چراغ راهنما

ساعت دوازده ظهر تعطیل شده بودم و پیاده زیر باران آمده بودم اینجا و حالا هم که ساعت چهار است هنوز خبری از ماشین نبود. اگر ساعت پنج می شد باید قید رفتن را می زدم و به سمت روستا برمی گشتم. نیم ساعت بعد تصمیم گرفتم که برگردم. چون باران می آمد رفتن از مسیر میان بر جایز نبود چون کاملاً گل بود و در شیب زیاد آن احتمال سر خوردن هم بسیار بود .مسیر جاده بهتر بود چون شوسه بود.

به سه راهی که رسیدم تقریباً خیس شده بودم و ناامید. مسیرم را به سمت روستا کج کردم. همانطور که در خودم بودم ناگهان از پشت پیچ ،وانت سبز رنگی دیدم و امید دوباره به من بازگشت.وانت کربلایی بود و مانند همیشه پشتش پراز کپسول گاز که می رفت تعویضشان کند. خدا را شکر تنها بود و سوار شدم. کربلایی در روستا مغازه داشت و همیشه از او خرید می کردیم به همین خاطر خوب ما را می شناخت.

آن سال ما چهار نفر بودیم و پیش کربلایی حساب دفتری داشتیم و کل ماه خرید می کردیم و وقتی حقوق را می دادند سهم ها را جمع می کردیم و با کربلایی تسویه حساب می کردیم. چند سالی به همین منوال بود و موردی هم پیش نیامد تا بد حسابی کنیم.پسر بزرگ کربلایی اکثر اوقات برای خرید به شهر می رفت و وانت را با خود می برد و کربلایی فقط برای کپسول های گاز با وانت می رفت و مسیرش فقط تا جاده اصلی بود و در کنار پمپ بنزین بارش را می گرفت و می آمد.

خیلی آرام می رفت و اصلاً به دنده سه نرفت که نرفت. البته با توجه به بارندگی و تاریک شدن هوا به او حق می دادم.سنش بالا بود و سوی چشمانش کم. در طول مسیر از هر دری صحبت می کرد و من هم سراپا گوش بودم. همیشه صحبت های اهالی را دوست داشتم.

در دوردست چندین چراغ ماشین پشت سرهم دیده می شد که تعجب کردم .چون در این جاده هر چند ساعت فقط یک یا دو ماشین عبور می کرد. در فکر این بودم که این همه ماشین چرا اینجا هستند که دیدم کربلایی جفت راهنما را روشن کرد.نه اتفاق خاصی افتاده بود و نه مسئله ای که نیاز به جفت راهنما باشد. طاقت نیاوردم و از کربلایی پرسیدم که چرا جفت راهنما زدی؟ با لبخندی گفت: خوب عروس داره میاد.

وقتی از کنارمان گذشتند کربلایی چند تا بوق زد و چندبار هم استوک بالا پایین کرد .و با خنده ای صادقانه گفت: انشاالله خوشبخت بشوند و بچه های صالح بیاورند. به کربلایی گفتم خوب از دور حدس زدی ماشین عروس است. کمی خودش را جدی کرد و با لحنی خاص گفت: پسرم، من عمری در این جاده ام .در این جاده اگر چند تا ماشین دیدی که خیلی یواش دارند می آیند بدان که حتماً مرحوم دارند ،ولی اگر دیدی خیلی تند می آیند بدان عروس دارند.

از اینکه این نکته حکیمانه را از کوله بار تجربه اش به من گفته بود. می شد احساس کرد که خودش هم کمی از خودش خوشش آمده بود. در همین حین جفت راهنما را خاموش کرد و گفت: خدا خیر بدهد این جاپان(ژاپن) را که این چراغ ها را برای عروسی گذاشت.

گفتم کربلایی کدام چراغ؟ گفت همین چشمک زن ها که مخصوص عروسی است. گفتم کربلایی جان اینها چراغ راهنما هستند و کلی توضیح دادم برایش که کاربردش چیست. بعد از کلی صرف انرژی ،گفت که پسر م تو هنوز جوانی و باید خیلی چیزها یاد بگیری. این چراغ مال عروسی است.

