی که روی تخت بسته است داروها عمل کند و کمی او را آرام کند.

مادر را فردا مرخص می کردند و این بهترین خبری بود که پرستار به ما داد. درست است دیر آمدم ولی همین مرخص شدن مادر کمی برایم تسلی بخش بود. شب روی همان صندلی سعی می کردم که بخوابم که ناگاه سایه ای بالای سرم دیدم. خیلی ترسیدم و نفسم در سینه حبس شده بود که آرام کنار گوشم شنیدم که «به اوستا ممد گفتی؟ غذا که نسوخته بود؟» پیرزن مهرابانانه بالای سرم ایستاده بود.

من که هاج و واج مانده بودم و قدرت تکلم را از دست داده بودم. مادرم از روی تخت گفت: بله مادرجان همه کارهایی که گفتی را انجام داده، شما خیالت راحت باشد، به اتاق خودتان برگردید و همانجا استراحت کنید. در همین حین دخترش سر رسید و با کلی عذرخواهی مادرش را به سمت بیرون هدایت کرد. پیرزن موقع خارج شدن می گفت: عجب کشکی درست کرده بودم، اینها نگذاشتند خودم بخورم، اشکال ندارد اوستا ممد و این بچه خوردند انگار من خورده ام.

کارهای مادر انجام شد و از بیمارستان بیرون آمدیم. خیلی دوست داشتم از آن پیرزن خداحافظی کنم ولی نمی توانستم، او با دیدن من دوباره به گذشته برمی گشت و همین روند درمانش را کندتر می کرد. در ماشین فقط به این فکر می کردم که چرا او به گذشته باز می گشت؟ چرا سالهای دور را بهتر از این سالها به یاد داشت؟ چرا خود را در روستا فرض می کرد؟ شاید همه اینها دلیل علمی و پزشکی داشته باشد ولی به نظر من هرجا زندگی بر وفق مراد انسان باشد دوست دارد دوباره به آنجا بازگردد. من هم کمی دچار این بیماری هستم و دوست دارم به روستا بازگردم. به نظرم اگر به کهنسالی برسم مرا هم باید به تخت ببندند که نتوانم به گذشته بازگردم.

۲۳۲.آخرین روز معلم روستا

مانند همیشه ساعت هفت صبح از خانه بیرون زدم، هنوز وارد خیابان اصلی نشده بودم که با انبوهی از ماشین ها مواجه گشتم، در این زمان به خاطر دو مدرسه ای که در محله ما هست، ترافیک سنگین می شود. هنوز به این ترافیک عادت نکرده ام و مانند همیشه اعصابم را به هم می ریزد. کلاً با ازدحام و شلوغی به شدت مشکل دارم. درون ماشین رادیو روشن است، معمولاً رادیو پیام یا رادیو صبا گوش می دهم، مجری از صبح زیبای یک روز اردیبهشتی می گفت، از گفته هایش فقط صبح و اردیبهشت نصیب من شده بود و خبری از زیبایی نبود.

برای رسیدن به مدرسه روستا راهی تقریباً نامتعارف پیدا کرده ام تا از خیل ماشین ها به دور باشم، جاده ای پر پیچ و خم که از دل مزارع می گذرد و حداقل کمی حس روستا را برایم زنده می کند، جاده ای بسیار ناهموار ولی برای من بسیار عالی، هرجا خلوت باشد برای من بهترین جاست. کل مسیری که از شهر جدا می شود و به روستا می رسد به پنج کیلومتر هم نمی رسد و من همیشه این قسمت را با حداقل سرعت طی می کنم، دوست ندارم به دوباره به ساختمانها برسم.

در سال های اول خدمتم که در وامنان بودم از دوری راه شکایت داشتم و حالا که در واپسین روزهای خدمتم هستم از نزدیکی راه بیزارم. در آن سالها آرزو داشتم که خانه ام نزدیک مدرسه باشد و در این روزها دورتر بودن را بیشتر می پسندم. تناقض بخش مهمی از زندگی ما آدمیان است که همیشه با آن دست و پنجه نرم می کنیم. روزی چیزی برایمان آرزو است و روز دیگر از آن بیزاریم، زمان چقدر دیدگاه ها را تغییر می دهد.

امروز آخرین روزی است که به عنوان معلم به کلاس درس روستا خواهم رفت و تدریس خواهم کرد. از هفته بعد امتحانات نوبت دوم آغاز می شود و دیگر نقش معلمی ندارم و مراقب خواهم بود. روز آخر تدریس در روستا چقدر سخت و نفس گیر خواهد بود، تمام سالهایی که معلم بودم در روستا هم خدمت کرده ام، در شانزده سال نخست به طور کامل و در مابقی آن همیشه نیمی از کلاس هایم در روستا بوده است. من تا امروز که آخرین روز است خود را «معلم روستا» می دانم.

دلم نیامد در این آخرین روز از کنار مزارع به این سرعت عبور کنم. می خواستم توقف کنم و قدمی در این گندم زار بزنم تا حداقل اندکی از آن حس زیبای روستا را بچشم، ولی جاده اصلاً جای توقف نداشت و ماشین ها هم فرصت توقف نمی دادند، به هر زحمتی بود در جایی بسیار ناهموار ماشین را که دادش درآمده بود متوقف کردم و وارد مزرعه شدم. نسیم نسبتاً خنک صبحگاهی که گندم های تازه خوشه بسته را می رقصاند کمی هم صورت مرا نوازش می کرد.

وقتی به کوه های سر به فلک کشیده در دوردست ها نگاه می کردم وامنان و طبیعت زیبایش جلوی چشمانم نقش می بست. طبیعت کوهستان را بیشتر از دشت می پسندم، به طور کلی هرجا بروم که شبیه وامنان باشد را دوست دارم، به همین خاطر جنگل را هم زیاد برنمی تابم، چشمانم باید گستره وسیعی را ببیند تا لذت ببرد. وقتی از پنجره مدرسه دخترانه وامنان که در بالاترین نقطه روستا بود به بیرون نگاه می کردم، مناظری که در وسعتی بسیار تا افق قرار داشت چشمانم را سیراب می کرد و هوش را از سرم می برد، منظره می باید این چنین به سمت بینهایت میل کند.

به یاد پیاده روی هایم برای رفتن به مدرسه روستاهای اطراف وامنان افتادم. چقدر بین وامنان و کاشیدار و نراب راه رفته ام، در گرما و سرما طی مسیر کرده ام، به یاد آوردم در صبح زمستان های سرد که برف همه جا را سپید کرده بود، در تاریکی از خانه ای که دیگر دوستانم در آن در خواب ناز بودند بیرون می زدم و بعد از حدود یک ساعت پیمودن راهی که همچون مارپیچی بود بر گرد تپه ها و دشت ها به مدرسه می رسیدم. در این پیاده رفتن هایم، چقدر زیر باران خیس شدم و سرما می خوردم، زیر آفتاب سوزان بریان می شدم و در سرمای زمستان منجمد می گشتم، ولی حالا که ماشین زیرپایم است و هیچ ناملایمتی از طبیعت نمی بینم و خیلی سریع به مدرسه می رسم، احساس بهتری از آن زمان ندارم.

در دنیای گذشته سیر می کردم و خبری از حال نداشتم، از آینده هم بسیار می ترسم. در پایان شهریور امسال رسماً بازنشسته می شوم و دیگر در جرگه آموزش و پرورش نیستم، دیگر معلم رسمی نیستم و هرجا بروم مرا بازنشسته خواهند خواند. شماره پرسنلی ام به شماره دفترکل بدل می شود و ناخودآگاه به بایگانی سپرده می شوم. این کسوت معلمی را که سالها با من بوده است را نمی توانم ناگهان کنار بگذارم، می بایست راهی می یافتم تا در این وادی بمانم، من اگر روزی بدانم که دیگر معلم نیستم، دیگر نیستم.

ماندن در این وادی فقط در مدارس غیردولتی ممکن است که بسیار هراسناک اند. هرجا انتفاع مالی در آموزش رخ دهد، اساس کار می لنگد و هدف ها تغییر دهشتناکی می کنند. تجربه این گونه مدارس را داشته ام و به همین خاطر با هراس به سمت آن می روم، ولی چاره ای هم ندارم، نمی توانم معلمی نکنم. از کسی که سی سال در کار تعلیم و تربیت بوده و هماراهانش در مدرسه دانش آموزان و در خانه کتاب ها هستند انتظار کار دیگری نارواست، عمری در فرهنگ بودن دنیایی متفاوت برای معلم می سازد که خروج از آن بسیار سخت و دردناک است.

همه چیز چنان با سرعت در حال تغییر است که کاملاً از چرخه آن جامانده ام. احساس می کنم در بیابان برهوتی هستم که همه از من جلو رفته اند و من تنهای تنها مانده ام، آن قدر از من جلو افتاده اند که کسی حرف های مرا نمی شنود. فکر می کنم این سرعت بیش از اندازه در نهایت باعث شود که از مسیر درست خارج شوند و در یکی از پیچ های تند به ته دره سقوط کنند، هرچه هم فریاد برمی آورم صدایم به آنها نمی رسد، هر چه از آنها می خواهم که به خاطر من کمی آهسته تر حرکت کنند تا کمی به آنها نزدیک شوم، چنان با شتاب می روند که صدایم به آنها نمی رسد.

احساس این که اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد، تن و بدنم را به لرزه می افکند، و از این که نمی توانم کمترین کار را برای جلوگیری از آن انجام دهم مرا دچار یاسی فلسفی می کند، من متولی تربیت جامعه هستم ولی در این راه نمی توانم حتی قدم کوچکی بردارم. در سالهای گذشته در دورترین روستا خدمت کرده ام، روستایی که حتی جاده آسفالته هم نداشت و رفت و آمد در آن بسیار سخت بود، ولی در آن شرایط سخت زندگی در حالت عادی خود در جریان بود، آرام و منطقی، آسایش نبود ولی آرامش را می شد با کمی کنکاش در گوشه گوشه آنجا یافت. مدارس نسبتاً خوب بودند و دانش آموزان به بضاعت خود در درس همراهی می کردند، کمتر مشکلات اخلاقی و رفتاری در مدارس مشاهده می شد.

ولی حالا همه چیز به طور شگفت انگیزی تغییر کرده است، از همه مهمتر آرامش است که از همه جا رخت بربسته است، در این روزگار به مدد تکنولوژی آسایش هست ولی دیگر نمی توان آرامش را یافت. وقتی در جامعه و خانواده آرامش نباشد چه انتظاری از مدرسه باید داشت؟ بزرگترین افسوس من این است که هرچه به گذشته فکر می کنم شرایط را بهتر از حال می بینم و این عمق فاجعه ای است که در حال رخ دادن است. دانش آموزان امروز ما با دانش آموزان سی سال پیش بسیار تغییر کرده اند ولی آموزش و پرورش ما هیچ تکانی به خود نداده است و شکاف بین ما و دانش آموزان هر روز عمیق تر می شود. سالهاست که ما دیگر رسالت واقعی خود که تربیت جامعه است را رها کرده ایم و فقط یک سری مطالب که حتی در مفید بودنشان نیز شک هست به دانش آموزان ارائه می دهیم.

من معلم و وظیفه دارم که در نهایت فردی را تربیت کنم که در جامعه مفید باشد، به فکر همنوعان خود باشد و برای زندگی برنامه ای داشته باشد. من به عنوان معلم ریاضی وظیفه دارم که تفکر نظام یافته را در حل مسئله به دانش آموزانم بیاموزم تا در زندگی در برخورد با مشکلات بتواند با تفکر راه چاره بیابند، اصلاً بدانند که چگونه باید با مسئله روبرو شوند و چگونه آن را تحلیل کنند تا بتوانند آن را حل کنند. نظم و ترتیب را که مهم ترین عامل موفقیت است را به آنها یاد بدهم، نظمی که هرچه جلو تر می روین کمتر مشاهده می کنیم و نبود آن معضلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. ولی متاسفانه عوامل بسیاری در کار هستند که نگذراند ما معلمان به این اهداف خود برسیم. همه این عوامل را می شناسیم ولی تلاشی برای برطرف کردنش نمی کنیم. می دانم که برطرف کردن عوامل اصلی از حیطه توانایی ما خارج است ولی حتی برای فرعی ترین آنها هم کاری نمی کنیم.

در بیم و امید گذشته و آینده غرق بودم که ناگاه وارد اکنون شدم، به ساعت نگاه کردم، هشت شده بود و من هنوز در این مزرعه کوچک بودم، در تمام دوران خدمتم تعداد روز هایی که به مدرسه نرفتم بسیار اندک است، تاخیری را به یاد ندارم، پس باید عجله می کردم تا در این آخرین روز هم به موقع برسم. وقتی وارد مدرسه شدم همه دانش آموزان به کلاس رفته بودند، سریع به دفتر مدرسه رفتم و دفترنمره ام را برداشتم و به کلاس رفتم.

بعد از پایان درس چند کلمه ای با بچه ها صحبت کردم و از آنها خداحافظی کردم، حالم زیاد خوب نبود و این را نمی توانستم پنهان کنم، لحن صحبتم عوض شده بود و همین بچه ها را متعجب ساخته بود. بچه ها را در انتهای کلاس جمع کردم و یک عکس یادگاری با آنها گرفتم. من واقعاً و از ته دل این بچه ها را دوست دارم ولی هیچگاه بروز نمی دهم، شاید بچه ها مرا به عنوان دبیری سخت گیر و خشک بشناسند ولی وقتی سالها می گذرد و دوباره آنها را می بینم می فهمم که بعد از گذر زمان آنها هم فهمیده اند که سخت گیری من بزرگترین مهربانی در حق آنها بوده است. ولی در این لحظه دیگر نمی توانستم مانند همیشه باشم و احساساتم را تا حدی بروز دادم و با لبخند به چهره هایشان می نگریستم، آنها هم با همان حالت کودکی محبتشان را ابراز می کردند. این چند دقیقه انتهایی کلاس چقدر سنگین و سخت گذشت.

در سالی که گذشت در این مدرسه بسیار بر من فشار آمد، گاهی از مدرسه که بیرون می آمدم نیم ساعتی را در جاده در مسیر مخالف می رفتم تا کمی به حالت عادی برگردم و به خانه بروم. به خاطر اتفاقات بسیار عجیب و واقعاً تکان دهنده در مدرسه هفت نفر اخراج شدند. بعد از رفتن آن دانش آموزان، هم کلاس و هم مدرسه تا حدی وضعیت عادی به خود گرفت. وقتی کار به جایی می رسد که مجبور هستیم دانش آموز را اخراج کنیم یعنی مدرسه آن خاصیت اصلی خود را از دست داده است و من معلم نیز دیگر آن کارایی لازم را ندارم، درست است عوامل بیرون مدرسه بسیار دخیل در این اتفاقات بودند ولی وقتی در مدرسه نتوان این مسائل را حل کرد، کجا در جامعه فرصت حلش خواهد بود؟! ناکارآمدی بدترین حالتی است که می شود برای یک معلم متصور شد.

متاسفانه آموزش و پرورش ما تمام حواسش را روی مدارس تیزهوشان و نمونه و شاهد گذاشته است و تقریباً باقی مدارس که بدنه اصلی جامعه دانش آموزی ما هستند را به باد فراموشی سپرده است. مدرسه ای که در طول سال تحصیلی سرانه ای دریافت نمی کند، مدرسه ای که مدیریت آن را به اکراه به فردی اجبار می کنند، مدرسه ای که در آن بازدید فنی و اصولی انجام نمی شود، مدرسه ای که در آن به بهانه رتبه بندی همان اندک انگیزه معلمان کور می گردد، مدرسه ای که در آن تعلم و تربیت به شکل اصلی و درست آن به هیچ شکلی در جریان نیست، چگونه می تواند بقا یافته و جامعه را اصلاح کند.

به روزهای اول خدمتم که می اندیشم، درد جانکاهی را در سینه ام حس می کنم. چقدر آن روزها خوب بود و حالا اصلاً خوب نیست. من واقعاً مدیون دانش آموزان وامنان هستم که حس خوب معلمی را برای من ساختند. در اوج مشکلات با من همکاری می کردند و در حد توانشان می فهمیدند و همین در رفتارشان تغییر ایجاد می کرد، اتفاقی که این روزها به ندرت در کلاس هایم می بینم. دانش آموزان سی سال پیش وامنان هرجایی مرا می بینند چنان گرم سلام وعلیک می کنند که شرمنده می شوم، به یاد دارم یکی از دانش آموزان همان زمان شماره ام را یافت و با من تماس گرفت وبعد از کلی ابراز محبت گفت که در یکی از بیمارستان های تهران مشغول است و از من خواست تا شماره اش را ذخیره کنم تا اگر روزی کاری پیش آمد بتواند کمکم کند، البته می گفت انشالله کارتان به بیمارستان نکشد. کجا می شود این گونه دانش آموز یافت که بعد از بیست و اندی سال هنوز به یاد معلمش هست. ولی حالا دانش آموزان بیرون در مدرسه دیگر کاری با من ندارد.

شاید من راه را به اشتباه رفته ام و هنوز همانند سی سال پیش انتظار دارم همه چیز در بهترین وضعیت ممکن باید باشد. خودم سعی می کنم کارم را به نحو احسن انجام دهم و هرآنچه می دانم را به بچه منتقل کنم، تمام سعی من این است که تفکر در ذهن این بچه ها رشد یابد و در آینده بتوانند از آن کمک بگیرند، آموزش حل مسئله همیشه در تمام کلاس های من جاری است. ولی وقتی به اطرافم می نگرم کمتر کسی را در این سنگر می یابم و همین تنهایی است که مرا به شک می اندازد که شاید من در مسیر اشتباه هستم. از همان ابتدا از روزمرگی و عادی شدن بیزار بودم، سعی می کردم هر روز نسبت روز قبل تغییری داشته باشم. هنوز هم در حال یادگیری هستم و از همه حتی دانش آموزان هم یاد می گیرم، برای من یادگیری پایانی ندارد. ولی متاسفانه در مدرسه که مهد یادگیری است همه چیز متوقف است.