فکر کردم که ناراحت شده ولی وقتی سر جاده اصلی پیاده شدم هر کاری کردم که کرایه بگیرد با خنده ای معنی دار نمی گذاشت. و آخر سر هم نگرفت و با لبخندی رفت.مدتها بعد فهمیدم که کربلایی اصلاً گواهینامه ندارد و به همین خاطر تا شهر نمی رود و فقط مسیر جاده خاکی روستا را تا سر جاده اصلی می رود و برمی گردد.

v072

چای تاریخی

چند ماهی است که روی جاده اصلی دارند کار می کنند تا کمی پهن تر شود. البته به خاطر کوهستانی بودن کار خیلی سخت است و گاهی حتی کار به انفجار می رسد.به همین خاطر در هر رفت و برگشت حداقل یک ساعتی باید پشت ترافیک بستن راه می ماندیم.بدین صورت که اگر با مینی بوس روستا حرکت می کردیم ،حدود ساعت دوازده ظهر به شهر می رسیدیم.

اسماعیل از آن دسته دبیرانی بود که همه دوستش داشتند ،درست است اخلاقش خوب بود ولی عامل اصلی ماشینش بود. با اسماعیل بودن یعنی رفت و آمد راحت.بنده خدا خودش هیچ نمی گفت و ما بودیم که برنامه ریزی می کردیم چه کسی با او برگردد، و خدا را شکر این هفته نوبت من بود و همین خیلی خوشحالم کرده بود.دیگر سرکلاس با اضطراب از پنجره نگاه نمی کردم تا آیا ماشین می آید یا نه؟

با ظرفیت کامل به راه افتادیم. جاده خاکی را پشت سر گذاشتیم و وارد جاده اصلی شدیم. بعد از مدت کوتاهی اسماعیل کنار جاده توقف کرد و رو به ما کرد و گفت: امروز هم حتماً جاده یک ساعتی بسته است ، بهتر نیست از مسیر دیگری برویم همانقدر که پشت ترافیک معطل می شویم طول می کشد و حداقل یک بار هم که شده آن جاده را ببینیم. ما هم موافقت کردیم و او دور زد.

باید حدود پنجاه کیلومتر را در خلاف جهت اصلی برمیگشتیم تا به ابتدای آن جاده برسیم .گرده نه ای بسیار زیبا را پشت سر گذاشتیم که من برای اولین بار از آن گذشتم. شب هنگام از روستا چراغ های این مسیر از دور کاملاً مشخص بود و نکته جالب این بود که ما از دور چراغ ها را در یک راستا و کاملاً مستقیم می دیدیم ولی حالا که در جاده هستیم تمام مسیر گردنه پر بود از پیچ های تند و شیب دار.واقعاً مرحبا به مهندس آن که چقدر دقیق پیچ ها را در یک راستا و با شیبی منظم طراحی کرده است.

وارد جاده دوم شدیم. همه هیجان داشتیم چون بار اولی بود که از این مسیر می آمدیم.از البرز خشک گذشتیم و یال اصلی را نیز پشت سر گذاشتیم و وارد منطقه ای شدیم که بسیار زیبا بود، مرتعی بود با درختانی زیبا  که با فاصله زیاد از هم بودند. همانطور که داشتیم آرام آرام شیب را پایین می آمدیم از دره مقابل هم ابرها شروع کردند آرام آرام بالا آمدن و به ما رسیدند و دیگر چشم چشم را نمی دید.خیلی جالب شده بود ولی برای اسماعیل کار سخت شد بود ، اصلاً جاده را نمی شناخت و دید هم نداشت.

در کنار لوله آبی که معلوم بود چشمه ای است توقف کردیم و قرار شد یک چایی در این هوا آماده کنیم ، من آب آوردم و دیگران هم در زمانی کوتاه آتش جانانه ای برافروختند. هوا سرد بود ولی سرمایش آزاردهنده نبود.اسماعیل پشت ماشینش همه چیز بود ، حتی نفت هم داشت که بعد از دیدن آن تازه فهمیدم این سرعت عمل در برپایی آتش زیاد هم به مهارتشان ارتباطی نداشت.

کندوک* در کنار آتش مترصد جوشیدن بود و چای و قند و قوری هم در کنار آتش و همه منتظر ، کمی از قدرت آتش کم شد و من بطری نفت را گرفتم تا کمی قدرتش را بیافزایم. از آتش فاصله گرفتم و در بطری را باز کردم و مقداری نفت روی آتش ریختم، ناگهان گر گرفت و همین باعث شد دستم بلرزد و مقداری از نفت ها هم داخل قوری که کنار آتش بود ریخت و چند قطره هم روی قند ها

وقتی برگشتم مواجه شدم با چهره های درهم دوستانم که فکر کنم در فکر انتقام چویی بودند.من هم قیافه ای حق به جانب گرفتم و گفتم خوب مگر چی شده ؟ قوری را می شویم و همه چیز مثل روز اولش می شود.کنار چشمه رفتم و شروع کردم به آب کشیدن قوری ، مه شدید نمی گذاشت دوستان را ببینم ولی از صحبت هایشان معلوم بود خیلی عصبانی هستند.هرچقدر گِل هم داخل قوری زدم بوی نفت نرفت که نرفت.

وقتی برگشتم دیدم همکاران در حال خاموش کردن آتش هستند ، ضمناً تمام قند ها را هم در آتش ریختند .گفتم چرا قند ها را دور می ریزید، نگاهشان جوابی مکفی کف دستم گذاشت. اسماعیل آمد و با حالت خاصی قوری را از دستم کشید و پرت کرد داخل صندوق عقب و پشت رل نشست و به راه افتادیم.

از ابرها گذشتیم و وارد جنگل انبوهی شدیم وهمین زیبایی های طبیعت باعث شد کمی از آن جو عصبانیت دوستان کم شود و کمی صحبت کنند. من هم در این بین کمال حسن استفاده را کردم و بعد از یک معذرت خواهی گفتم ، اشکال ندارد این اتفاق تا آخر عمرتان یادتان می ماند و هر وقت مسیرتان به این جاده افتاد یاد من خواهید افتاد و کلی خواهید خندید.البته در ان لحظه هیچکس نخندید ولی مطمعنم سالها بعد هر وقت از اینجا بگذرند خواهند خندید.

v071

سحری

ماه رمضان که می شد معمولاً مهمان داشتیم. همکارانی که هر روز رفت و آمد می کردند در ماه رمضان پیش ما و دیگر همکارانی که بیتوته داشتند می ماندند.هر شب حداقل سه نفر سهم ما بود و همینکه تعداد اعضای اتاق بیشتر می شد ،بیشتر به ما خوش می گذشت.از هر دری صحبت می شد و انواع شوخی ها و بامزه بازی ها از هر کسی می طراوید.

ماه رمضان ما در روستا با خانه فرق بسیار داشت. سفره های افطاری ما خیلی پر بار تر بود و رنگ و لعاب ش هم بیشتر. پنیر و گوجه عضو اصلی بود و در زمان وفور نعمت چند تا هم تخم مرغ آب پز به آن اضافه می شد.ولی تنها چیزی که فراوان بود چای بود.چون در آن هوای سرد و یخ زده بهترین چیز برای افطار چای بود.

تفاوت دیگر ما هم سحری بود که معمولاً حدود ساعت ده و نیم شروع به آماده کردنش می کردیم و ساعت دوازده شب می خوردیم و می خوابیدیم.ساعت چهار صبح هیجکس حوصله آماده کردن سحری را نداشت و این قانون برای همه ما خوب بود. چون همه چیز ساعت دوازده شب تمام می شد.و ما فرصت بیشتری داشتیم بخوابیم.