وقتی مدرسه تعطیل شد و همه بچه ها رفتند در حیاطی ساکت به سمت ماشینم رفتم، دستم به سمت سوئیچ نمی رفت و دل آن را نداشتم که ماشین را روشن کنم و از مدرسه خارج شوم. ولی چاره ای نبود و می بایست رفت. وقتی از در مدرسه خارج شدم دلم همچون ابری سیاه گرفت، چیزی نمانده بود که رگبار بارانش مرا غرق خود کند که گاز ماشین را گرفتم و خود را مشغول رانندگی کردم تا شاید کمی از این فکرها دور شوم. دردهایی دارم که بازگو کردنش ممکن نیست، دلم از این همه ناکارامدی واقعاً به ستوه آمده است.

 درونم زخم هایی هست که درمانی ندارد، به قول صادق هدایت این دردها همچون خوره ای به آهستگی روحم را می خورد. آرزو داشتم و دارم که ای کاش اوضاع جامعه ما خیلی خیلی بهتر از این می بود، ای کاش آموزش و پرورش ما آن قدر قوی و پویا بود که می توانست جامعه را به سمت درست هدایت کند و باری از دوش این مردمان خسته بردارد. مردمانی که در بهترین حالت بعد از تحمل کلی سختی و کسب درجات عالی به کشور دیگری مهاجرت می کنند و می شوند نیروی کار ارزان برای آنجا، بهترین هایمان می روند و همین تراز جامعه ما را برهم زده است.

 ای کاش کتاب دوست و یار جدانشدنی فرد فرد ایرانی ها می شد و هر کسی در روز دقایقی را با این دوست دانایش می گذراند. ای کاش به جا تلگرام و اینستاگرام همان مجلات و روزنامه ها می بودند تا فرهنگ این قدر مجازی نمی شد. ای کاش همه به فکر هم بودند و تا جایی که امکان داشت گره از کار هم باز می کردند، ای کاش همه  « آن چه را بر خود نمی پسندیدند برای دیگران نیز نمی پسندیدند

امروز زندگی معلم روستا در واقعیت به پایان رسید ولی هنوز زندگی در خاطرات معلم روستا در جریان است، درست است که دیگر در روستا تدریس نمی کنم ولی هنوز خاطرات تلخ و شیرین روستا است که مرا سرپا نگاه می دارد. پس تا زمانی که توانایی اش را داشته باشم نگارش خاطرات معلم روستا را ادامه خواهم داد.

در آخر از تمامی مردمان و دانش آموزان روستاهایی که در آنجا خدمت کرده ام کمال تشکر و قدردانی را دارم که مرا با این دنیای پر مهر آشنا کردند و بهترین و ویژه ترین تشکراتم نثار مردمان و دانش آموزان زیبای وامنان که شانزده سال با آنها زندگی کرده ام و معنی واقعی زندگی را از آنها آموختم.

پیروز و پاینده باشید

بیست و پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و سه

گرگان

۲۳۱. زندگی بدون توازن

مدتی است که در هر دو هفته، یازده روز در روستا زندگی می کنم. زندگی جدیدی برایم شروع شده بود که پایانی برایش متصور نبود. قبلاً که در گرگان ساکن بودیم، سه روز آخر هفته به خانه می رفتم ولی حالا که به تهران کوچ کرده ایم برنامه ام تغییر کرده است. تا سال قبل در روستا بیتوته داشتم ولی حالا به زندگی تبدیل شده است. زندگی ای که تا کنون تجربه اش را نداشتم.

روستا با شهر بسیار متفاوت است و دنیایی دیگر دارد. در اینجا آرامش بر همه جا حکم فرماست و همه چیز به آرامی و متانت می گذرد، بر عکس شهر که همه در حال دویدن هستند. همین تفاوت باعث شده بود که در یک تناقض بزرگ گیر بیفتم. در طبیعتی که پر بود از زیبایی روزگار می گذراندم و هیچ خبری از شهر و تکاپوهایش نداشتم. از سه شنبه که دوستان می رفتند تا شنبه که باز آیند زندگی برایم رنگ دیگری می گرفت، تنهایی هم دنیایی خاص خودش دارد.

در اینجا صدایی نبود به جز آواز پرندگان و برگ های سپیدار که در باد می رقصیدند، خروس همسایه صبح را بشارت می داد و پارس سگ گله هایی که از کوچه کنار خانه می گذشتند آمدن غروب را خبر می دادند. مسیر منتهی به مدرسه دخترانه که در بالا ترین نقطه روستا بود پر بود از سلام هایی که هر کدام انرژی بخش من بودند برای ادامه این زندگی. پنج شنبه ها و جمعه ها را به گلگشت در کوه و دشت های اطراف می گذارندم و رو ح و روانم را از این همه زیبایی ها سیراب می کردم. طبیعت و مردمان آرام این خطه مرا هم همچون خود کرده بودند، آرامش در اینجا از هر گوشه ای می تراود.

تنها وسیله حمل و نقل برای رفت و آمدم بین روستا ها و مدارس آن ها، پاهایم بودند و بس، اینجا خبری از تاکسی و اتوبوس نیست. دو روز هفته که در نراب کلاس داشتم حدود پنج یا شش کیلومتر را طی می کردم تا به مدرسه برسم. سوخت مصرفی ام انرژی های بیکرانی بود که از تماشای مناظر بدیع و دلنواز طبیعت می گرفتم. در هوایی نفس می کشیدم که پرندگان و حیوانات و درختان و حتی مزرعه ها از آن تنفس می کردند. خود همین هوا پربود از انرژی، بیکرانی و قدرت آن از حد توان من خارج بود و تنها بخش کوچکی از آن را می توانستم دریافت کنم.

دوستان زیادی یافته بودم که بسیار مهربان بودند، در مسیر وقتی از کنارشان می گذشتم کلی خوش و بش با هم می کردیم و گپی دوستانه می زدیم. آنها از ایستادگی و مقاومت می گفتند تا دل مرا در ادامه این راه سخت قرص کنند. بهترین شان «چهاربرادرون» بودند که حیف از دستشان دادم، نمی دانم حالا ستون کدام خانه یا سقف کدام اتاق هستند، فقط می دانم هرجا که هستند مفید هستند و این خاصیت آنهاست. گاهی آن قدر تعدادشان زیاد می شد که مجبور می شدم به صورت کلی با آنها حال و احوال کنم، آنها هم برگهایشان را برایم به رقص در می آوردند.

صبح ها که به سمت نراب می رفتم کوه بزرگ بوقوتو مقابلم بود و با صلابتی مثال زدنی همراهی ام می کرد، با همان صدای جا افتاده اش که نشان از سن و سال زیادش می داد همیشه در سلام گفتن بر من پیشی می گرفت و مرا خجالت زده می کرد. فکر کنم مردم این ناحیه از او به سرعت سلام کردن را آموخته بودند. در بازگشت هم آفتاب در پشت کوهی که بسیار از ما دورتر بود خداحافظی می کرد و به سمت دیگر زمین سفر می کرد.

در میان کوه ها و دشت هایی که زیر پا می گذاشتم تنها صدایی که مرا آزار می داد ناله زمین بود، وقتی گاوآهن خراش بر رویش می انداخت صدای آه سوزناکش را می شنیدم و جگر م می سوخت. یک بار خواستم پیرمردی را که با گاوش در حال شخم زدن زمین بود را وادار به توقف کنم ولی همان زمینی که از درد بر خود می پیچید مانعم شد. مهربانانه می گفت: این درد برایش از عسل هم شیرین تر است. دردیست که درد آن پیرمرد را درمان می کند و همین برایش بسیار ارزشمند است. کجا می توان همچون این زمین سخاوتمند یافت که هم درد می کشد و هم از شیره جانش گیاهان را پرورش می دهد تا دردی از ما کم کند.

ماندن در مدت زمان طولانی در کنار این دوستان بسیار خوب بود ولی معایبی هم داشت، این ها مرا به شدت به خود وابسته کرده بودند و این وابستگی اصلاً خوب نبود. من اهل اینجا نیستم و خواه ناخواه روزی باید می رفتم و از همین حالا غم آن روز را داشتم. نه می توانستم بمانم و نه دوست داشتم بروم، درست است که هیچ امیدی به انتقالی نیست ولی باز هم من متعلق به اینجا نبودم و همیشه به اهالی این منطقه غبطه می خوردم که ریشه در جایی دارند که بهترین مکان دنیاست.

در بعد از ظهر چهارشنبه بعد از یازده روز اقامت در روستا، انتظار طاقت فرسا تا آمدن یک وسیله برای رفتن، تحمل اضطراب سهمگین رسیدن یا نرسیدن به قطار، یازده ساعت بودن در دل یک مار آهنین که با سروصدای زیاد راه می پیمود، مرا وارد دنیایی دیگر می کرد. دنیایی که در آن خبری از آرامش نبود، دنیایی که در آن سرعت حرف اول را می زد، هیاهو از همه جایش می خروشید و لحظه ای انسان را رها نمی کرد.

در تاریکی شب بر روی تخت قطار به این فکر می کردم که هنوز تا مرکز دنیای دومم خیلی مانده، اینجا هنوز خوب است و فردا وقتی به مقصد برسم این دنیا بر سرم خراب خواهد شد. این پرسش همیشه با من هست که تا کی باید این دنیاهای متفاوت را تحمل کنم؟ این رفت و آمد به دنیاهای متضاد چقدر سخت و دشوار است. نمی دانم آیا کسی هست مانند من که در دو دنیای متفاوت زندگی کند.

مواجهه با خیل عظیم آدمهایی که می خواستند سوار تنها اتوبوس واحد راه آهن به میدان امام حسین شوند مرا به بهت می برد، در میان موج آنها گرفتار شدم و با فشار به سمت اتوبوس کشانده شدم. در جنگل های شانوین در میان انبوهی از درختان تنومند هیچ احساس فشاری نمی کردم و تازه به شدت احساس فراخی داشتم، نفسم باز می شد و شُش هایم تا جایی که امکان داشت پر از اکسیژن خالص می گشت، ولی حالا در میان این همه انسان در درون اتوبوس نه خبری از فراخی بود و نه اکسیژن، خفقان در اینجا بیداد می کند.

تغییرات در این تعویض دنیاها به قدری سریع بود که ذهنم توان پردازش آنها را نداشت. چند ساعت پیش در سکوت و حالا در غوغا، گوش هایم کاملاً به هم ریخته بود، صبح با صدای پرندگان بیدار شده بود و حالا در میان بوق های ممتد نمی دانست چه کند؟! ذهنم علیل شده بود و فقط داده های خام را دریافت می کرد و به اشتباه آنها را با اطلاعاتی که در چند ساعت قبل دریافت کرده بود مطابقت می داد و از این مطابقت دچار اختلال می شد و از انجام وظایف عادی اش هم باز می ماند.

در صف اتوبوس برقی مانند آدم های گیج فقط انسانهایی را نگاه می کردم که به نظرم آنها هم برقی بودند. اگر کسی به من دقت می کرد و وضعیت بهت زده مرا می دید، باورش نمی شد که من اینجا زندگی می کنم و بارها از اینجا گذشته ام و این صحنه ها را دیده ام. ولی من هنوز به حالت عادی برنگشته بودم، ذهنم پر بود از سوال، این همه آدم اینجا چه می کنند؟به دنبال چه هستند؟چرا این قدر عجله دارند؟ چرا در پس لباس های مرتب و شیک شان خبری از نشاط نیست؟ چرا اینجا هیچ کس لبخند بر لب ندارد؟ و از همه مهم تر، چرا اینجا هیچ کس سلام نمی کند؟

در آکاردئونی اتوبوس با فشار بر روی من بسته شد، موسیقی اش اصلاً گوش نواز نبود. واقعاً اینجا هیچ خبری از هارمونی نبود و همه چیز به طرز فاجعه گونه ای در هم و بر هم بود. فشار در را می شد تحمل کرد، ولی فشار این همه سوال از طاقت ذهن حقیرم خارج بود. این ازدحام و شلوغی و ترافیک که واقعاً برایم غیر قابل تحمل بود، بخش عمده ای از ذخیره ی انرژی ای که داشتم را به هدر داد. واقعاً سردرگم شده بودم، کسی هم نبود که کمکم کند و مرا از این ورطه هولناک نجات دهد. باید هرچه زودتر به خانه می رسیدم تا چند ساعتی را بخوابم، شاید استراحت کمی ذهنم را آرام کند.

دو روزی که وقت داشتم تا کمی خودم را با این دنیا وفق دهم، آن قدر زود تمام می شد که فرصتی برای تطبیق نمی ماند. همین که در میان خانواده و کنار مادرم بودم بزرگترین تسکینم بود. معمولاً بیرون نمی رفتم چون می دانستم در میان این همه ماشین و آدم که فقط به فکر رفتن و رسیدن هستند دوباره به هم خواهم ریخت. نمی دانم شاید دچار بیماری روحی روانی شده ام ولی هر چه هست توازن از زندگی من رخت بربسته است.

پدرم می گفت: بعد از دو هفته آمده ای و فقط در خانه ای؟! کمی بیرون برو، مانند دیگران هوایی عوض کن، برو بین فلکه های اول تا دوم تهرانپارس قدمی بزن تا هم هوایی به سرت بخورد و هم چشمانت باز شود. حرف های پدرم را نمی فهمیدم، با تعجب گفتم: پدر جان کدام هوا؟ اینجا که هوایی نیست! چشمانم از دیدن چه چیزی باز شود؟ مگر اینجا زیبایی هم هست که چشمانم را نوازش دهد. نگاه نگران پدرم بیشتر مرا به هم می ریخت، فکر کنم او هم اوضاع بحرانی مرا فهمیده بود.

خودم هم از این بی توازنی خسته شده بودم. ذهن حقیرم قدرت پردازش دو موضوع کاملاً متفاوت را با هم نداشت و اکثر اوقات هنگ می کرد. در اتاق تنها نشسته بودم و برای فرار از این فکرهای مشوش کتاب می خواندم که ناگهان صدای برخورد چیزی را با پنجره شنیدم. پرده را کنار زدم و دیدم گنجشگکی بی نوا بی دلیل خودش را بر شیشه پنجره می کوبد و قصد وارد شدن دارد، دلم برایش سوخت و فهمیدم که من در این تناقضات تنها نیستم و هستند موجوداتی که مانند من گیج شده اند. فضای اینجا به شدت گیج کننده است.

خانه من اینجاست و بسیاری آرزو دارند در این شهر زندگی کنند و پیشرفت کنند و به مدارج بالا برسند، ولی من با این شهر بسیار غریبه ام، فکر کنم او هم با من غریبه است. شاید هم حق با او باشد، توازنش مربوط به خودش است و هر کس که در آن است می باید قواعد او را رعایت کند تا زندگی اش بر روال باشد. زندگی در این شهر آدابی دارد که اگر رعایت نشود همه چیز به هم می ریزد، در خوب بودن یا بد بودن آدابش نظری ندارم زیرا من اصلاً در قواعد این شهر جایی ندارم. با این اوصاف چاره ای جز ترک این شهر نیست.

ولی ترک این شهر هم ممکن نیست، خانواده ام اینجا هستند و پدر و مادرم تنها امیدشان به تنها پسرشان است که در کنارشان باشد. این تناقض از تناقض های قبلی بدتر و پیچیده تر است و هیچ راهی هم برای برطرف کردنش نیست. نه می شود ماند و نه می شود رفت و نه می شود راه سومی یافت. ای کاش ریاضی و حل مسئله مرا در این مرحله سخت کمک می کرد.

دو روز این دنیای من تمام شده بود و می بایست به سوی دنیای دیگرم می رفتم. غروب جمعه ها همیشه دلگیر است و وقتی که می خواهی از خانواده جدا شوی و برای دو هفته دور از آنها باشی به طور وحشتناکی دلگیرتر می شود. تنها عاملی که مرا به این شهر وصل می کند خانواده ام است، مادرم بزرگترین ناجی ام در دنیای نابسمان این شهر است. اگر او نبود نمی دانستم که چگونه می توانستم در این وضع به زندگی ادامه دهم.

سوار بر قطار در دل تاریکی از این شهر دور می شدم و هر چه بیشتر فاصله می گرفتم احساس می کردم از دنیایش در حال خارج شدنم. در برزخی که می بایست تحمل کنم تا به دنیای دیگر زندگی ام برسم همه چیز در حالت معلق بود. بدترین جا برزخ است، محل گذری که دو دنیای کاملاً متفاوت مرا به هم وصل می کند. تحمل کردن دو دنیای متفاوت کم بود که این برزخ هم به آن افزوده شد.

نمی دانم آیا توازن به زندگی ام باز خواهد گشت؟ آیا می شود من هم مانند همه انسانها فقط یک دنیا داشته باشم؟ دوست دارم در دنیایی پر از سکوت و آرامش و زیبایی زندگی کنم، دنیایی که در آن پیشرفت معنی دیگری دارد. این دنیا را با تمام وجود دوست دارم ولی آن دنیای پر سر و صدا و نازیبای دیگر را نیز باید بنا به دلایلی تحمل کنم.

نمی دانم چه بلایی بر سرم خواهد آمد و در نهایت کدامین دنیا مرا کاملاً خواهد بلعید؟

۲۳۰. بیمارستان

دیشب تا صبح فقط ناله می کرد و همین باعث شده بود که خوب نخوابیم. تقریباً همه بیدار بودیم و مانده بود چه کار کنیم؟! نشسته خوابیده بود و به هیچ وجهی نمی توانست دراز بکشد، درد بسیار شدیدی در ناحیه کتفش احساس می کرد که برای تسکین آن هیچ دارویی موثر نبود. حتی به بهداری روستا رفتیم و یک مسکن قوی به او تزریق کردند ولی هیچ افاقه ای نکرده بود. بنده خدا با تمام وجود سعی می کرد درد را تحمل کند و چیزی نگوید ولی میزان درد آن قدر زیاد بود که نمی توانست.

همه این مشکلات به خاطر بازی فوتبال در مدرسه بود. هرچقدر به آنها گفتم که بازی نکنید، خودم را مثال زدم که چند سال پیش پایم پیچید و همچنان هم می پیچد. گفتم: بدون گرم کردم و با این سر و وضع در زمین خاکی بازی کردن خطرناک است. متاسفانه به حرفم گوش نکردند و اتفاقی که نباید می افتاد رخ داد و حسین که از نظر وزنی با من در یک رده بود با کتف به شدت به زمین خورد و همانجا از درد به خود پیچید. من که در کنار ایستاده بودم سریع به سراغش رفتم و دیدم که چهره اش از درد کبود شده است.

بعد از آن شب سخت و دردناک و طولانی قرار شد صبح با اولین مینی بوس روستا حسین را به شهر برود و پیگیر درمان کتفش شود. خدا خدا می کردیم که شکستگی نداشته باشد. قرعه به نام من افتاد تا او را همراهی کنم، واقعیت امر درسم عقب بود و نمی خواستم قبول نکنم، ولی وقتی چهره حسین را دیدم دانستم که کمک به او بسیار واجب تر از کلاس و درس است. می شود با کلاس جبرانی درس را به محدوده رساند ولی حسین حالا نیاز به کمک دارد.

در طول راه حسین از درد به خود می پیچید و با تمام قوا خودش را ساکت نگاه می داشت، تکان ها و پیچ و خم های جاده فشارهای زیادی به او وارد می کرد، وضعیت او اصلاً خوب نبود و این را همه مسافرین و حتی آقای راننده هم فهمیده بود. سکوت عجیبی در مینی بوس حکم فرما بود و آقا راننده هم سعی داشت سریع تر ما را به شهر و درمانگاه برساند. مینی بوسی که همیشه تا شهر چندین جا توقف می کرد این بار یکسره رفت و خیلی زودتر از معمول به شهر رسید.

 در ایستگاه مسافران پیاده شدند ولی آقای راننده نگذاشت ما پیاده شویم و ما را تا مقابل درمانگاه مرکز بهداشت شهر رساند. اگر مقابل درب ورودی زنجیر نبود تا داخل حیاط درمانگاه هم ما را می برد. در زمان پیاده شدن کلی تشکر کردم و کرایه را به ایشان دادم، ولی قبول نکرد. از من اصرار بود و از ایشان انکار، در آخر گفت: خرج دوا دکتر زیاد است، حالا این پول پیش خودتان باشد، من که همیشه هستم، بعداً به من بدهید. بعد از جیبش مقداری پول درآورد تا به ما بدهد ولی قبول نکردم و گفتم نگران نباشید ما دفترچه بیمه داریم، مهربانی در این مردمان موج می زند.

وارد درمانگاه شدیم، خوشبختانه شلوغ نبود و خیلی زود نوبت ما شد. آقای دکتر تا حسین را با آن اوضاع دید، سریع شروع کرد به معاینه و  بعد از مدت کوتاهی گفت: کتف ایشان یا شکسته است یا در رفته است، ما اینجا امکاناتی برای درمان این موارد نداریم، باید ایشان را ببرید بیمارستان گنبد، حتماً باید از کتفش عکس برداری شود. این گفته آقای دکتر همچون آواری بود که بر سرمان فرود آمد، خودش فهمید و به پشت میزش رفت و گفت: بگذارید تا معرفی نامه ای برایتان بنویسم که برای پذیرش مشکل پیدا نکنید.

حسین دیگر نای ایستادن نداشت، دیشب را نخوابیده بود و از صبح هم که در راه بود. ولی چاره ای نبود می بایست به گنبد می رفتیم. همان مقابل درمانگاه مرکز بهداشت یک ماشین دربست کردم و به سمت گنبد به راه افتادیم. حسین با تمام وجود می خواست درد را تحمل کند ولی ناله هایی که هر از چندگاهی می کرد، جگر مرا خون می کرد. این فاصله پانزده کیلومتری برایم بسیار طولانی شده بود و هرچه می رفتیم نمی رسیدیم.

اورژانس بیمارستان مملو بود از انسانهایی که هر کدام دردی داشتند و به دنبال تسکین آن بودند، حسین هم به این خیل آدم های دردمند افزوده شد. به هر زحمت بود حسین پذیرش شد و بر روی یکی از تخت ها بخش اورژانس نشست. اگر معرفی نامه نبود با مشکلات زیادی مواجه می شدیم، آقای دکتر با این کار کمک بسیاری به ما کرد. خانم پرستاری آمد و از حسین خواست دراز بکشد، گفتم: به خاطر درد شدید در ناحیه کتف نمی تواند بخوابد، چیزی نگفت و بعد از نگاهی به ما در کارتابلش چیزی نوشت و رفت.

نیم ساعت از رفتم خانم پرستار گذشته بود و هنوز هیچ دکتری بالای سر حسین نیامده بود، همان خانم پرستار چندین بار از کنارمان گذشت ولی هیچ التفاتی به ما نکرد. به قسمتی که پرستارها آنجا بودند رفتم و وضعیت را گفتم. یکی از آنها بدون اینکه سرش را بالا بیاورد گفت که دکتر ارتوپد نداریم و شاید تا ظهر بیاید. از این بی تفاوتی نسبت به مریض خیلی عصبانی شده بودم، گفتم: دکتر ارتوپد ندارید، حداقل یک دکتر عمومی او را ببیند و برایش مسکنی بنویسد، دریغ از یک پاسخ و حتی یک نگاه.

مانده بودم چه کنم و به کجا مراجعه کنم که کمی آن طرف تر اتاق پزشک را دیدم. خوشبختانه کسی نبود، با برگه پذیرش به آنجا رفتم و وضعیت را برای آقای پزشک توضیح دادم او هم در جواب گفت که پزشک ارتوپد نیامده ولی من اصرار کردم که دوستم از درد به خود می پیچد، حداقل او را ببینید، شاید با یک مسکن کمی دردش کم شود.کمی تامل کرد و بعد به قسمت پرستارها رفت و روی کارتابلی که مربوط به حسین بود چیزی نوشت و دوباره به اتاقش بازگشت، حتی به سمت تخت حسین نرفت و یک بررسی کوچک هم انجام نداد.

ابتدا آمدند و مسکن به حسین تزریق کردند و همین مقدار زیادی از اخم های روی چهره هایمان را باز کرد، سپس به ما گفتند که باید به بخش تصویربرداری برویم، منتظر بودم تا ویلچری بیاورند و حسین را ببرند ولی خبری نشد و فهمیدم که خودمان باید برویم. آنجا هم شلوغ بود و می بایست کلی در نوبت می ماندیم. چند نفری مقابل ما بودند، رو به آنها کردم و گفتم که بیمار ما در حال درد کشیدن است، اگر اجازه بدهید زودتر کارش انجام شود. متاسفانه آنها هم دردمند بودند و قبول نکردند.

در سالن وقتی به چهره های افراد می نگریستم هیچ کس در آرامش نبود، یا درد می کشید یا مضطرب بود، بیماران که معمولاً بیحال بر روی صندلی یا تخت نشسته یا دراز کشیده بودند و همراهان با نگرانی های بسیار به دنبال کارهای بیمارشان در حال بالا و پایین رفتن بودند. هرچه بیشتر در چهره ها عمیق می شدم دردهای بیشتری را حس می کردم، این بیماران علاوه بر درد باید بسیاری موارد دیگر همچون نوبت های طولانی و نبود پزشک و دارو و … را نیز تحمل کنند. اینجا دردستان است نه بیمارستان.

در مقابلم جوانی نشسته بود که دو همراهش او را بسیار محکم گرفته بودند. متعجب بودم که چرا این جوان را که به نظر هیچ مشکلی نداشت را این قدر محکم گرفته اند. چهره اش آرام بود و هیچ علائمی از درد یا اضطراب را در او نمی دیدم ول همراهنش بسیار مضطرب بودند. در کنجکاوی خود در مورد این جوان غرق بودم که ناگه بلند شد و شروع کرد به گفتن سخنانی بسیار زشت که نه تنها اینجا بلکه در هیچ جای دیگری نیز جایش نبود. آن هم با صدایی بلند به طوری که تمام افرادی که در سالن بودند ایستادند و به او خیره شدند. دو نفر همراهش با تمام قوایی که داشتند آرامش کردند ولی چند دقیقه بعد دوباره بلند شد و این بار همچون راننده کامیون به شاگردش با فریاد دستوراتی می داد.

از یکی از همراهنش علت را جویا شدم که با آه بلندی گفت: که نمی دانم چه بلایی سرش آمده، فکر کنم چیزی خورده یا مصرف کرده که به این روز افتاده است وگرنه بچه عاقلی است و آزارش هم به مورچه نمی رسد، گفتم: با این جملاتی که می گوید حتماً با ماشین سنگین کار می کند، رانندگان این وسایل در معرض خطرات بسیاری هستند. همراه بنده خدا فقط سرش را تکان می داد و بغض نمی گذاشت حرف بزند. با این اوصاف فهمیدم که بیماری او روحی روانی است و وضع  بسیار وخیمی دارد. واقعاً بیماری های اعصاب و روان بسیار سخت تر از بیماری های جسمانی است.

خانم دکتر بخش اعصاب و روان آمد و در اتاق روبرویی مستقر شد و این جوان را خدمت او بردند. در باز بود و به همین علت من شاهد تمام اتفاقات درون اتاق بودم، می دانستم کار درستی نبود ولی کنجکاوی ام مرا به این کار واداشت، البته نبستن در توسط آن ها هم دلیل دیگری بود. سوال جواب هایشان را می شنیدم، برایم جذاب بود که چگونه بیماری ها اعصاب و روان را تشخیص می دهند و برای درمان چه کارهایی می کنند.

از او نام و نام خانوادگی اش را پرسید و جوان هم بدون هیچ مشکلی پاسخ داد. از او در باره تحصیلاتش پرسید و جوان هم پاسخ داد که دکتری حقوق بین الملل دارد، چشمانم داشت از حدقه در می آمد ولی چهره دکتر تغییر نکرد و فقط در حال نوشتن بود. یکی از همراهانش با سر به خانم دکتر اشاره کرد که نیست. خانم دکتر هم با ایما و اشاره فهماند که می داند. من که حدس می زدم او شاگر شوفر یک کامیون باشد، البته شاید هم روی ماشین ترانزیت شاگردی می کند و به خاطر سفر به کشورهای مختلف با امور بین الملل آشنا است.

در ادامه خانم دکتر از او پرسید که آیا تا به حال احساس کرده اید که از زندگی خسته شده اید و دیگر حوصله این زندگی و این شرایط را ندارید؟ آیا تحمل وضعیت کنونی برایتان غیرممکن است؟ آیا فکر نمی کنید که از این همه مشکلات و بدبختی ها به ستوه آمده اید؟جوان که مات و مبهوت فقط به چهره خانم دکتر نگاه می کرد و به نظرم چیزی نمی فهمید، ساکت بود و پاسخی نمی گفت. ولی پیرمردی که همراه این جوان بود جوابی بسیار به جا و عالی داد.

گفت: خانم دکتر بیشتر مردمانی که در این سرزمین زندگی می کنند این احساس را دارند و روزها با آن سروپنجه نرم می کنند، از صبح که بیدار می شوند با کوهی از مشکلات روبرو هستند تا زمانی که به خواب می روند. مردمان این سرزمین خیلی بیشتر از آن چیزی که شما فکر می کنید خسته اند. به همین مردمی که در این بیمارستان هستند نگاه کنید، کدامشان در حالت عادی هستند؟ بهتر است سوالات دیگری از این بیمار ما بپرسی تا شاید مشکلش را بفهمی.

دکتر در جواب این پیرمرد محو شد و سکوت غم باری بر اتاق حاکم شد. من هم غرق در پاسخ این پیرمرد بودم که چه کوتاه اوضاع مردمان سرزمینم را بیان نموده بود. حتی به چهره های کادر درمان هم نگاه می کردم هیچ کدام حتی لبخند کوچکی هم بر لب نداشتند. چرا به این روز افتاده ایم؟ چرا برای حل مشکلات ما فکری نمی کنند؟ چرا خودمانبرای حل مشکلاتمان فکری نمی کنیم؟حل بیشتر مسایل ما از قدرت ما خارج است. چرا هیچ چیز سر جایش نیست؟ در پس لرزه های این پاسخ کوبنده در حال لرزیدن بودم که حسین را صدا کردند و او را به داخل اتاق تصویربرداری بردم.

عکسبرداری انجام شد و به همان تخت اورژانس بازگشتیم. حدود دو ساعت بعد یک پرستار آمد و برگه ای به ما داد و گفت بروید در بخش ارتوپدی بستری شوید. بخش ارتوپدی هم اوضاع عادی نداشت، همه جا پر بود از بیمارانی که بخشی از دست یا پا یا حتی کمرشان شکسته بود. همه جا پر بود از اعضای گچ گرفته شده. حسین بر روی تخت مستقر شد و این صبر کشنده برای آمدن دکتر پایانی نداشت. مسکن دیگری به حسین زدند و او بعد از این همه درد کشیدن توانست بخوابد. برایم سوال بود همین کار را نمی توانستند در همان بدو ورود ما انجام دهند تا حسین این قدر زجر نکشد.

حسین کتفش از جا در رفته بود و تقریباً حدود غروب بود که دکتر آمد و در عرض یک ربع کتف حسین را جا انداخت و بخش زیادی از درد او را فرونشاند، ولی درد من تازه شروع شده بود، دردی جانکاه که هیچ درمانی نداشت و هیچ مسکنی هم نمی توانست آن را آرام کند. هنوز در جواب آن پیرمرد بودم و به اطرافم نگاه می کردم و هیچ بارقه ای از امید نمی دیدم، همه جا برایم تاریک و بی نور بود. همه در دردهای خود می لولیدند و خبری هم از درمان نبود. ای کاش قدرتی داشتم تا  کمی از درد دیگران بکاهم تا بتوانند کمی نفس بکشند.

ما به شدت به نور و اکسیژن نیاز داریم.

۲۲۹. فرهان

سه ردیف آخر سمت چپ کلاس همیشه در قرق او و نوچه هایش بود. خودش در میز آخر می نشست و بدون توجه به درس بیشتر اوقات از پنجره بیرون را نگاه می کرد. تیمش کامل بود و خودش همیشه رهبری آنها را بر عهده داشت، علاوه بر مدرسه آوازه او و گروهش در منطقه هم پیچیده بود. چندین بار به خاطر دعواهایی که در زمان زنگ تفریح راه انداخته بود مورد مؤاخذه قرار گرفته بود و حتی یک بار هم کار تا مرز اخراج پیش رفته بود.

همه دبیران از دستش به امان بودند و روزی نبود در دفتر صحبت از او و کارهایش نباشد. ولی با تمام این اوصاف در کلاس من کار خاصی نمی کرد و تا به حال هیچ برخوردی با او نداشتم. شاید سخت بودن درس ریاضی باعث شده بود در کلاس من حرفی برای گفتن نداشته باشد، شاید هم از من کمی حساب می برد. وقتی برگه امتحانش را به او دادم با دیدن نمره بسیار پایین اش هیچ تغییری در چهره اش نمی دیدم، پس گزینه اول رد می شد. ممکن است جدی بودنم تا حدی او را کنترل کرده باشد. من در کلاس خیلی جدی هستم و به نظم بسیار حساسم، با بی انضباطی در کلاس به شدیدترین وجه ممکن برخورد می کنم ولی همیشه حواسم هست تا توهین نکنم و شخصیت دانش آموز را زیر سوال نبرم.

از سه تا آزمونی که تا نوبت اول گرفته بودم، نمره بیشتر از سه نگرفته بود و تکالیفش را هم یکی در میان انجام می داد. اواخر آبان بود که به خاطر نداشتن کتاب و ننوشتن تمرین مجبور شدم از کلاس اخراج و به دفتر معرفی اش کنم، به آقای مدیر گفتم حتماً خانواده او را بخواهند تا در مورد درسش با آنها صحبت کنم. آقای مدیر با قیافه متعجبی گفت: در مورد درس؟! مگر به خاطر شلوغی او را اینجا نیاورده اید؟ گفتم ایشان در کلاس من از نظر انضباطی مشکلی ندارند، متاسفانه درس نمی خوانند. نگاه های خود فرهان هم به من متعجبانه بود.

هفته بعد مادرش به مدرسه آمد و چشمان گریانش خبر از اوضاع بسیار بد زندگی آنها می داد. تا خواستم از وضعیت بحرانی درسی فرهان برایش بگویم که به زحمت چشمانش را پاک کرد و گفت: من چه کار کنم با این چهار تا بچه؟ دست تنها مگر می شود بار اینها را به دوش کشید؟! آن پدر نامرد فلان فلان شده اش هم که شش ماه است همه ما را رها کرده و هیچ خبری از او نیست. یکی نیست به او بگوید چگونه دلت آمد خانه و خانواده را رها کنی و بروی؟ چقدر باید کار کنم تا بتوانم شکم این ها را سیر کنم، اگر روزی کاری نباشد می بایست سر گرسنه به زمین بگذاریم.

جو بسیار سنگین بود و تحملش بسیار سخت، ساکت بودم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. پیش خودم فکر کردم ریاضی چه فایده ای برای این بچه دارد؟ باید برود کار کند تا حداقل بار خودش را از دوش مادرش بردارد. شرایط این خانواده چنان بغرنج است و چنان مشکلات عظیمی در زندگی آنها وجود دارد که مشکل درس ریاضی در برابر آنها هیچ به نظر می رسد. چیزی که خیلی عذابم می داد این بود که هیچ کاری از دستم بر نمی آمد، نه برای خانواده اش نه حتی برای خود فرهان.

نوبت اول در برگه نمره ۴ گرفت، مستمرش هم شد ۶و در کل با نمره ۵ در درس ریاضی تجدید شد. در نگاهش هیچ نگرانی ای نمی دیدم و همین بیشتر نگرانم می کرد. بیشتر با همان همراهان همیشگی اش بود، این گروه روز به روز بیشتر به ورطه سقوط کشیده می شدند و اخبار تاسف بار زیادی از آنها به گوش می رسید. نمی دانستم چه کنم و چه برخوردی با او داشته باشم. حال که می دانم در خانواده آنها چه می گذرد بیشتر اعصابم خرد می شود. فقط یک بار در زمان خارج شدن از کلاس که تنها دیدمش به او گفتم: این حلقه دوستان را بشکن و خودت باش، او هم لبخند معنی داری زد و رفت.