آن شب نوبت من بود که سحری را آماده کنم. تخصص من ماکارونی بود و از ساعت ده شب شروع کردم به آماده کردن مایه ی آن. پیازها دقیقاً هم اندازه خرد شد و در حرارت ملایم گاز پیک نیک طلایی شد ،در ادامه مقداری گوشت چرخ کرده تفت دادم و به همان اندازه هم سویای خیس شده اضافه کردم. بعد از اینکه کاملاً سرخ شدند ادویه جات و رب را اضافه کردم .چون فقط یک گاز پیک نیکی داشتیم مراحل باید به صورت مجزا انجام می شد. بعد از اتمام کار مایه ،آب را گذاشتم تا به جوش بیاید و ماکارونی های به قول زن صاحبخانه ، ریسمانی را درون آن ریختم.خلاصه همه کارها تمام شد و ماکارونی لذیذ را گذاشتم روی شعله کم تا دم بکشد.

غذا روی گاز در گوشه ی اتاق بود و دوستان هم در حال گفتن و خندیدن. بوی ماکارونی در فضا پیچیده بود و من هم کلی داشتم کیف می کردم که غذای دست پخت من مطمئناً لذیذ است و همه ی بچه ها دلی از عذا در خواهند آورد.در همین حین یکی از همکاران شوخی اش گل کرد و آمد وسط اتاق و گفت می خواهم چند تا فن تکواندو به ما  یاد بدهم.

گارد گرفت و شروع کرد به صورت مسخره بازی حرکت انجام دادند.آنقدر جالب ادا درمی آورد که همه از خنده روده بر شده بودیم.وقتی صدای ژاپنی هم از خودش در می آورد همه از خنده دور خود می پیچیدیم.در لحظه آخر فن خاصی را به اجرا درآورد یک حرکت چرخشی با پا به سمت عقب .

وقتی این حرکت را انجام داد.صدای مهیبی بلند شد و همه مات و مبهوت فقط نظاره گر صحنه ی اجرا فن بودیم. چنان ضربه ای به قابلمه روی گاز پیک نیک زده بود که همه محتویات آن در هوا فوران کرد و تمام ماکارونی ها در کل اتاق پخش زمین شد. نمی دانم چرا من این پرواز رشته های ماکارونی را در آسمان با صحنه آهسته دیدم.رشت های ماکارونی چنان با فراغ بالا از هم جدا می شدند و هرکدام به سمتی می رفتند که انگار سالهاست در زندان قابلمه اسیرند.

دلم سوخت از آنهمه زحمت و آنهمه مرارت در تهیه آنهمه ماکارونی ، دو تا بسته پانصد گرمی خرجش کرده بودم و با یک عالمه مخلفات.سکوت محضی حاکم شد که نشان از وخامت اوضاع می داد. حسین با خنده ای هم سکوت را شکست و هم جو را تغییر داد.ضارب هم که خودش هم دچار شک شده بود لبخندی به زور بر لبانش نقش بست.

سحر همان افطار تکرار شد البته بدون گوجه و فقط نان و پنیر و چای.البته به خاطر کمبود،نان جیره بندی شد.

v070

دعا

سرما آرام آرام داشت به درونمان رخنه می کرد.حمید که لاغراندام بود تمام سر و صورتش را با شال پوشانده بود ولی باز هم می لرزید.من هم احساس می کردم پاهایم در حال یخ زدن است. از ساعت یک بعدازظهر در این برف و کولاک منتظر ماشین بودیم .حمید نگاهی به ساعت انداخت و اشاره کرد که برگردیم چون چیزی به تاریک شدن هوا نمانده بود.

تا خواستیم راه بیافتیم  صدای ماشینی توجه مان را جلب کرد. از کوچه کنار مدرسه خارج شد.حمید به سمتش رفت و دست بلند کرد.«بی ام و» بود .نگاهی به پلاکش کردم چون این مدل ماشین با اینجا سنخیتی نداشت.ناامید شدم چون پلاک ماشین نمره تهران بود و این یعنی هیچی.

حمید هم تا افراد داخل ماشین را دید سرش را پایین انداخت و به سمت من آمد.ناراحت از اینکه ماشین گیرمان نیامده به سمت خانه به راه افتادیم.ماشین به کنار ما رسید و توقف کرد و راننده پیاده شد و ما را صدا زد و از ما خواهش کرد که سوار شویم.

من به حمید نگاه می کردم و حمید هم به من .تصمیم سختی بود.اگر سوار نمی شدیم فردا باید با مینی بوس های روستا می رفتیم و روزمان از دست می رفت .اگر هم می خواستیم سوار شویم که شرایط اصلاً مساعد نبود. تشکر کردیم و به راهمان ادامه دادیم.راننده دوباره خواهش کرد .شک مان بیشتر شد و تصمیم گرفتیم که اصلاً سوار نشویم.

یک «بی ام و» آلبالویی نمره تهران که راننده آن خانم میانسالی بود و دختر جوانش در آن شرایط و آن مکان و اصرار بسیارشان برای سوارکردن ما ،برایمان بسیار مبهم بود.ریسک کردیم و سوار شدیم.

نیم ساعتی بود که سکوت مطلقی حاکم بود.حمید به خودش جرات داد و پرسید که چرا آنقدر اصرار داشتید که ما سوار شویم.خانم راننده جواب داد : به خاطر تاریکی و ناآشنا بودن با مسیر باید همراه مردی می داشتیم تا در صورت نیاز از او کمک بگیریم.من گفتم که چه طور شد که به ما اطمینان کردید و در این روستای دور افتاده و در این شرایط ما را سوار کردید.

کمی سکوت کرد و سپس گفت که مگر شما معلم نیستید.گفتم بله.گفت همین برای اطمینان کفایت می کند.به فکر فرو رفتم و احساس سنگینی باری که بردوشم بود بیشتر شد. چقدر سخت است نام معلم را به همراه داشتن .چقدر سخت است از این نام مقدس حفاظت کردن.چقدر کارمان سخت است و چقدر دید دیگران به ما کارمان را سنگین تر می کند.

مدتی گذشت و حمید علت اینجا بودنشان را پرسید.هردویشان ساکت بودند و فقط به مقابل نگاه می کردند.خانم با صدایی لرزان شروع به گفتن کرد که پسر دوازده ساله اش دچار بیماری لاعلاجی شده که حتی متخصصان نمی دانند چیست و وضعش بسیار وخیم است .به هرجایی که ممکن بوده رفته اند و از هرکسی که می شده کمک خواسته اند ولی متاسفانه افاقه نکرده است.

بغض دیگر راه گلویش را بسته بود و قادر به تکلم نبود.دخترش ادامه داد که شنیده ایم در اینجا فردی دعانویس است که کارهای خاصی انجام می دهد.پیغام فرستاده  و به ما گفته که پیراهن پسرتان را بیاورید تا دعایی بنویسم که بیماری اش درمان شود.

تا خواستم چیزی بگویم  حمید اشاره ای کرد که نگو.منظورش را فهمیدم و دیگر ادامه ندادم که چرا حدود پانصد ششصد کیلومتر را به خاطر چیزی که اصلش هنوز زیر سوال است آمده اید.دعانویس را می شناختیم و حتی فرزندش دانش آموزمان بود .دانش آموزی که مشکل رفتاری داشت و اصلاً هوش یادگیری در هیچ جنبه ای نداشت و به قول مدیر مدرسه اگر این دعانویس واقعاً کاره ای بود ،دعایی برای فرزندش می نوشت.

اصولاً صحبت کردن در مورد ماوراء الطبیعه سخت است.نه می شود کاملاً ردش کرد و نه می شود کاملاً اثباتش نمود ولی در این زمینه متاسفانه بسیاری از ناچاری مردمان سوء استفاده می کنند.ولی اینجا چیزی که همیشه فراموش می کنیم توکل به همان عامل اصلی است.

حمید در شهرشان که در میانه راه بود پیاده شد و مرا نیز تا در خانه رساندند.در تمام طول مسیر همه ساکت بودیم و فقط در تاریکی بیرون به دنبال آنچه می خواستیم می گشتیم.و افسوس که. . . .

v069

دستشویی

زمستان ها خانه ما قوانین خاص و گاهی به ظاهر غیرمعمول داشت. به عنوان نمونه هرکسی وقتی به دستشویی می رفت در انتها می بایست حتماً آب درون آفتابه را کاملآ خالی کند. دستشویی آن طرف حیاط بود و برای رسیدن به آن باید گردنه ای پربرف و لغزنده را پشت سر می گذاشتیم. ضمناً یک دبه مخصوص داشتیم که آب را از خانه تا آنجا می بردیم .علت خالی کردن آفتابه هم یخ زدن آب درون آن بود.البته یک کاپشن هم در میخی کنار در آویزان بود که فقط مخصوص دستشویی بود چون اصلاً نمی شد با لباس خانه بیرون رفت.