آخرین باری که مادرش به مدرسه آمد اواخر بهمن بود، با یاس و ناامیدی گفتم که از دست من کاری بر نمی آید و او هم آه بلندی از نهادش برخاست. باید کاری می کردم، کمترین کار صحبت کردن با خود فرهان بود. فرهان را صدا کردم و به او گفتم که کمی به فکر مادرت باش و کمتر او را اذیت کن، از دوستانی که داری فاصله بگیر که در آخر، کار دستت می دهند. درس که نمی خوانی و هیچ راهی هم برای من نمی گذاری که کمکت کنم، برو جایی کار کن تا حداقل کمک خرج خانه باشی و به مادرت کمک کنی. از نگاهش فهمیدم که کمی به صحبت هایم گوش کرده است، فرهان وقتی بخواهد حرفی را گوش نکند به در و دیوار نگاه می کند.

فرهان از اواسط بهمن دیگر نیامد، غیبت هایش زیاد شده بود و حدس زدم که ترک تحصیل کرده باشد. عذاب وجدان عجیبی پیدا کرده بودم، نکند حرف من در او تاثیر کرده باشد. از این نگران بودم که شاید راهی که مقابلش گذاشتم راه کاملاً درستی نباشد و ممکن است در آینده مشکلاتی برایش به وجود آورد. ای کاش می شد با او بیشتر صحبت می کردم و می گفتم در کنار درس به سراغ کار برود. معلم وظیفه اولیه اش ترغیب دانش آموزان به ادامه تحصیل است، ولی گاهی شرایط چنان پیچیده می شود که این وظیفه در هاله ای از ابهام فرو می رود.

هر وقت می خواستم وارد کلاس فرهان شوم، این عذاب وجدان با شدت بیشتری به من هجوم می آورد. متاسفانه همه از رفتنش راضی بودند، مدرسه هم تقریباً آرام شده بود و دیگر خبری از شکایت ها و دعواهایی که یک طرفش همیشه فرهان بود، نیست. مدرسه بدون او در آرامش بود، ولی من اصلاً احساس آرامش نمی کردم. ای کاش می بود و با بودنش می شد آرامش را در مدرسه برقرار کرد.

در یکی از روزهای اوایل اردیبهشت وقتی وارد کلاس شدم و دفترنمره را باز کردم تا حضور غیاب کنم، مبصر کلاس گفت: آقا اجازه فرهان آمده است. تا با چشمان خودم او را ندیده بودم، باور نمی کردم که او بازگشته است. میز دوم سمت پنجره نشسته بود و بسیار آرام به نظر می رسید. از زمانی که رفته بود موقع حضور و غیاب از اسمش می گذشتم، ولی امروز نام او را خواندم و حاضر گفتنش باری چند صد تنی را از روی دوشم برداشت. خوشحال بودم که بازگشته است ولی اصلاً بروز ندادم.

وقتی به چهره اش نگاه کردم نوع نگاهش عوض شده بود، چشمانش جور دیگری شده بود. این فرهان دیگر آن فرهان قبلی نبود. از گروهش جدا شده بود، اصلاً به آنها توجه نمی کرد و فقط حواسش پای تخته بود. لاغر شده بود ولی چشمانش برق خاصی داشت. در مدت کلاس فقط به من نگاه می کرد و سعی می کرد یاد بگیرد، در بحث ها شرکت می کرد و تا هر جایی می توانست حل می کرد. این تغییر رفتار او هم خوشایند و هم شگفت انگیز بود. بر خود می بالیدم که صحبت هایم در او تاثیر گذاشته و رویه متفاوت و درستی را برای زندگی اش انتخاب کرده است.

آخرین امتحانی که در اردیبهشت گرفتم را ۹ شد. عجیب ولی واقعی بود، او که در نوبت اول ۴ شده بود حالا بعد از این همه غیبت توانسته بود این نمره را بگیرد. در کلاس او را به پای تخته فراخواندم و از همه بچه ها خواستم تا برایش دست بزنند. برای اولین بار در چشمانش شوقی دیدم که غیر قابل تصور بود. در دفتر باقی همکاران نیز متعجب بودند و فقط صحبت او بود. همه به دنبال دلیل این تغییر فتار می گشتند، من هم چیزی نمی گفتم که این تغییرات به خاطر صحبت های من با او بوده است، گفتنش به نظرم درست نبود، ولی خیلی به خودم افتخار می کردم.

در جلسه آخر سال با بچه ها اتمام حجت کردم تا برای امتحان نوبت خوب کار کنند. بعد هم در مورد مستمر توضیح دادم، همه می دانستند که من مستمر را بسیار دقیق حساب می کنم، به همین خاطر سوالی نپرسیدند. زنگ خورد و همه از کلاس بیرون رفتند، در حال ثبت موارد تدریس در دفتر نمره بودم که فرهان برای اولین بار پیشم آمد و از من درخواست عجیبی کرد. می خواست از او امتحان بگیرم، ولی من تمام امتحاناتم را گرفته بودم .وقتی از او پرسیدم چرا؟ در جوابم گفت :می خواهم نمره مستمرم بالا برود تا شاید بتوانم نمره کم نوبت اول را جبران کنم.

در چهره اش همتی وصف ناپذیر می دیدم، دلم نیامد دلش را بشکنم و همانطور که داشتم در دفتر نمره می نوشتم به او گفتم در امتحان نوبت دوم نمره بالای دوازده بیاوری مستمر را خودم درست می کنم تا قبول شوی. فرهانی که فقط به دنبال آزار و اذیت دیگران بود و با ناراحتی دیگران خوشحال می شد، حالا مانند کودکان پنج شش ساله ذوق می کرد. با خوشحالی گفت: قول می دهم نمره بیشتر از دوازده بگیرم.

هفته اول امتحانات در زمان استراحت که دبیران در دفتر نشسته بودند آقای مدیر در مورد فرهان چیزهایی گفت که همه ما را متعجب ساخت. نیامدنش به خاطر سکته مادرش بوده، چند هفته در بیمارستان کارهای مادرش را رفع و رجوع می کرده. بعد هم به جای مادرش برای کار می رفت. وضعیت بحرانی خانواده او را مجبور کرده بود که درس و مدرسه را رها کند و به کار بپردازد. وزن سنگین مسئولیت کمر او را نیز دوتا کرده بود، واقعاً چرا باید در این سن چنین تجربه سخت و صعبی داشته باشد.

بعد از سکته مادرش، عمویش آنها را مورد حمایت قرار می دهد. قرار می شود فرهان در کارگاه عمویش کار کند تا هم کمک خانواده باشد و هم به عمویش کمک کند و هم چنین حرفه ای را نیز بیاموزد. عمویش شرط کرده که او حتماً باید درس را نیز ادامه بدهد. به او قول داده است که تا آخرین مرحله تحصیل به او کمک خواهد کرد، بهترین کار هم همین است، داشتن مهارت در کاری و کسب مدارج علمی همراه با آن. امیدوار بودم که بتواند در این مسیر موفق باشد.

تنها نکته ای که در گفته های آقای مدیر برای من جالب بود تصوری بود که من برای خودم ساخته بودم، فکر می کردم تمام این تغییرات درست به خاطر صحبت های من بوده است، و چقدر هم بر خود می بالیدم که این کار را من انجام داده ام. در صورتی که در واقعیت گردش روزگار و سختی های آن، او را به این مسیر کشانده بود. فقط شانس خوب آورد که راهی مقابلش باز شد که به صلاحش بود، ممکن بود گردش روزگار برایش جور دیگری باشد. درست است که من تاثیر گذار نبودم ولی همین که دانش آموز به مسیر درست هدایت شده، بسیار عالی است. ای کاش برای همه، شانس این گونه رقم بخورد.

روز امتحان ریاضی نوبت خودم به سر جلسه رفتم تا اتفاق خاصی رخ ندهد. جلسه با صحت و سلامت برگزار شد. وقتی به خانه رسیدم قبل از هر کاری سریع رفتم و برگه او را پیدا کردم و تصحیح کردم، نمره اش ۱۳ شد. حالا نوبت من بود که ذوق کنم، واقعاً این گونه اتفاقات است که معلمی را لذت بخش می کند. خستگی یک سال در همین لحظات است که از ما به در می شود. مستمرش را حساب کردم و ۹ شد، با این اوصاف نمره نهایی او در نوبت دوم ۱۱می شد و همین باعث شد به فکر فرو بروم.

طبق قانون مدارس راهنمایی دانش آموزی قبول است که مجموع نمره نهایی نوبت اول و ضریب دو نمره نهایی نوبت دوم حداقل به ۳۰ برسد. فرهان که در نوبت اول ۵ گرفته بود با نمره ۱۱ که ضریب دو آن می شود۲۲، مجموعاً نمره اش به ۲۷ می رسید. با این اوصاف او ۳ نمره در نوبت دوم کسر داشت. هرچه در مستمرش بالا و پایین کردم تا در جایی بشود کاری کرد، چیزی نیافتم.

در محاسبه نمره مستمر همه چیز را دقیق حساب می کنم و در نهایت در حد ۰.۲۵ نمره آن هم برای رند شدن به نمره دانش آموزان اضافه می کنم، سالهاست این رویه را دارم و تا کنون خللی به آن وارد نشده است. ولی حالا می بایست ۳ نمره به مستمر فرهان اضافه کنم تا قبول شود. چالش بسیار سختی بود، تا کنون چنین کاری نکرده بودم و نیرویی در درونم در برابر انجام این کار مقاومت می کرد. پیش خودم گفتم دانش آموزی که نمره ۴ را به ۱۳ رسانده است آن قدر کار بزرگی انجام داده است که بتوان به او ۳ نمره کمک کرد. به همین خاطر برای اولین بار در عمر کاری ام مستمر او را ۱۲ گذاشتم و بدین صورت فرهان در ریاضی قبول شد.

در آخرین روز سال تحصیلی، آخرین امتحان هم برگزار شد و وقتی وارد دفتر مدرسه شدم، فرهان و مادرش را دیدم که با چهره هایی که از نگرانی لبریز بود منتظر من بودند. می دانستم که آمده اند تا وضعیت نمره ریاضی را بدانند. من در کل با دانش آموزان فاصله منطقی معلم و شاگردی را رعایت می کنم و برای این کار هم دلایلی دارم. تا به حال نشده است با دانش آموزی دست داده باشم. رفتارم در عین رعایت احترام، قواعد خاص خودش را دارد. در اینجا باز هم برای اولین بار با فرهان دست دادم و به پشتش زدم و گفتم حالا شدی «فرهان». منظورم را نفهمید و وقتی گفتم قبول شده ای چنان دستم را فشار داد که احساس درد کردم. مادرش هم به گریه افتاد و این صحنه چنان تاثیرگذار بود که من هم داشتم تحت تاثیر قرار می گرفتم، اگر بیشتر ادامه می یافت من هم همراه شان می زدم زیر گریه.

این فرهان مرا وادار کرد که کارهایی را برای اولین بار انجام دهم، البته برای آخرین بار هم بود و در سال های بعدی مواردی این چنین برایم رخ نداد. همچنان دقیق و با اصول رفتارهای کیفی بچه ها را به کمی تبدیل می کنم و در این کار وسواس خاصی هم دارم. امیدوارم در همین یک بار تاثیر درست و مثبت گذاشته باشد. امیدوارم فرهان سالهای بعد نیز با همت برزگش، مشکلات را یکی پس از دیگری از پیش پای خود بردارد و مدارج ترقی را با موفقیت طی کند. به امید پیشرفت روز افزون بچه های میهنم.

۲۲۸. امتحان سخت

کلاس اول راهنمایی دختران از نظر نوع طراحی آموزش به شدت مرا به چالش کشیده بود، وجود چهار پنج دانش آموز واقعاً زرنگ امر تدریس را در این کلاس سخت کرده بود. با توجه به اهداف تعیین شده کتاب پیش می رفتم و فقط تمرین ها و کاردرکلاس های کتاب را حل می کردم، ولی این چند نفر مطالب در سطح بالاتر درخواست می کردند. از آسان بودن سوالات گلایه داشتند و از من می خواستند فراتر از کتاب به آنها بگویم.

مهم ترین اصل در آموزش توجه به تفاوت های فردی است. کمتر می توان دو نفر را یافت که کاملاً شبیه هم باشند، هر انسانی در مواردی استعداد دارد و در مواردی هم ممکن است توانایی لازم را نداشته باشد. دشواری آموزش ریاضی هم در همین است که این اصل مهم در این درس بیشتر از دروس دیگر نمود پیدا می کند. در بیان یک مفهوم با انواعی از میزان درک و فهم دانش آموزان مواجه هستیم. یکی در همان بار اول می فهمد، یکی بعد از توضیحات تکمیلی و یکی هم بعد از حل کردن چند سوال و متاسفانه تعدادی هم هستند که چیزی خاصی از مطلب را نمی فهمند.

بر اساس مدل های آماری کلاسی نرمال است که نمودار توزیع دانش آموزان آن بر اساس سطح یادگیری به صورت زنگوله ای باشد. یعنی نمودار در بخش متوسط به اوج برسد و در دو طرف قوس نزولی را طی کند. کلاسی استاندارد است که بیشتر دانش آموزان در دسته متوسط قرار بگیرند. معمولاً این بررسی را در آزمون های ورودی انجام می دهم تا شرایط کلاس را بفهمم و بر اساس آن برنامه ریزی تدریس داشته باشم.

متاسفانه این کلاس نمودار کاملاً عجیبی داشت، نموداری صعودی که از عالی به سمت ضعیف می رفت، تعداد خوب وعالی کم و تعداد ضعیف بسیار. تدریس در این کلاس ها بسیار دشوارتر است. نمی توان حد وسط را انتخاب کرد و کل امر آموزش باید بر اساس تعداد زیاد ضعیف های کلاس باشد. در این صورت معمولاً دانش آموزان زرنگ و بالادستی دچار بی حوصلگی می شوند و می بایست هر از چندگاهی هم به آنها توجه کرد. سعی می کردم در تمارین سوالات سخت را به آنها بسپارم تا با حل آن کمتر غر بزنند.

متاسفانه این تعداد محدود سوالات اصلاً دانش آموزان زرنگ کلاس را اغنا نمی کرد و در طول کلاس فقط در حال اعتراض بودند. در جوابشان می گفتم: سوالات کتاب در همین حد است و حتی به نظرم بعضی از آنها کمی دشوار است. ولی آنها قبول نمی کردند و می گفتند که سوالات خارج از کتاب به آنها بدهم. می گفتم: در این صورت بقیه کلاس چه کنند؟ آنها هم به خاطر این که نمی توانند حل کنند حوصله شان سر می رود. شما که خوب می فهمید کمی تحمل کنید.

ابتدا بسیار خوشحال بودم که می دیدم دانش آموزانی دارم که به فکر درس هستند و به دنبال بالا بردن سطح علمی خودشان، این مطالبه آنها خیلی خوب بود و نشان از این می داد که رقابت می تواند سازنده باشند. ولی مدتی که گذشت متاسفانه فهمیدم که این رقابت زیاد هم سازنده نیست و بیشتر برای فخر فروشی است. دختران بسیار حساس هستند و به شدت درگیر این موضوعات می شوند. غرغر های این چند نفر دیگر کلافه ام کرده بود. هر وقت به بچه ها می گفتم کاردرکلاس ها را حل کنند، این چند نفر با سرعت حل می کردند و برای نفر اول شدن رقابت می کردند و بعد هم به دیگران سرکوفت می زدند که چرا بلد نیستید حل کنید. باید راهی پیدا می کردم تا بتوانم آنها را از این کار زشتشان دور کنم، با این وضع تا چند وقت دیگر کنترل کلاس از دستم خارج خواهد شد.

فکری به ذهنم خطور کرد، در زمان حل کاردرکلاس ها یکی دو تا تمرین دشوار در سمت چپ تخته سیاه می نوشتم و می گفتم این چندتا مخصوص دانش آموزان زرنگ، گوشه کتابتان بنویسید و حل کنید. واقعاً نخبه بودند و سریع حل می کردند و باز هم جو کلاس به هم می ریخت. تازه این بار بدتر شده بود، آن چنان به حل کردن سوالات سخت فخر می فروختند که  کسی جلودارشان نبود. در چهره دیگر دانش آموزان چیزهای خوبی نمی دیدم، یاس در بیشتر چهره هایشان نمایان بود. می فهمیدم در درونشان چه می گذرد، حتماً به خود می گفتند خاک بر سر ما که سوالات ساده را هم نمی توانیم حل کنیم چه برسد به این سوالهای سخت.

در دوران دانش آموزی خودم زیاد این حس را تجربه کرده بودم. درسم متوسط بود و تمام تلاشم را هم می کردم تا بهتر شود، ولی همیشه در همان حد متوسط می ماندم، نه نمره خیلی پایین داشتم نه نمره عالی، همیشه از توجه بیش از اندازه دبیران به دانش آموزان زرنگ کلاس رنجیده خاطر می شدم. چنان آنان را بزرگ می کردند که انگار ما نبودیم. من هم دوست داشتم به من توجه شود ولی این اتفاق فقط مخصوص دانش آموزان زرنگ بود. ای کاش دبیران ما می دانستند که استعداد و توانایی در دانش آموزان متفاوت است و همه نیاز به توجه دارند.

در خانه با حمید درباره این موضوع صحبت کردم و از او خواستم تا راهکاری به من پیشنهاد کند. او هم قبول کرد که کار سختی است راضی نگاه داشتن همه آنها، بر اساس دموکراسی حق با اکثریت بود ولی اقلیت کلاس چنان وزنی داشت که اکثریت را تحت الشعاع خود قرار می داد. یافتن راه حل واقعاً سخت بود، در نهایت هر دو به این نتیجه رسیدیم که با یک امتحان سخت شوکی به شاگردان زرنگ وارد کنم تا کمتر غر بزنند و به همان مقدار متناسبی که در کلاس به آنها می گویم اکتفا کنند.

تا امتحان ماهانه حدود یک هفته وقت داشتم و شروع کردم به آماده سازی سوالات امتحان. طرح سوالات سخت بسیار سخت است، در این جا نه کتاب کمک آموزشی ای داشتم که از روی آن سوالات را بنویسم و نه جزوه یا منبعی که به من در یافتن سوالات با سطح دشواری بالا کمک کند. کاملاً باید سوالات را تالیف می کردم و این برایم بسیار دشوار بود چون تا به حال فقط در حد کتاب سوال طرح کرده بودم. تصمیم گرفتم پانزده نمره سوال معمولی طرح کنم و پنج نمره سوال سخت. با این کار دانش آموزان متوسط زیاد ضرر نمی کردند.

می توانستم سوالاتی با محاسبات پیچیده و طولانی طرح کنم تا دانش آموزان زرنگ را به چالش بکشم. در بخش های عبارت های جبری و عدد صحیح و گویا و توان دستم در این زمینه باز بود. چند سوالی را با این شیوه طرح کردم. ولی بعد که به آنها نگاه انداختم از خود پرسیدم که این سوالات چه اهدافی را مورد سنجش قرار می دهد؟ درست است که سطح آن دشوار است ولی فقط محاسبات را بررسی می کند و هیچ خلاقیتی در آن نیست. می بایست به دنبال سوالاتی بگردم که سطوح بالاتری از حیطه های شناختی را مورد ارزیابی قرار دهد.

سه سوال زیر را در انتهای امتحان قرار دادم تا به وسیله آن بتوانم به هدف مورد نظرم برسم. در هر سه مورد مفاهیم اصلی و مرتبط با آن در کلاس مطرح شده بود ولی به گمانم تا به حال آنها چنین سوالاتی را ندیده بودند. قرار دادن دانش آموز در موقعیت های جدید می تواند قدرت آنها را در حل مسئله نشان دهد. اگر دانش آموزان زرنگ بتوانند این ها را حل کنند واقعاً عالی می شد و اگر هم نمی توانستند حل کنند من باز هم به هدفم رسیده بودم و کمی آنها را از این نخوتی که داشتند دور می کردم.

-) مشهدی رحمان زمینی به شکل مربع دارد. مساحت زمین او ۶۴۰۰ متر مربع است. او می خواهد دور زمینش را سیم خاردار بکشد، به چند متر سیم خاردار نیاز دارد؟

-) بازرگانی یک درهم به غلامش داد و گفت برو به اندازه یک درهم خربزه بخر و به باربر بده تا بیاورد. هزینه بیست خربزه یک درهم است و باربر شصت خربزه را با یک درهم به مقصد می رساند. غلام رفت و خربزه را خرید و به همراه باربر آورد. غلام چند خربزه آورده است؟

-) کدام شکل حجم بیشتری دارد؟ چرا؟

روز امتحان فرا رسید و منتظر واکنش دانش آموزان زرنگ بودم. من قانونی در جلسه امتحان دارم که هیچ کس حق پرسیدن سوال ندارد مگر از نظر چاپی مشکلی داشته باشد. امتحان را یک بار کاملاً حل می کنم تا ایرادات آن برطرف شود بعد تکثیر می کنم. سوالات اولیه را به راحتی حل کردند و بقیه هم در حال نوشتن بودند. وقتی به بخش سخت سوالات رسیدند نگاه های معنی داری به من می کردند و من هم در سکوت کامل از آنها مراقبت می کردم.

دست یکی از آنها به نشانه سوال بالا رفت، به کنارش رفتم و گفتم: کجای سوال نیفتاده است تا بگویم؟ گفت: آقا اجازه همه چیز افتاده است ولی این سوال آخر عدد ندارد و حروف انگلیسی است من از کجا بتوانم حساب کنم که کدام یک حجم بیشتری دارد؟ جواب دادم که من فقط سوالاتی که چاپش نیفتاده باشد را می گویم و هیچ توضیح نمی دهم. اخم هایش در هم رفت و سرش را به روی برگه اش برگرداند.

این چند نفر باورشان نمی شد که نتوانند سوالی را حل کنند. معلوم بود که داشتند خودشان را به آب و آتش می زدند، کمی نگران شدم و تا حدی پشیمان که چرا این بچه ها را کمی اذیت کردم، ولی وقتی بیشتر فکر کردم این کار تا حدی لازم بود تا علاوه بر عیارشان که مشخص می شود آن اعتماد به نفس کاذبی که دارند از بین برود. اعتماد به نفس بسیار خوب است ولی باید بر اساس واقعیت باشد.

امتحان تمام شد و بچه ها را به کلاس فراخواندم تا در مورد این سه سوال کمی توضیح بدهم. تا بازگشت بچه ها به کلاس این سه سوال را در برگه ها بررسی کردم، طبق انتظاری که داشتم بسیاری حل نکرده بودند، سه نفر از بچه های زرنگ سوال اول را درست حل کرده بودند و چند نفر هم سوال دوم را حل کرده بودند ولی به اشتباه، اما سوال سوم در برگه آنها خالی بود. وقتی به آخرین برگه رسیدم با دیدن پاسخ دانش آ موز به سوال آخر درجا خشکم زد. اول این که بسیار خلاقانه و بدون محاسبه حل کرده بود و دوم این که جزء دانش آموزان زرنگ کلاس هم نبود. خیلی لذت بردم که یک دانش آموز متوسط این گونه خلاقانه به سوال نگریسته بود و آن را حل کرده بود.

تا زنگ حدود ده دقیقه فرصت داشتم و می بایست در همین زمان کوتاه کار بزرگی انجام دهم. ابتدا از بچه ها در مورد امتحان پرسیدم که همه گفتند سخت بود، حتی زرنگ ها. در جواب گفتم بیشتر سوالات ساده بود و چند تایی کمی دشوار بود. ولی برای آنها همین چند تا کل امتحان بود.  بعد در مورد سه سوال آخر توضیح دادم که برای حل آن علاوه بر دانش ریاضی خلاقیت هم مهم است. از سه نفری که سوال اول را حل کرده بودند تقدیر کردم. گفتم برایشان دستی بزنند، می خواستم با این کار کمی از آن حالت ناراحتی که داشتند خارج شوند.

 سپس دانش آموزی که سوال آخر را حل کرده بود را صدا کردم، هاج و واج فقط مرا نگاه می کرد، از او خواستم که به پای تخته بیاید. بنده خدا اصلاً انتظار نداشت و شوکه شده بود، پای تخته نمی آمد، گفتم چیزی نیست چون سوال آخر را درست حل کردی می خواهم به بچه ها توضیح دهی که چگونه به این جواب رسیده ای، روش حل شما واقعاً عالی بود. با چشمانی پر از تعجب مرا نگاه می کرد و در نهایت تصمیم گرفت و به پای تخته آمد و شکل زیر را کشید.

گفت: آقا اجازه این ها کف این دو تا شکل است که من توی هم کشیده ام. معلوم است که مربع از دایره بیشتر است، بلندی هایشان در حجم ها یکی است پس معلوم است که مکعب مستطیل بزرگتر است.

شاگرد اول کلاس که در بهت غرق شده بود. دیگر بچه ها هم که با این توضیح بسیار کوتاه همه چیز را فهمیده بودند بدون پلک زدن فقط نگاه می کردند. مسئله ای سخت که بسیار راحت حل شده بود. از بچه ها خواستم تا او را تشویق جانانه ای کنند، من هم گفتم جایزه ای برای این روش حل کردن پیش من دارد. ذوق و اشتیاق وافری از چشمانش فوران می کرد. می دانستم نمره در حد معمولی از این امتحان خواهد گرفت ولی حل همین یک سوال آن هم به این شیوه خلاقانه به اندازه یک بیست ارزش داشت. تا گفتم نمره امتحانت را بیست می گذارم، چشمانش پر اشک شد.

در آخر هم رو به همه بچه ها کردم و گفتم که ریاضی علاوه بر مهارت نیاز به خلاقیت هم دارد، ممکن است بعضی مسائل سخت با روش های خلاقانه بسیار ساده حل شود، مهم خلاقیت است که باید در خودتان تقویت کنید. ضمناً هیچ کس را نمی توان قضاوت کرد، ممکن است فردی در موضوعی ضعیف تر از ما باشد ولی در موضوعات دیگر از ما قوی تر باشد. هر کسی در چیزی استعداد دارد و یکی در درس و یکی هم در کارهای دیگر. بهتر است کسی به استعدادش بیش اندازه توجه نکند که باعث فخرفروشی شود. همه باید در کنار هم به یکدیگر احترام بگذاریم.

از آن روز به بعد در کلاس علاوه بر دانش آموزان زرنگ، بقیه هم از من سوالات خلاقانه می خواستند. هر از چندگاهی اگر فرصت می شد در انتهای کلاس سوالی مطرح می کردم و کل بچه ها نظر می دادند. یکی از  افرادی که نظرات خیلی خوب می داد همانی بود که آن سوال را حل کرده بود. نمراتش همچنان در حد متوسط بود ولی بچه ها به او لقب « امتحان سخت » را داده بودند.

۲۲۷. بلوتوث

در همان جلسه اول توجه مرا به خودشان جلب کرده بودند. یکی از آنها قدی نسبتاً بلند داشت و لاغر اندام بود و دیگری کوتاه قد با وزنی بسیار زیاد، هر دو در کنارهم در میز آخر می نشستند، تضادی که از نظر ظاهری با هم داشتند برایم جالب بود. احساس می کردم نباید زیاد با هم صمیمی باشند ولی روابط بینشان اصلاً با ظاهری که داشتند منطبق نبود، دو دوستی بودند که با هم بسیار خوب بودند و روابط حسنه ای داشتند.

در ذهنم برایشان اسم چاق و لاغر را گذاشته بودم ولی هیچگاه بر زبان نیاوردم. در آزمون ورودی آقای چاق پنجاه درصد نمره آورد و آقای لاغر صد درصد و این در همان ابتدا نشان می داد که خوشبختانه درسشان بد نیست، آقای لاغر خیلی خوب بود و آقای چاق هم در حد مطلوب بود، ولی متاسفانه بقیه کلاس اصلاً خوب نبودند و میانگین آزمون ورودی زیر سی درصد بود. این کلاس نیاز به کار بسیار داشت.

در زمان حل تمرین که پرسش کلاسی محسوب می شود هر کدام را یک بار پای تخته آوردم که خوب جواب دادند و هر دو نمره کامل گرفتند. این دو از امیدهای امسال من بودند. اولین امتحان بیست نمره ای که از دو فصل اول کتاب بود را اوایل آبان گرفتم و جالب این بود که آقای لاغر شد بیست ولی آقای چاق شد یازده، از آقای چاق انتظار بیشتری داشتم. متاسفانه نمره های دانش آموزان دیگر کلاس چنگی به دل نمی زد و بعد از این که برگه ها را به بچه ها دادم کمی با دانش آموزان کلاس صحبت کردم، گفتم که باید بیشتر حواسشان به درس باشد و تلاششان را چند برابر کنند، این نمرات اگر به این وضع ادامه یابد شرایط را بحرانی خواهد کرد.

در یکی از جلسات حل تمرین، آقای چاق را پای تخته فرستادم و در کمال تعجب هیچ چیزی ننوشت و هیچ چیز هم نگفت. هرچه پرسیدم فقط سکوت بود و سکوت. مانده بودم چه کنم؟ چون سوالی که به او افتاده بود بسیار ساده بود و محاسبات چندانی نداشت. سرش پایین بود و هیچ نمی گفت و این برایم بیشتر عجیب بود. هر چقدر هم راهنمایی اش کردم هیچ واکنشی نشان نداد. وقتی نشست و من هم نمره اش را گذاشتم یکی از بچه ها از ته کلاس گفت: «طرف نیست». سرم را بلند کردم و گفتم بله؟! و دیگر هیچ صدایی نیامد.

امتحان بعدی را که می خواستم از آنها بگیرم طبق روال همیشگی ام که در امتحانات چرخش افراد را اجرا می کردم. سرمیز های سمت راست را با سرمیزهای سمت چپ کلاس جا به جا کردم. امتحان تمام شد و وقتی برگه ها را تصحیح کردم، آقای لاغر شد نوزده و در کمال تعجب آقای چاق شد پنج. فکر کردم شاید اتفاقی برای این دانش آموز افتاده است به همین خاطر در جلسه بعد وقتی برگه اش را دادم از او خواستم آخر کلاس بماند تا با او صحبت کنم، شاید بتوانم مشکل را پیدا کنم و تا حدی در حلش کمک کنم.

وقتی بچه ها از کلاس بیرون رفتند، او را صدا کردم. از او پرسیدم آیا اتفاقی برایش افتاده است؟ در سکوت سنگینی غرق بود. گفتم: این نمره اصلاً در حد شما نیست، حتماً اتفاقی افتاده است. بگویید تا در صورت امکان کمکتان کنم. آرام صحبت می کردم تا دچار اضطراب نشود، ولی هیچ جوابی نمی داد. در همین حین یکی از بچه ها به داخل کلاس آمد تا از کیفش تغذیه اش را بگیرد. وقتی داشت از در خارج می شد گفت:«طرف نبود» و سریع از کلاس خارج شد.

امتحان بعدی باز هم چرخش را انجام دادم و این بار سمت دیوارها را عوض کردم که ناگهان آقای چاق بلند شد و با لحن تندی گفت: آقا اجازه چرا جاها را عوض می کنید؟ همین جوری که نشستیم مگر ایرادی دارد؟ به او نگاه کردم و گفتم: اول این که جای شما را عوض نکرده ام که این چنین اعتراض می کنید، دوم این که لطفاً بنشینید و امتحانتان را بدهید، تغییر مکان که داد و بی داد ندارد. این صحبت من با خنده بچه ها همراه شد، تشری زدم و همه ساکت شدند. سرجلسه حواسم کاملاً به آقای چاق بود که چه می کند، مثل مرغ پرکنده فقط بال بال می زد و چیز خاصی نمی نوشت.

وقتی به خانه رسیدم، سریع رفتم سراغ برگه ها و امتحان آقای چاق را تصحیح کردم، نمره سه گرفت. مانده بودم چرا و به دنبال علت می گشتم. حسین که در حال آماده کردن شام روی پیک نیک بود متوجه من شد و پرسید چه شده است؟ چرا این قدر با فس فس برگه تصحیح می کنی؟ مدتی است نگاهت می کنم و هنوز یک برگه هم پیش نرفته ای، به چه فکر می کنی؟ لبخندی زدم و گفتم اتفاق عجیبی افتاده است، و کل داستان را برایش گفتم. از این ناراحت بودم که نتوانسته بودم علت افت او را بیابم. شاید در کلاس نمی توانم مطالب را خوب منتقل کنم و باید به فکر روش تدریس دیگری باشم.

 حسین ابتدا به فکر فرو رفت و بعد از مدتی لبخندی زد و همان طور که داشت گوجه های املت را تفت می داد گفت: احتمال دارد لاغر، چاق را ساپورت می کند، وقتی جدایشان کردی این ارتباط قطع شده و همه چیز چاق به هم ریخته، ما از این موارد در ابتدایی زیاد داریم. بعضی دانش آموزان بسیار وابسته شاگرد زرنگ ها می شوند و در همه جا از آنها کمک می گیرند. البته این کمک ها گاهی در جهت درست است و بیشتر مواقع در جهت نادرست.

 تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار است و «طرف نیست» هایی که بچه می گویند یعنی چه. یادم آمد آن روزی که آقای چاق را به پایه تخته فراخواندم و نتوانست حل کند، آقای لاغر غایب بود. علت اعتراض روز امتحان به جابه جا شدن هم همین می تواند باشد. حسین درست می گوید و این دانش آموز به شدت وابسته به آقا لاغر است. احتمالاً در امتحانات هم با ترفندی به دور از چشم من تا حد قبولی را از او می گیرد و این جابه جایی های من در امتحانات کل محاسبات او را بر هم زده است.

نوبت اول آقای چاق با نمره ای بسیار پایین تجدید شد و لاغر هم با نمره نوزده نفر اول کلاس شد. در اولین جلسه نوبت دوم بعد از کلاس از آقای چاق خواستم تا در کلاس بماند تا با او صحبت کنم. وقتی همه بچه ها رفتند کلی مقدمه چینی کردم و به او گفتم که از این به بعد باید سعی کند روی پای خود بایستد و محتاج کس دیگری نباشد. می تواند در یادگرفتن  کمک بگیرد ولی در امتحان یا جاهای دیگر نباید این کار را انجام دهد. نگاهی به من کرد و گفت: دیگران محتاج من هستند و از من کمک می خواهند، من با کسی کار ندارم .می خواستم بیشتر توضیح دهم، ولی احساس کردم تاثیرگذار نیست و باید به دنبال روش دیگری باشم.

در جلسه حل تمرین آقای چاق را فرستادم پای تخته و خودم رفتم جای او نشستم، یعنی کنار آقای لاغر. بنده خدا هرچه کرد نتوانست چیزی به آقای چاق برساند و آقای چاق هم پای تخته کاملاً گیر کرده بود. مخصوصاً از آنجا بلند شدم و رفتم خودم را در حد چند ثانیه با دفتر نمره مشغول کردم و وقتی سرم را بلند کردم آقای چاق فقط جواب را نوشته بود، بدون راه حل و البته کاملاً درست. نگاهی به او انداختم و گفتم بلوتوث شما خوب عمل می کند، سرعت انتقال فایلش هم بالاست. فقط از این به بعد باید حواسم باشد که بلوتوث مبدا را خاموش نگه دارم چون بلوتوث مقصد همیشه روشن است، یا بهتر این است که فاصله شما را از بلوتوث مبدا زیاد کنم.

منتظر بودم که یکی بپرسد که بلوتوث چیست، ولی جالب این بود که همه می دانستند و کل کلاس شروع کردند به خندیدن. خیلی ها همانند من هنوز تلفن همراه نداشتند و با تکنولوژی آن کاملاً آشنا نبودند، موبایل یک کالای لوکس فرض می شد و به قول معروف برای پولدارها بود، هنوز در جامعه عمومیت پیدا نکرده بود. ولی این بچه ها خیلی جلوتر از ما هستند و اطلاعاتی به روز دارند.