در یکی از شب های سرد وسط زمستان من و حسین و حمید دورتادور بخاری چکه ای خوابیده بودیم.نمی دانم ساعت چند بود ولی به اضطرار بیدار شدم. چنان ظلمات بود که به واقع هیچ نمی دیدم. خیلی آرام بلند شدم و دیوار را چسبیدم و با سرعت یک سانتیمتر بر دقیقه  در نهایت بی صدایی به سمت دراتاق رفتم. خیلی آرام در را باز کردم و وارد حیاط شدم و خیلی هم آرام در را بستم تا صدایی تولید نشود.

وقتی با آن همه زحمت و دقت در را بستم به طوری که هیچ صدایی نکرد شروع کردم به لرزیدن. یادم آمد کاپشن را نپوشیده ام،باز آرام در را باز کردم و در آن ظلمات کاپشان را پیدا کردم و دوباره به زحمت در را بستم .مجبور بودم اینهمه دقت به خرج دهم چون خواب حسین  خیلی سبک بود و با کوچکترین صدایی بیدار می شد و شدیداً اعتراض می کرد.

سر شب برف می آمد ولی وقتی به آسمان نگاه کردم ستاره باران بود. همین بررسی جوی برایم گران تمام شد و سر جانانه ای خوردم .دردش زیاد بود ولی وقتی خواستم بلند شوم دمپایی ها  که از پایم در آمده بود را در آن تاریکی نیافتم. پاهایم کاملاً یخ زده بود که به هر مکافاتی بود پیدایشان کردم  و به راهم ادامه دادم.

وقتی رسیدم تازه فهمیدم یادم رفته از خانه با آن دبه مخصوص آب بیاورم. کلی کفری شدم ولی چاره ای هم نداشتم .مسیر را در آن تاریکی و با آن لغزندگی برگشتم و دوباره رسیدم به در و داستان باز کردن بی صدای آن.حوصله غرغر های حسین را نداشتم ولی حوصله این همه دقت را هم نداشتم. در هر صورت با زحمت زیاد بدون صدا در را باز کردم و دبه آب را گرفتم .

لایه ی رویی آب درون دبه با توجه به اینکه داخل اتاق و کنار در بود باز هم یخ زده بود. برای این مواقع حمید پیش بینی هایی کرده بود و گوشه دیوار دستشویی یک میخ طویله جاگذاری کرده بود.با میخ لایه یخ زده را شکستم و آب را درون آفتابه ریختم.انهم آبی با دمای دقیقاً صفردرجه و در حال منجمد شدن.

همه مراحل مربوط به در وهمچنین گذاشتن دبه سر جای اصلیا ش در گوشه اتاق را با نهایت دقت انجام دادم  و مطمئن هستم که کمتر از ۲۰دسی بل صدا تولید کردم.این را از خود حسین که دبیرعلوم بود یاد گرفته بودم که انسان از ۲۰ تا ۲۰۰۰ دسی بل را میتواند بشنود.

سریع به زیر پتوی گرم رفتم و داشتم آماده میشدم که یک خواب خوب را ادامه دهم که ناگهان صدای حسین آمد که پرسید؟آب آفتابه را خالی کردی؟ من که یکه خورده بودم از دهانم پرید نه.

وقتی داشتم روی یخ ها به آرامی حرکت می کردم  و سرمای هوا هم تا مغز استخوانم رفته بود به این فکر می کردم چقدر زحمت بیهوده کشیدم و چقدر خودم را زجر دادم.حسین که با کمتر از ۲۰ دسی بل هم بیدار می شود لازم به اینهمه کارهای محیرالعقول نبود.

v068

سمنان

برف سنگین راه را بسته بود و سه چهار ساعتی بود که در اتوبوس منتظر گشایش راه بودیم. وقتی به شاهرود رسیدم  ساعت ۹ شب شده بود و در پلیس راه هم خبری از ماشین به سمت تهران نبود. بعد از یک ساعت معطلی در آن سرمای سرد یک پیکان وانت آمد که فقط تا سمنان می رفت.پیش خودم گفتم از این ستون به آن ستون فرج است و سوار شدم.