خودش هم خنده اش گرفته بود. همان پای تخته درد دلش باز شد و گفت از ریاضی هیچ نمی فهمد ولی سالهاست که در مکانیکی برادرش کار می کند و خیلی از ماشین سرش می شود. وقتی به دستهایش نگاه کردم حرف هایش را قبول کردم. در ادامه گفت: آقا اجازه می خواهیم به هنرستان برویم و رشته مکانیک بخوانیم . تشویقش کردم ولی به او گفتم که آنجا هم ریاضی هست و باید ریاضی بلد باشی. غرغری کرد و گفت: آقا کجا از دست این درس ها خلاص می شویم؟ مکانیک برای چه باید ریاضی بلد باشد؟

به او گفتم بنشیند و رو به بچه ها کردم و گفتم: تقریباً همه وسایلی که ما در حال استفاده از آنها هستیم، در ساخت آنها از ریاضی و محاسبه استفاده شده است. چیزی نیست که ساخته شده باشد و در الگو یا نقشه آن اندازه گیری و محاسبه و ریاضی وجود نداشته باشد. مکانیک هم باید ریاضی بداند، او باید مسئله حل کردن را بلد باشد. خراب شدن یک ماشین یک مسئله است و یافت عیب آن و برطرف کردنش می شود حل مسئله. همه مکانیک های خوب و ماهر ریاضی را خیلی خوب بلد هستند ولی چون در آن عدد و معادله و این قبیل چیزها نمی بینند فکر می کنند ریاضی نمی دانند.

دقت که در ریاضی بسیار مهم است و باید آن را خوب یاد بگیرید در جاهای دیگر هم کاربرد دارد. مغز شما با ریاضی تمرین می کند تا در دقت کردن نیز مهارت پیدا کند. مکانیکی که دقت نداشته باشد به جای تعمیر یک ماشین آن را خراب تر می کند. بعد رو به آقای چاق کردم و گفتم: این طور نیست، آیا شما در مکانیکی دقت نمی کنید. بهت را در چشمانش می دیدم، با سر تایید کرد و بعد از مدتی گفت: آقا اجازه دقت خیلی مهم است، در تراشکاری سرسیلندر و میل لنگ حتی به کمتر از میلیمتر هم باید دقت داشت.

به آقای لاغر گفتم: می دانم می خواهی کمک کنی، ولی این گونه که شما انجام می دهید اصلاً درست نیست. به جای ماهی، ماهیگیری را به او یاد بدهید. اول نفهمید چه می گویم، ساده تر گفتم به جای جواب طریقه رسیدن به جواب را به او یاد بدهید، تا بتواند بدون شما هم حل کند. در جوابم گفت که چاق حتی ابتدایی ترین چیزها را نمی داند، چه برسد به مطالب کلاس سوم. به او گفتم از ساده ی ساده شروع کن، مطمئن باش یاد می گیرد، هر جا هم که خواستی از من کمک بگیر.

فصل بعدی که اتحاد و تجزیه بود برای چهار جلسه، فعالیت و کاردرکلاس و تمرین را خودم تهیه کردم و به جای کتاب به آنها دادم. اصول و اهداف رعایت شده بود ولی مثال ها و تمرین ها خیلی ساده بود و با شیبی کاملاً ملایم به سمت سخت تر می رفت. درست است که اتحاد به نظر بچه ها سخت است ولی اگر جمع و ضرب عدد صحیح بدانند با تکرار تمرین می توانند حل کنند. این تمرین ها به بچه ها بسیار کمک کرد و خیلی ها می توانستند حل کنند و همین لذت حل کردن به آنها انگیزه می داد.

 نکته جالب این بود که آقای چاق این بار با تلاش مثال زدنی اتحاد مزدوج را خوب یاد گرفت، حتی تجزیه اش را هم خودش حل می کرد. زمانی که داوطلب می خواستم تا تمرین روی تخته را حل کند با چنان ذوق و شوقی اعلام آمادگی می کرد که همه بچه ها به وجد می آمدند و به او اجازه می دادند تا برود و حل کند. تقریباً هرچه سوال از اتحاد مزدوج نوشتم او حل کرد و همین گام نخست یعنی اقدام به حل کردن را به خوبی برداشت.

در مورد اتحاد یک جمله مشترک، در قسمت جمع گیر می کرد و آقای لاغر هم به او بسیار کمک می کرد تا جمع عدد صحیح را بفهمد ولی این کار زمان می خواست و ما این زمان را زیاد در اختیار نداشتیم و می بایست به درس های بعدی می رسیدیم. تلاش آقای چاق واقعاً قابل تحسین بود ولی افسوس و صد افسوس که این تلاش دیر شروع شد. ای کاش از همان ابتدای تحصیل این گونه تلاش می کرد.

در خرداد آقای چاق دوباره در درس ریاضی تجدید شد و نه من و نه آقای لاغر نتوانستیم کاری برایش انجام دهیم. تنها چیزی که امید را در ما زنده نگه داشت همان تلاش هایی بود که شروع کرده بود، درست است دیر بود ولی همان که شروع شده بود ارزش داشت، البته تاثیرش در باقی دروس کاملاً مشهود بود، به طوری که او با تبصره توانست قبول شود و راهی هنرستان شود.

امیدوارم در هنرستان به تلاش هایش ادامه دهد و دیگر نیازی به بلوتوث نداشته باشد. آن قدر خودش را قوی کند که دیگر محتاج کسی نباشد.

۲۲۶. دوچرخه

سال تحصیلی و رفت و آمدهای من به وامنان شروع شد. هر دو هفته فقط دو روز می توانستم به خانه سر بزنم و همین باعث شد که دوچرخه کاملاً بی استفاده بماند. از زمانی که به تهران آمدیم هنوز فرصت نشده بود که کمی دوچرخه سواری کنم. خیلی دوست داشتم تا یک مسیر طولانی را رکاب بزنم و کمی حال هوای بچگی را تجربه کنم. به یاد رکاب زدن های سخت در سربالایی ناهارخوران افتادم، چه فشاری را تحمل می کردم فقط به عشق برگشت که از همان میدان ناهارخوران دوچرخه را رها کنم و با سرعتی خیره کننده به پایین بیایم، یادش به خیر.

در وامنان بین صحبت هایی که دوستان با هم می کردند نام کتابی توجه مرا جلب کرد، حمید از این کتاب بسیار می گفت و یکی از منبع های اصلی سخنانش بود. «تاریخ جامع ادیان» نوشته جان بایر ناس، همانجا تصمیم گرفتم که این بار وقتی به خانه رفتم به میدان انقلاب بروم و این کتاب را تهیه کنم، خیلی دوست داشتم تا ببینم در ادیان دیگر چه خبر است. همین بهانه ای شد که از دوچرخه استفاده کنم، در یکی از روزهای انتهای پاییز که هوا هم زیاد سرد نبود، تصمیم گرفتم با دوچرخه بروم و این کتاب را بخرم.

از انتهای جشنواره در تهرانپارس تا میدان انقلاب مسافت زیادی است و به همین خاطر تصمیم گرفتم صبح حرکت کنم تا اگر دیر شد به شب نخورم که دوچرخه ام نه چراغ جلو داشت و نه شبرنگ عقب. کیف کوچکی را که داشتم برداشتم تا کتاب را بعد از خریدن، در آن بگذارم. متاسفانه دوچرخه من حتی باربند عقب هم نداشت. کیف را حمایل کردم و به راه افتادم. بهترین مسیر جاده دماوند و بعد خیابان دماوند بود.

خوبی این مسیر این است که سربالایی و سرازیری زیادی ندارد. مسیری است مستقیم از شرق به غرب تهران، اینجا هم مانند گرگان مسیر از شمال به جنوب شیب دارد و شرق به غربش تقریباً هموار و مستقیم است. به همین خاطر در رکاب زدن فشار زیادی احساس نمی کردم و همین بر لذت دوچرخه سواری ام می افزود. چهار راه تهرانپارس را گذشتم و در هوایی که کمی سرد به نظر می رسید ولی آزار دهنده نبود در خیابان دماوند که بسیار فراخ و تا حدی هم خلوت بود با خوشی رکاب می زدم.

به مسیل جاجرود رسیدم، پشت چراغ قرمز مانند همه خودروها توقف کردم. منتظر سبز شدن بودم که موتوری با سرعت از کنارم گذشت، متعجب فقط نظاره گر صحنه ای عجیب بودم، به زحمت از لابلای ماشین هایی که عبور می کردند گذشت و خودش را به طرف دیگر چهارراه رساند. رانندگی بد موتورسواران را دیده بودم ولی گذر از چراغ قرمز آن هم بدین صورت خطرناک برایم بسیار عجیب بود. ماشینی که چهارچرخ دارد و اتاق دارد و کلی موارد ایمنی در آن رعایت می شود باز هم در تصادفات عامل مرگ بسیاری می شود چه برسد به موتور که هیچ چیزی ندارد.

همیشه این مسیر را با اتوبوس واحد می رفتم و طولانی به نظر می رسید، ولی به نظرم هنوز رکاب چندانی نزده بودم  که به میدان امام حسین رسیدم، دور میدان مانند همیشه شلوغ بود و ترافیک سنگین، ولی خوبی دوچرخه این بود که در همان کنار خیابان از کنار ماشین ها بدون هیچ مشکلی می گذشتم. شلوغی و ترافیک واقعاً کلافه کننده است. درست است که به آرامی از کنار ماشین ها می گذشتم ولی بوی دود ماشین ها مخصوصاً اتوبوس های واحد تنفس را برایم سخت کرده بود.

در زیر پل چوبی باز هم پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که شیشه ماشین کناری ام پایین آمد و جوانی که در آن نشسته بود با لبخند خاصی به من گفتم: چرا رد نمی شوی؟ تو که پلاک نداری؟ بزن برو، کسی با تو کاری ندارد. چنان ایستاده ای و قیافه گرفته ای که انگار راننده تریلی هجده چرخ هستی. این دوچرخه پیزوری که این کارها را نمی خواهد! خنده های بی امانش و همچنین سبز شدن چراغ فرصت نداد تا جوابش را بدهم. می خواستم بگویم از ترس ماشین هایی چون شما که به هیچ چیز توجه نمی کنید قانون را رعایت می کنم. به جای مسخره کردن من کمی بیشتر به ارتقای فرهنگ رانندگی خود بپردازید.

پارک های دوبل و گاهی هم سوبل ماشین ها، توقف های ناگهانی و گردش های بدون راهنما و از همه بدتر ازدحام پیاده ها در خیابان واقعاً کلافه ام کرده بود، نزدیک میدان فردوسی توقف ناگهانی و بدون علامت یک ماشین باعث شد تا به آن برخورد کنم و پخش زمین شوم. البته خدا را شکر سرعت بسیار پایین بود و چیزی نشد ولی رفتار راننده برایم جالب بود. سریع پیاده شد و ماشینش را ورنداز کرد و بعد از این که مطمئن شد چیزی خاصی نشده است، با پرخاش به من گفت: مواظب جلویت باش، نزدیک بود ماشینم را خط بیندازی. به زحمت از روی زمین بلند شدم و فقط گفتم ببخشید و به این فکر می کردم که حتی از من نپرسید که آسیب دیده ام یا نه، فقط نگران ماشینش بود.

دیگر چشمم از ماشین ها و حتی خیابان های این شهر ترسیده بود. پیاده شدم و دوچرخه را در دست گرفتم و در پیاده رو که مملو از جمعیت بود به راه افتادم. کاملاً منتها الیه چپ بودم و دوچرخه را از کنار جدول جوب آب می بردم تا برای دیگران مزاحمتی نداشته باشد. ولی در اینجا هم امنیت نداشتم، نه تنها من بلکه همه، از دست موتوری ها که از بین افراد ویراژ می دادند عصبانی شده بودم. این شهر عجیب پیاده رو و خیابان های عجیب تری دارد. در پیاده روهایش موتور می گذرد و در خیابان هایش افراد، البته تنها کسی که از این موضوع ناراحت بود من بودم و در چهره های سرد دیگران هیچ خبری از ناراحتی نبود.

با پیاده رفتن ساعت ها طول می کشید تا به میدان انقلاب برسم، دوباره سوار شدم و این بار با دقت بیشتری حرکت می کردم، یادش به خیر در گرگان هیچ وقت این گونه ترافیک هایی نبود و حتی به نظرم راننده ها بیشتر هوای دوچرخه سواران را داشتند. از مقابل کوچه دبیرستان البرز گذشتم و به یاد کنکور و دوران پایان دبیرستان افتادم، چه روزهای سخت و نفس گیری بود، البته حالا هم نفس گیر است و فکر کنم در آینده هم برایم همچنان نفس گیر باشد.

همانطور که رکاب می زدم به یک دوچرخه سوار دیگر رسیدم، دیدن او برایم قوت قلبی شد و درست در پشت سرش حرکت می کردم. دوچرخه اش از نوع چینی بود که در سال های دور بهترین دوچرخه بود، سن راکب هم می بایست با سن دوچرخه یکی باشد. در یکی از چهار راه ها که متوقف شدیم به کنارش رفتم و سلامی عرض کردم، از پشت ماسکی که زده بود جواب سلامم را داد، از چهره اش فهمیدم در حال لبخند زدن است. با همان لحن گفت: آفرین جوان که با دوچرخه هستی، اگر بقیه هم مانند شما از دوچرخه استفاده کنند این همه ماشین در خیابان نمی دیدیم.

خیلی دوست داشتم بیشتر با ایشان همکلام شود، کلاً پیرمردها را دوست دارم. ولی متاسفانه مسیرش در چند متر جلوتر از من جدا شد. آن قدر با ادب بود که توقف کرد و صبر کرد به او برسم و بعد از من خداحافظی کرد. فقط یک توصیه به من کرد که در اولین داروخانه ماسک تهیه کنم، هوای این بخش از شهر بسیار آلوده است و چون در دوچرخه سواری تنفس عمیق تر است، بیشتر باید مراقب بود. توصیه اش را عملی کردم و ماسکی خریدم و بر چهره زدم، همه چیزش خوب بود ولی تنفس را کمی سخت تر می کرد که باید تحمل می کردم.

بعد از خیابان وصال یک کتابفروشی کوچکی بود که مدتی است با صاحب آن سلام و علیکی پیدا کرده ام، دیگر برای خرید کتاب زیاد نمی گردم و مستقیم خدمت ایشان می رسم، با مهربانی رفتار می کند و اگر کتاب را نداشته باشد راهنمایی های بسیار خوبی به من می دهد. البته رفتارش با همه مشتری هایش این گونه است. ایشان در دنیای زیبای کتاب ها زندگی می کند و به همین خاطر رفتارش هم زیبا گشته است.

فقط این بار یک مشکل داشتم، با دوچرخه که نمی شد وارد کتابفروشی شد، به دنبال میله یا جایی می گشتم تا بتوانم دوچرخه را قفل کنم. چند متر آن طرف تر چراغ برق بود که دوچرخه را به آن سپردم، امیدوار بودم که سارقان گرانقدر چشم طمع به این دوچرخه نیندازند. به کتابفروشی رفتم و بعد از چاق سلامتی با آقای مهربان، نام کتاب را گفتم. خدا را شکر داشت و خیلی هم از آن تعریف کرد. می گفت با این کتاب یک شمای کلی از ادیانی که از ابتدا به وجود آمده تا اسلام را خواهی داشت. خوشحالم که به دنبال این کتاب آمده ای. فکر کنم بعد از مطالعه این کتاب دیدگاهت نسبت به دین کاملاً تغییر کند. گپ و گفت ما در این زمینه کمی طولانی شد ولی واقعاً از مصاحبت با ایشان لذت می بردم.

 کتاب را که حدود هشتصد و پنجاه صفحه بود را با پلاستیک بسته بندی کردم و به زحمت درون کیف گذاشتم، البته زیپ آن دیگر بسته نشد. در مسیر بازگشت مشکل این محموله هم به مشکلاتم افزوده شد، باید بسیار مراقب می بودم تا نیفتد. کمی نگران دوچرخه بودم و وقتی از کتاب فروشی بیرون آمدم و از دور آن را دیدم،خیالم راحت شد، ولی وقتی به نزدیک آن رسیدم با صحنه ای دلخراش مواجه شدم.

دوچرخه بنده خدا در وضعیت بسیار بدی بود، کاملاً مشخص بود که مورد حمله قرار گرفته است. از تغییر وضعش فهمیدم که قصد ربودنش را داشته اند ولی نتوانسته اند. سیم پره های کج شده نشان از لگدمال شدن آن داشت. سیم های ترمز و شانژمان دنده ها پاره شده بود. مانده بودم سارق یا سارقین در این شلوغی خیابان چه طور توانسته اند این همه روی دوچرخه کار کنند و کسی چیزی نگفته است. وقتی به چهره های رهگذران نگاه می کردم چنان در خود فرو رفته بودند که اگر کل خیابان را آب می برد اینان هیچ از آن نمی فهمیدند.

به زحمت زنجیر افتاده را جا انداختم و سوار شدم، تنظیم چرخ ها به هم خورده بود و به سختی می توانستم به پیش بروم، در مسیر فقط به دنبال یک دوچرخه سازی می گشتم تا حداقل ترمز را درست کنم که حیاتی ترین بخش دوچرخه است. هنوز به میدان فردوسی نرسیده بودم که یکی از رکاب ها از زیر پایم در رفت. پیاده شدم و هر کاری کردم جا نرفت. با یک رکاب ادامه دادن دیگر میسر نبود. باید مابقی مسیر را  پیاده و دوچرخه به دست طی می کردم. تا دروازه دولت را به سختی رفتم، واقعاً از کت و کول افتاده بودم. متاسفانه در مسیر حتی یک دوچرخه سازی هم نبود.

چاره ای نبود،با اعصابی به هم ریخته به سمت میدان امام حسین به را افتادم. در دنیای تاریک خود گام برمی داشتم  که پیرمردی که در کنار خیابان نشسته بود و کفش ها را واکس می زد صدایم کرد. اصلاً حوصله نداشتم، به او توجه ای نکردم ولی دوباره مرا با خطاب پسرم به سوی خویش خواند. این بار نتوانستم بی تفاوت باشم. برگشتم تا بگویم که واکس نمی خواهم ولی او چیز دیگری گفت. با لبخندی که واقعاً انرژی بخش بود به من گفت: در کوچه بعدی دویست متر پایین تر یک دوچرخه سازی است، به آنجا برو و حال دوچرخه ات را خوب کن. باورم نمی شد این پیرمرد توانسته بود در میان این همه آدمی که در گذر هستند وضعیت مرا بفهمد، او فرشته نجات من بود. وقتی به چهره نورانی اش که با محاسن سپید رنگی پوشیده نگاه کردم، واقعاً او را یک صوفی در نقش یک واکسی دیدم.

خداحافظی گرمی از او کردم و به دوچرخه سازی رفتم. دوچرخه ساز با سبیل های بسیار پرپشتی که داشت کمی خشن به نظر می رسید و وقتی صحبت را شروع کرد تُن صدایش هم به خشونت صورتش افزود. دوچرخه را ورنداز کرد و گفت: سیم هایش باید عوض شود ولی تابگیری چرخ هایش با این سیم پره های کج ومعیوب طول می کشد، دوچرخه را بگذار و برو فردا بیا. نگاه عاجزانه ای به او کردم و گفتم که خانه من در تهرانپارس است و رفتن و آمدن سخت است اگر امکان دارد همین امروز درستش کنید.

گفت که خیلی کار دارم و به مشتری ها قول داده ام، ابتدا آنها را انجام می دهم و بعد به سراغ دوچرخه تو می روم، ممکن است خیلی طول بکشد. چاره ای نداشتم و قبول کردم. داشت به ترتیب روی سه تا دوچرخه که به طور واژگون مقابل مغازه اش روی زمین قرار داشتند کار می کرد. تا کار اینها تمام نشود کار دوچرخه من انجام نمی شود. در مغازه اش شمایل و تصاویر حضرت علی در گوشه کنارها دیده می شد، فکر کنم او از حلقه درویشان بود.

 وقتی دوچرخه را تحویل گرفتم اذان مغرب شده بود. چون هوا تاریک شده بود خواستم تا شبرنگی به پشت زین نصب کند تا حداقل از پشت ماشینی به من نزند. چراغ خطر کوچک و جالبی که با باطری قلمی کار می کرد را نصب کرد و با ترس و لرز به راه افتادم. دیگر از لذت بردن خبری نبود و فقط می خواستم هرچه زودتر به خانه برسم ولی نمی دانم چرا راه کش می آمد و هر چه رکاب می زدم نمی رسیدم. تشنگی امانم را بریده بود، در مقابل یک سوپری توقف کردم و یک بطری آب معدنی خریدم و همانجا نشستم تا هم نفسی تازه کنم و هم آبی بنوشم.

مرد میانسالی از مقابلم رد شد و او هم به سوپری رفت و هنگامی که بازگشت مقابلم ایستاد و با آرامش خاصی به من گفت: پسرم من تا تهرانپارس می روم، اگر مسیرت می خورد بیا تا شما را هم تا جایی برسانم. تشکر کردم و گفتم دوچرخه دارم. گفت: می دانم ولی معلوم است خیلی خسته ای، بیا دوچرخه ات را بالای باربند ماشین ببندیم و برویم. بعد از آن همه معطلی و اتفاقات ناگوار حالا کمی بخت به ما نظر کرده بود.

در ماشین گفتم خانه ما انتهای جشنواره است، سپاسگزارم که مرا تا همان چهار راه تهرانپارس برسانید، از آنجا تا خانه راهی نیست. او هم گفت که ساکن «رستم باغ» است. تا این را گفت فهمیدم که ایشان زرتشتی هستند، زیرا این باغ  که در فلکه دوم تهرانپارس قرار دارد برای زرتشیان است. تقارن جالبی بود، کتاب ادیان در کیفم و همراه یک زرتشتی، می خواستم کمی از دینشان بپرسم که خجالت کشیدم و البته می دانستم در این کتاب حتماً در مورد دین زرتشتی چیزهای گفته شده است. در مورد رستم باغ پرسیدم، برایم جالب بود که حدود صد واحد مسکونی در این باغ هست و علاوه بر آن تالار عبادت و کتابخانه و  موارد دیگری هم در آنجا وجود دارد.

همیشه برایم سه شعار زرتشتیان جذاب بود، پندار نیک – گفتار نیک – رفتار نیک. نشان اهورمزدا هم واقعاً زیباست. نیک بودن در این دین بسیار شاخص است. مهربانی و کمک به هم نوع در همه جا هست و هیچ ارتباطی هم به کیش و آیین ندارد. وار د تهران پارس نشد و از همان جاده دماوند وارد جشنواره شد و مرا مقابل خانه پیاده کرد. آرامش و متانت و ادبش واقعاً عالی بود، دوست داشتم مدت بیشتری در کنار ایشان باشم و از این رفتار بسیار لطیف و زیبایش حظ ببرم. هر چه تعارف کردم به منزل نیامد و خداحافظی گرمی کرد و رفت.

عجب روز پر فراز و فرودی داشتم، با صوفی و درویش و زرتشتی هم کلام شده بودم، فکر کنم این کتاب بود که امروز مرا به این شکل ترتیب داده بود تا کمی ادیان و کیش ها متفاوت را از نزدیک ببینم و انگیزه ای شود تا با دقت بیشتر کتاب را مطالعه کنم.

۲۲۵. چکمه

زمانی که هوا بارانی بود، مدرسه رفتن ما آداب خاصی داشت. هر کدام یک جفت چکمه پلاستیکی که ارتفاع آن تا زیر زانو می رسید داشتیم، شلوارها را درون جوراب می گذاشتیم و چکمه ها را می پوشیدیم و کفشها را در پلاستیک می گذاشتیم و همراه کیف دستمان می گرفتیم. در مدرسه در کنار در ورودی سالن چکمه هایی که کاملاً گِلی شده بود را درمی آوردیم و کفش ها را می پوشیدیم.

اوایل که این سیستم را کشف نکرده بودیم در روزهای بارانی با ظاهری بسیار آشفته و اعصابی خُرد به مدرسه می رسیدیم. گِل چسبناک و لغزنده بارها من و همکارانم را زمین زده بود و باعث شده بود مدرسه رفتن ما به تاخیر بیفتد، می بایست به خانه برمی گشتیم و لباس هایمان را تمیز می کردیم، البته کاملاً تمیز نمی شد و تقریباً با لباسی خیس به مدرسه می رفتیم. ولی حالا که تجربه پیدا کرده ایم علاوه بر چکمه، همیشه یک دست لباس هم در خانه آماده داشتیم.

باران که می بارید همه خوشحال بودند و خدا را شکر می کردند، من هم خوشحال بودم از این رحمت آسمانی ولی حتی با پوشیدن چکمه هم لکه های گِل روی شلوارم می افتاد. نمی دانم چرا هیچ وقت با گِل کوچه ها و مسیر نتوانستم کنار بیایم و همیشه با غرغر راه می رفتم. به روستاییان که نگاه می کردم با کفش ها و گالش هایشان سریع راه می رفتند و هیچ اتفاقی هم برای لباسشان نمی افتاد. به نظرم می بایست یک دوره ضمن خدمت «چگونه در زیر باران در کوچه های گِلی راه رفت» را بگذرانم.

آن روز اصلاً حوصله نداشتم، باران هم به شدت می بارید و از همه بدتر باید به کاشیدار می رفتم و این یعنی پیاده روی حدود سه تا چهار کیلومتری زیر باران، در روزهای عادی همیشه از این پیاده رفتن ها لذت می بردم، دره ی نسبتاً عمیقی در میان راه بود که گذر آن و دیدن مناظری که با پیچ و خم رودخانه ساخته شده بود برایم لذت بخش بود. درست است که زیر باران رفتن را شاعران بسیار توصیه کرده اند ولی من به طور کلی از خیس شدن خوشم نمی آید. ضمناً راه رفتن با چکمه آن هم مسافتی طولانی کار سختی است.

تنها بودم و حسین امروز با من نبود و همین مزید بر علت شده بود که با اخم از خانه بیرون بروم، آن قدر ناراحت و عصبانی بودم که وقتی از روستا خارج شدم تازه فهمیدم کفش هایم را همراه ندارم، پیش خودم فکر کردم درست است با چکمه نباید به مدرسه رفت، ولی اصلاً حوصله ندارم در این باران برگردم و کفش هایم را بگیرم، چاره ای نیست یک بار هم با چکمه پلاستیکی به کلاس می روم.

در سرازیری دره بود که پایم لغزید و به زمین خوردم. راه رفتن با چکمه خیلی سخت است، به خاطر لاستیکی بودن پا در آن عرق می کند و در همان داخل چکمه لق می زند. تنها شانسی که آوردم این بود که دستهایم را حایل کردم و شلوارم از پشت زیاد با زمین تماس پیدا نکرد. البته این شانس در چند قدم پایین تر با من همراه نبود و کاملاً پخش زمین شدم. اوضاع برایم بسیار ناگوار بود، با این شرایط باید بازمی گشتم ولی مدرسه و کلاس ارجحیت داشت.

 وقتی از رودخانه گذشتم و ابتدای سربالایی مسیر میان بر رسیدم باران شدید تر شد و کاملاً مانند دوش حمام می آمد. به میانه های سربالایی رسیده بودم که از رو برو گله ی بزرگی آمد، می باید صبر می کردم تا این خیل گوسفندان رد شوند تا بتوانم عبور کنم. در آن هوای سرد و بارانی که همه چیز برایم ناجور بود، سلام و احوال پرسی گرم چوپان انرژی مثبتی به من داد و تا حدی حالم درونی ام را بهتر کرد.

وقتی به مدرسه که رسیدم اصلاً وضع مناسبی نداشتم. چکمه ها کاملاً گِلی، شلوار که تقریباً همچون لباس های چریکی لکه لکه شده بود، کاپشن کاملاً خیس که از آن آب می چکید، سر وصورتی نا مرتب و…  آقای مدیر وقتی مرا با آن اوضاع دید سریع یکی از بچه ها که خانه آنها کنار مدرسه بود را صدا کرد و او کاپشن مرا برد تا بگذارد کنار بخاری خشک شود تا حداقل در زمان بازگشت با کاپشن خیس برنگردم. پیراهنم هم کاملاً خیس شده بود و وقتی در آبدار خانه شلوارم را با آب تمیز کردم بهتر که نشد هیچ، کاملاً رنگش برگشت و شبیه شلوار نظامی ها شد.

وقتی با اوضاعی آشفته تر از قبل وارد دفتر شدم، آقای مدیر نگاهی به من کرد و گفت: بیا کنار بخاری تا سرما نخوری، با این شرایط کلاس نروی بهتر است. بیشتر نگران ظاهرم بودم تا مریض شدن، یکی از اصول اولیه معلمی داشتن ظاهری آراسته است. معلم باید مرتب و منظم باشد و نوع لباس پوشیدنش هم باید در این راستا باشد. از طرفی این شرایط حکم می کرد که کلاس نروم ولی از طرف دیگر این همه راه آمده ام و حیف است که تدریس نکنم، ضمناً درس هم عقب هستم و از دست دادن امروز کارم را بسیار سخت خواهد کرد.

چاره ای نبود، سعی کردم کمی خودم را مرتب کنم و به کلاس بروم. سرم را با شانه آقای مدیر! که در کشو میزش بود مرتب کردم و لباسم را روی شلوار انداختم تا کمی اوضاع بهتر شود. می دانستم که بچه ها در همان نگاه اول مرا مسخره خواهند کرد. با آن اوضاع کاملاً درهم و برهم با هراس وارد کلاس شدم. بچه ها خیلی با تعجب نگاهم می کردند، برایم سخت بود ولی کل داستان و پیاده آمدنم زیر باران و زمین خوردنم را برایشان توضیح دادم و واقعاً دمشان گرم چنان عادی رفتار کردند که بعد از مدتی خودم هم فراموش کردم ظاهرم چگونه است و غرق در درس دادن شدم.

بخش اول درس را گفتم و روی صندلی نشستم تا در زمانی که بچه ها حل می کنند کمی استراحت کنم. در آن زمان بود که تازه یادم آمد با همان چکمه ها در کلاس هستم. واقعاً این بچه ها عالی هستند و در رفتارشان حتی کوچک ترین تغییری ندیدم، یک نفر هم حتی لبخندی برای مسخره کردن نزد. به این فکر افتادم که به آقای مدیر بگویم فعلاً کفش هایش را به من قرض بدهد، ایشان معمولاً یک جفت صندل در مدرسه داشت. حداقل دو زنگ دیگر را با چکمه در کلاس نباشم.

بدون هیچ مشکلی بخش دوم را نیز درس دادم. بچه ها داشتند کاردرکلاس حل می کردند و من هم انتهای کلاس ایستاده بودم که صدای در آمد و بلافاصله آقای مدیر به همراه چند نفر که همه کت و شلوار پوش بودند واردکلاس شدند. تا آمدم چیزی بپرسم آقای مدیر گفت از اداره آمده اند جهت بازدید، از اداره کل استان آمده اند، من هم سلام کردم و آنها هم با روی باز جوابم را دادند.

نمی دانم چرا وقتی از پشت بچه ها به جلو کلاس آمدم تا با آنها دست بدهم چهره های بازشان ناگهان تبدیل به چهره های گرفته همراه با اخم شد. یکی از آنها رو به آقای مدیر کرد و گفت ایشان دبیر هستند؟ و آقای مدیر هم گفت بله ایشان از بهترین دبیرهای ما هستند. تعجب و تا حدی بهت زدگی را در چهره آنها می دیدم. من هم که متعجب شده بودم گفتم: بله دبیر ریاضی هستم و حالا هم بچه ها دارند کاردرکلاس حل می کنند.

سریع از کلاس خارج شدند. متعجب مانده بودم که چرا بیشتر نماندند و از وضعیت کلاس و بچه ها سوالی نکردند، حتی دفتر نمره را هم بررسی نکردند و رفتند. وقتی جلوی تخته سیاه قدم می زدم و در فکر بودم که چشمانم دوباره به چکمه ها افتاد. همه چیز برایم روشن شد، وضع ظاهری ام به همراه این چکمه اصلاً خوب نبود و حق داشتند تا با اخم از کلاس من بیرون روند. فقط به این شانس خود فکر می کردم که درست در روزی که همه چیز باید در بدترین وضعیت ممکن باشد بازرس از اداره کل باید بیاید، این همه روزها و ماه ها و سالها مرتب بودنم یک طرف و فقط امروز در طرف دیگر.

چند لحظه بعد آقای مدیر آمد و گفت با تو کار دارند. وقتی وارد دفتر شدم مانند مسلسل به باد انتقادم گرفتند، طوری که حتی با عصبانیت سرم داد می زدند که این چه وضع معلمی است و چرا به اصول اولیه کار توجه نمی کنید. چرا برای کارتان ارزش قایل نیستید. معلم الگو دانش آموزان است و همیشه باید آراسته در کلاس ظاهر شود. این وضعیت شما به هر چیزی شبیه است الی دبیر. این بار را باید توبیخی بگیرید تا اهمیت موضوع را درک کنید.

ساکت بودم و هیچ نمی گفتم. حق با آنها بود، از همان زمانی که به مدرسه وارد شدم خودم هم به این نتیجه رسیده بودم که اصل اولیه را امروز رعایت نکرده ام. ولی از شانس بدم در طول مدتی که در این روستاها تدریس کرده ام فقط امروز به این روز افتاده ام. همیشه مرتب و منظم بوده ام، اصلاً نظم اصل اول و اساسی کار من است و همه این را می دانند. همیشه حواسم به همه چیز بوده و از بخت بدم فقط امروز این بلاها بر سرم آمده است.

نمی گذاشتند صحبت کنم و با شدت و حدت مرا مورد هجوم ایراداتشان قرار می دادند. تا کنون این گونه مورد انتقاد قرار نگرفته بودم. در وضعیت بدی قرار گرفته بودم، از فرط ناراحتی بغض کرده بودم و سرم را پایین انداختم. قبول دارم که اشتباه کرده بودم ولی آنچنان که اینان می گفتند هم مقصر نبودم. شرایط و اوضاع جغرافیایی و آب و هوا و بسیاری دیگر از عوامل باعث چنین وضعیتی شده بودند. می دانستم کار درستی انجام نداده ام ولی به عمد و از روی بی توجهی به کارم نبوده است. من هنوز عاشق معلمی هستم و تمام تلاشم برای بهتر انجام دادن وظایفم است. 

کمی خودم را جمع و جور کردم و وقتی صحبتهایشان تمام شد و شروع کردند به نوشتن گزارش رو به آنها کردم و در ابتدا خواستم از پنجره بیرون را نگاه کنند. کمی تعجب کردند ولی برگشتند و بیرون را نگاه کردند، بعد توضیح دادم که من هفته ای سه روز آن روستا که حدود چهار کیلومتر با اینجا فاصله دارد کلاس دارم و دو روز هم اینجا تدریس دارم. به همین خاطر در آن روستا بیتوته کرده ام و باید این مسیر را در این دو روز بروم و برگردم. امروز هم باران سختی می بارید و مجبور بودم چکمه بپوشم. البته قبول دارم که اشتباه کرده ام و یادم رفته کفش هایم را بیاورم. تازه کاپشنم هم کاملاً خیس شده که در خانه همسایه مدرسه در حال خشک شدن است. متاسفانه در مسیر دوبار هم زمین خوردم که به این روز افتاده ام.

شرایط در اینجا با شهر بسیار فرق دارد و برای رفتن به مدرسه باید مشکلات و سختی هایی را به جان خرید. امروز که بارانی است، روزهای برفی اگر تشریف بیاورید و همراه من چند قدمی در کولاک راه بروید خواهید فهمید که اینجا چقدر کار کردن سخت است. وقتی پاهایتان در سرما بی حس شد آن موقع کاملاً درک خواهید کرد که چه کسی برای کارش اهیمت قائل است. وقتی در تاریکی غروب های سرد زمستان مجبور هستید در میان زوزه شغال ها در این مسیر پیاده بروید خواهید فهمید که اصول اولیه در اینجا تعاریفی دیگر دارد.

تازه وقتی مانند من هر دو هفته فقط سه روز وقت داشته باشی به خانواده ات سر بزنی و از این سه روز، دو روزش هم در راه باشی خواهید فهمید که چه کسی برای کارش ارزش و اعتبار قائل است. من شاید امروز ظاهرم مناسب نام شامخ معلمی نباشد ولی در تمام روزهای دیگر که شما در اتاق های گرم اداره تان هستید، من با تمام وجود از این نام در این منطقه دور افتاده حراست می کنم. باشد برایم توبیخی بزنید تا برایم به یادگار برایم بماند که بعد از کلی مصائب و به زمین خوردن و خیس شدن و… خودم را به مدرسه رساندم تا درسم را به این بچه ها بدهم، این گونه با من برخورد شد.

هیچ کدامشان دیگر چیزی نگفتند، من هم خداحافظی کردم و به کلاس بازگشتم. خیلی ناراحت بودم، اشتباه کرده بودم ولی تاوانم توبیخ درج در پرونده نبود، شاید یک تذکر کفایت می نمود. البته بعد از رفتنشان آقای مدیر گفت خیالت راحت باشد، حرف هایت اثر گذاشت و خبری از توبیخی نیست.

بعد از تعطیل شدن از مدرسه وقتی پیاده در زیر باران داشتم به وامنان برمی گشتم به این فکر می کردم که بقیه برای چه کارهایی توبیخ می شوند و من برای چه کاری قرار بود توبیخ شوم.

۲۲۴. عیدی

همیشه نق نق بچه ها برای عیدی نزدیک امتحانات ثلث دوم شروع می شد، البته به من کمتر می گفتند، چون می دانستند که اگر هم بگویند از طرف من برای آنها آبی گرم نمی شود. به طور کلی مخالف این موضوع بودم و حتی به همکاران نیز می گفتم که بی حساب و کتاب نمره ندهند. عیدی هر چیزی می تواند باشد به جز نمره، سنجش بخش بسیار مهم آموزش و پرورش است و اگر درست اجرا شود بخش های دیگر نیز سامان می یابند. همکاران بر من خرده می گرفتند که در نمره کلاسی می شود برای ایجاد انگیزه به بچه ها کمک کرد. من هم جواب می دادم که هر کمکی باید در ازای انجام کاری باشد، از دانش آموزان به بهانه های متفاوت کار بخواهید و بعد متناسب با فعالیت به آنها نمره بدهید، می توانید کارهای ساده بخواهید و بدین بهانه ارفاقی کنید.

با توجه به این موضوع خودم راهکار مناسبی ابداع کردم، یک هفته مانده به شروع امتحانات برای دانش آموزان تکلیف ارفاقی تعیین کردم، حداکثر نود سوال و حداقل پنجاه سوال از تمارین کتاب را اگر می نوشتند با توجه به تعداد سوالاتشان از نیم تا یک و نیم نمره به نمره مستمر آنها ارفاق می کردم. قوانینی هم برای این کار تعیین کردم، به عنوان مثال برگه هایی که سوالات را در آن می نوشتند باید از برگه ها یک طرف سفید یا دفاتر سال قبل باشد، راه حل ها با مداد باشد، فرصت تحویل فقط تا روز امتحان ریاضی است و بعد از آن به هیچ عنوان قبول نمی شود.

تا این موضوع را در کلاس مطرح کردم و گفتم این هم عیدی من به شما، همه غرغر می کردند و می گفتند که این همه باید بنویسیم و حل کنیم فقط برای یک و نیم نمره، آقای فلانی همینجوری به هر نفر دو نمره داده است. در جوابشان گفتم: اجباری نیست و هر کس حل کند نمره می گیرد و هر کس ننویسد چیزی از او کم نمی شود. غرغر ها ادامه داشت و از این خیل دانش آموزان فقط آنهایی که نمره بالا می گرفتند ابراز رضایت کردند. البته قصد من بیشتر دانش آموزانی بودند که کمی ضعیف بودند و با این بهانه آنها را می توانستم به حل کردن وادار کنم.

مانند همیشه اولین امتحان ریاضی بود، انتظار نداشتم از طرحی که ریخته بودم استقبال خوبی شود، ولی روز امتحان حدود هفتاد هشتاد درصد بچه ها برگه هایی که روی آنها ریاضی حل کرده بودند را آوردند و به من تحویل دادند. البته در مدرسه دخترانه استقبال بهتر بود. خیلی دوست داشتم امتحان تمام شود و برگه های بچه ها را تصحیح کنم تا ببینم آیا به هدف اصلی ام رسیده ام و این کار به آنها کمک کرده است که نمره بهتری بگیرند.

در طول امتحان وقتی به چند برگه نگاه انداختم وضعیت خوب به نظر می رسید، ولی وقتی امتحان تمام شد و در یک دستم پوشه سنگین برگه های امتحانی و در دست دیگرم پلاستیکی پر از کاربرگ های دانش آموزان بود تازه به عمق فاجعه پی بردم که چقدر کار برای خودم درست کرده ام. علاوه بر تصحیح اوراق امتحانی، کلی کاربرگ را هم باید بررسی کنم، البته کاربرگها نیاز به تصحیح نداشت و فقط شمارش و بررسی نیاز داشت. امیدوارم بود که این کار تاثیر مثبتی داشته باشد و همین برایم انگیزه ای شد که در دو روز و شب متوالی همه کارها را انجام دهم. در پایان نتیجه تا حدی رضایت بخش بود و تعداد دانش آموزان تجدیدی نسبت به ثلث قبل کمتر شده بود.

روز آخر امتحانات بچه ها از نمره ریاضی شان می پرسیدند و من هم مانند همیشه می گفتم که انشالله بعد از عید در کارنامه خواهید دید. البته هنوز از دست من دلخور بودند که چرا عیدی نداده ام، من هم با جدیت گفتم پس آن یک و نیم نمره چه بود؟ تقریباً آنهایی که تمارین را نوشتند و آوردند کل این نمره را گرفته اند. یکی از بچه ها گفت: آقا اجازه ببخشید شما اصلاً نمی دانید عیدی چیست! برای گرفتن عیدی که نباید کار کرد، خود شما مگر بچه بودید عیدی نمی گرفتید. گفتم آن کجا و این کجا؟ عیدی می تواند پول یا هر هدیه ای باشد ولی نمره نمی تواند این خاصیت را داشته باشد. خدا را شکر که امتحان شروع شد وگرنه نمی توانستم از پس این وروجک ها بر بیایم.

در پایان امتحان هر کدام از دانش آموزان که می آمدند و برگه شان را به من تحویل می دادند، با لبخندی سال نو را تبریک می گفتند و در ادامه مرا به خاطر ندادن عیدی ملامت می کردند، یکی گفت: آقا اجازه سال نومبارک، انشالله در سال جدید شما هم یاد بگیرید که عیدی بدهید. آن یکی گفت: سال نومبارک، انشالله آن قدر مجبور شوید عیدی بدهید که خسته شوید. من هم برای همه آنها سالی پر از موفقیت آرزو می کردم و با لبخند بدرقه شان می کردم. واقعاً دنیای بچه ها زیباست و همه چیز آن چقدر بچه گانه است.

صبح روز بیست و نه فروردین سوار ماشین آقا اسدالله شدم و بعد از کلی معطلی به راه افتاد، تا تیل آباد به این فکر می کردم که از کدام مسیر بروم؟ آزادشهر یا شاهرود؟ برای روز آخر سال متاسفانه بلیط از قبل نگرفته بودم، البته بسیار سعی کرده بودم ولی گیر نیاورده بودم. چاره ای نبود می بایست منزل به منزل می رفتم. فقط خدا خدا می کردم که ساعت تحویل سال خانه باشم. نزدیک تیل آباد تصمیم خود را گرفتم و مسیر شاهرود را انتخاب کردم.

کنار پاسگاه و در پشت دیواری پناه گرفته بودم تا این باد مرا از جا نکند، اینجا همیشه بادخیز است. متاسفانه خبری از ماشین نبود، یک مینی بوس گذشت که حتی در راهرو هم جا نداشت و مابقی هم سواری هایی بودند که ظرفیتشان تکمیل بود. بعد از حدود یک ساعت معطلی تریلی ای رسید و مرا سوار کرد. چاره نداشتم و می بایست کندی این ماشین سنگین را تحمل کنم، از معطلی و همچنین خشک شدن در باد تیل آباد که بهتر بود.

ساعت دوازده ظهر به شاهرود رسیدم، تازه یکی از منازل را پشت سر گذاشته بودم ولی بسیار خسته شده بودم. همان سرچمشه سوار تاکسی شدم و به میدان مرکزی رفتم. دور میدان دفتر تعاونی یک بلیط نداشت و همانجا به من پیشنهاد کردند که به پلیس راه بروم تا شاید ماشین گذری گیر بیاورم. گرسنه بودم و در طرف دیگر میدان به ساندویچی رفتم تا ناهار را میل کنم. وقتی منتظر آماده شدن ساندویچ بودم ناخواسته صحبت های دو نفری که در میز مقابلم نشسته بودند را شنیدم که می گفتند: حالا که نمی توانیم به تهران برویم پس این بلیط های قطار را چه کنیم؟ فکر نکنم از ما پس بگیرند، چند ساعتی تا حرکت قطار نمانده است.

چیزی که می شنیدم را باور نمی کردم، در این روز پایانی سال که بلیط به هیچ عنوان گیر نمی آید، بدین راحتی بلیط  در چند قدمی من است. دیگر کار از خجالت کشیدن گذشته بود و سریع خودم را به میز آنها رساندم و گفتم: ببخشید، من اصلاً قصد فضولی ندارم و کاملاً ناخواسته شنیدم که شما بلیط قطار دارید ولی سفرتان لغو شده است. با حالت متعجبی تایید کردند و من هم در ادامه گفتم: من می خواهم به تهران بروم و بلیط گیر نیاورده ام، امکانش هست که بلیط شما را بخرم؟!

ابتدا کمی متعجب مرا نگاه می کردند ولی راضی شدند که بلیط را به من بفروشند ولی شرط عجیبی داشتند، من می بایست هر دو بلیط را می خریدم. چاره ای نبود و قبول کردم، وقتی بلیط ها را به من دادند با خنده به من گفتند: یک بلیط اضافه هم عیدی ما به شما. به یاد حرف دانش آموزانم افتادم که می گفتند شما اصلاً نمی دانید عیدی چیست. به جای این که پولی به عنوان عیدی بگیرم، پولی پرداخته ام و یک صندلی خالی عیدی گرفته ام. در شهر غریب آن هم روز آخر سال اجبار است که این بلاها را سر آدم درمی آورد.

حدود سه ساعت تا زمان حرکت قطار وقت داشتم، پیاده به سمت ایستگاه راه آهن شاهرود به راه افتادم، میدان مرکزی و خیابان های اطرافش پر بود از مردم که داشتند آخرین خرید های عیدشان را انجام می دادند، عیدی را باید اینجا ها جست. لبخندی که بر لبان کودکان به خاطر کفش یا لباس نو جاری می شد، رضایت خاطری که هم برای خریدار و هم برای فروشنده ایجاد می شد، تکاپو خرید شیرینی و میوه و آجیل عید، همه اینها عیدی واقعی است.

هنوز از میدان فاصله نگرفته بودم که کودکی مقابلم آمد و با لبخندی از من عیدی خواست. خنده ام گرفت، صحبت ها و چهره های بچه های کلاس مقابل چشمانم بود. فکر کنم دعایشان در حال مستجاب شدن است. از میدان که فاصله گرفتم همه جا در سکوت غرق شد. در این خیابان حتی مغازه هم به زحمت می شد پیدا کرد. تابلو لشگر ۳۰ ارتش برایم جذابیت داشت، به یاد گرگان افتادم، سال های زیادی را در این شهر زندگی کرده بودم. این خیابان طولانی تمام نمی شد و به ایستگاه راه آهن نمی رسیدم.

دیگر خسته شده بودم، کنار خیابان ایستادم تا مابقی مسیر را تاکسی بگیرم. خبری از تاکسی نبود و یک شخصی مقابلم توقف کرد. سوار شدم و یک دقیقه هم نگذشت که خود را مقابل ایستگاه راه آهن دیدم. کرایه را دادم و منتظر بقیه اش بودم که با لبخند راننده مواجه شدم. گفت: عیدتان مبارک و عیدیتان، مابقی پول را خودش به عنوان عیدی گرفته بود، واقعاً این عیدی دادن های من داشت از حساب خارج می شد.

فکر می کردم مبدا قطار شاهرود است ولی وقتی دیدم در ایستگاه هیچ قطاری متوقف نیست، فهمیدم که با قطار مشهد تهران عازم هستم. به مسئول بررسی بلیط قضیه را گفتم و با نشان دادن کارت شناسایی، قبول کرد و بدون مشکل از این بخش گذشتم. صدای سوت قطار آمد و لوکوموتیو GM با ابهت خاصی قطار را وارد ایستگاه کرد. سریع خودم را به واگن که بلیط برای آن بود رساندم، ولی مامور سالن نگذاشت سوار شوم. نگرانی تمام وجودم را گرفته بود، چه مشکلی می توانست پیش آمده باشد؟ درست است که نام من با نام درج شده روی بلیط مغایرت دارد ولی این موضوع را در ایستگاه حل کرده بودم.

با اضطراب از آقای سالن دار خواستم تا بگذارد سوار شوم، گفتم که مشکل مغایرت نام و نام خانوادگی را در ایستگاه برطرف کرده ام. مامور نگاه متعجبی به من کرد و گفت: من با اسم شما کاری ندارم، این بلیط مربوط به این قطار نیست، شماره قطاری که روی بلیط درج شده با شماره این قطار همخوانی ندارد. دنیا داشت دور سرم می چرخید، یعنی چه که این قطار نیست؟! مگر می شود قطار فرق داشته باشد. هر چه اصرار کردم نگذاشت و در آخر گفت شاید قطار بعدی باشد.

قطار بعدی یعنی چه؟ یعنی فردا! کمی فکر کردم، وقتی بلیط را از آن دو نفر گرفتم کامل به تاریخ آن دقت کردم و دقیقاً ۲۹ اسفند بود. دوباره به بلیط نگاه کردم، تاریخ درست بود ولی ساعت حرکت هنوز نشده بود. کاملاً گیج شده بودم و دوباره به پیش مسئول بررسی بلیط ها رفتم. تا به بلیطم نگاه کرد، گفت حدود یک ساعت دیگر می رسد. هاج و واج پرسیدم مگر چند تا قطار از اینجا به تهران می رود؟گفت: قطارهای مشهد زیاد هستند ولی شاهرود فقط یک قطار به تهران دارد. آنجا بود که فهمیدم این ایستگاه با ایستگاه گرگان بسیار متفاوت است، از گرگان روزانه فقط یک قطار به تهران می رود و دیگر قطار عبوری ندارد و همین باعث اشتباه من شده بود.

قطار من رسید و سوار شدم، خیلی دوست داشتم مسیر کویری قطار را ببینم و به همین خاطر همان کنار پنجره نشستم و تمام حواسم به بیرون بود. مناظر متفاوتی از مقابل چشمانم می گذشت، بیشتر سفر های من با قطار مسیر راه آهن گرگان به تهران است که کوهستانی است ولی مناظر کویری هم زیبایی خاص خودش را داشت. از سمنان که گذشتیم هوا تاریک شد و بیشتر نتوانستم از این زیبایی لذت ببرم.

به غیر از من دو نفر دیگر در کوپه بودند، رئیس قطار آمد و بدون مشکل بلیط مرا بررسی و سوراخ  کرد، بعد از ایشان مرد قوی هیکلی با سبیل های درشت که یک کتری بزرگ در دستش بود آمد، چای می فروخت و من هم از او یک چای گرفتم. وقتی می خواستم پولش را بدهم لبخندی زد و گفت: عیدی ما فراموش نشود. لبخندی زدم و به این فکر فرو رفتم که با این اوصاف فکر کنم تا به خانه برسم تمام پول هایم را باید عیدی بدهم. در تمام این لحظات فقط چهره های بچه ها کلاس جلوی چشمم بود.

اولین بار بود که شب هنگام به ایستگاه راه آهن تهران می رسیدم، همیشه با قطار گرگان صبح های زود می رسیدم. در میدان راه آهن جای سوزن انداختن نبود. همه در حال رفتن بودند. چند ساعت بیشتر تا زمان تحویل سال نمانده بود و همین عامل، رفت و آمدها را سرعت بخشیده بود. وقتی به ایستگاه اتوبوس واحد خط میدان راه آهن به میدان امام حسین رسیدم آن چنان جمعیتی دیدم که ناخودآگاه هراسیدم. با این وضعیت رسیدن من قبل از ساعت تحویل به خانه غیرممکن بود. با تلفن کارتی با خانه تماس گرفتم و اوضاع را به آنها گفتم تا نگران نباشند.

چندین اتوبوس آمدند و تا جایی که جا داشت پر شدند و رفتند ولی به نظرم چیزی از جمعیت کاسته نشد. انتظار سخت بود و نگرانی نرسیدن سخت تر، در این اوضاع نابسمان حاجی فیروز هم آمده بود و در میان جمعیت شعر می خواند و می رقصید. هیچ کس به او توجه نمی کرد و همین کسادی بازارش او را هم کمی کلافه کرده بود. نمی دانم چه شد که سراغ من آمد و کلی با دایره زنگی زد و خواند و در نهایت هم به من گفت: عید شما مبارکه، عیدی ما یادت نره.

نمی دانم چه شد که ناگهان عصبانی شدم و گفتم: بس است دیگر، چقدر می خواهید پول از من بگیرید. خسته شدم از بس به این و آن عیدی دادم. هر کس به من می رسد به دنبال گرفتن عیدی هستند و هیچ کس به فکر عیدی دادن نیست، دست از سر من بردارید. با این وضعیت ازدحام و نبود ماشین و ترافیک عید، مسلماً تا ساعت ها بعد از تحویل سال به خانه می رسم، با این اوضاع دیگر عیدی نمی ماند که به من بدهند.

بنده خدا حاجی فیروز یکه ای خورد و گفت: باشد آقا شما عصبانی نشو عیدی نخواستیم، فقط این را بگویم که شما اصلاً نمی دانی عیدی چیست. این را که گفت باز هم به یاد بچه های کلاس افتادم و ناخودآگاه خنده ام گرفت. گفتم: راست می گویید، دیروز هم بچه های کلاس هم به من همین حرف را زدند. حاجی فیروز که درمانده شده بود از این رفتار من کمی از من فاصله گرفت، به پیشش رفتم و ادامه دادم: ببخشید من از راه دور آمده ام و خسته ام، بفرمایید این هم عیدی شما. به خدا فقط اندازه کرایه تا خانه رسیدن برایم پول مانده البته اگر بتوانم تا میدان امام حسین را با واحد بروم.

وقتی به خانه رسیدم ساعت تحویل گذشته بود، بعد از سلام و احوال پرسی بلافاصله رو به پدرم کردم و گفتم: عیدی مرا بدهید، از امروز صبح تا حالا هر چه داشتم را عیدی داده ام. تو را به خدا به من عیدی بدهید تا دق نکرده ام.