نزدیک سمنان شده بودیم که راننده که او هم جوان بود گفت.حالا که ساعت یک نیمه شب شده عمراً ماشین برای تهران گیر بیاوری با من تا  مرکز شهر بیا  و امشب را در مسافرخانه بمان و فردا صبح برو تهران. دیدم نظرش منطقی است و قبول کردم و حدود ساعت یک و ربع نیمه شب بود که وسط میدان مرکزی سمنان پیاده شدم.

وقتی کرایه را دادم در آن تاریکی نگاهی به کیف پولم انداختم درونش چهار برگ اسکناس بود .پیش خودم گفتم  کافی است حدود هفت هشت هزار تومنی دارم.چندیدن بار در مسافرخانه ای که در همان کنار میدان بود را زدم تا صاحب آن که کاملاً خواب آلود بود آمد ولی بدون هیچ ترشرویی مرا به داخل برد و یک اتاق یک تخته به من داد و فقط کارت شناسایی ام را گرفت.

اتاق کوچک و نموری بود و تختش هم همانند تخت های سربازخانه ها بود ولی تنها چیزی که آرامش خوبی به من داد گرمای مطبوعش بود.راحت روی تخت دارز کشیدم و نفهمیدم که کی چشمانم بسته شد.خواب راحت و عمیقی بر روی آن تخت فنری پر سر و صدا کردم.

صبح وقتی بیدار شدم ساعت حدود نه شده بود. سریع وسایلم را جمع کردم و رفتم تا تسویه حساب کنم و کارتم را بگیرم.یک شب شد هزار و پانصد تومان ،خوب بود و ارزان .کیف پولم را بیرون آوردم ولی وقتی اسکناس ها را دیدم تازه به اشتباهم پی بردم. من چهار تا اسکناس پانصد تومانی داشتم ولی فکر می کردم آنها هزار یا دوهزار تومانی است.در نتیجه کل پولم بود دوهزار تومان ،هزار پانصد تومان را به صاحب مسافرخانه دادم و ماندم با یک پانصد تومانی.

مطمئن بودم کرایه اتوبوس تا تهران حتماً بیشتر از پانصد تومان است.پس چه باید بکنم.درون بازار مسقف و بسیار زیبای سمنان قدم می زدم و به جای دیدن مغازه و اجناس فقط در ذهنم به دنبال راهی بودم تا بتوانم خودم را از این مخمصه نجات دهم.حدود نیم ساعتی در بازار و خیابان ها می گشتم که ناگهان چشمم به سردر بانک مسکن افتاد.

در صدم ثانیه فکری به ذهنم خطور کرد.امروز بیست ونهم بود و امکان داشت حقوق به حساب ریخته شده باشد. شماره تلفن بانک مسکنی که از آنجا حقوق می گرفتم را همراه داشتم .از اولین تلفن کارتی با شعبه تماس گرفتم و متصدی از پشت تلفن خبر خوشی به من داد.حقوق واریز شده بود.

سریع به بانک مسکن آنطرف خیابان رفتم و داستان را برای متصدی باجه توضیح دادم. او هم راهنمایی کرد که باید اینجا حسابی باز کنم و از طریق حواله تلفنی حقوقم به این حساب واریز شود.ولی من که شناسنامه نداشتم.با صحبت با رئیس شعبه قبول کردند با همان کارت شناسایی حساب را باز کنند.همه فرم ها را امضا کردم و تحویل متصدی باجه دادم.

فیشی را مقابلم گذاشت تا آن را هم پر کنم. فیش واریزی بود برای افتتاح حساب.حداقل موجودی هزار تومان بود .ولی من فقط یک پانصد تومانی داشتم.دوباره  با خجالت پیش رئیس رفتم تا شاید قبول کند.خدا خیرش دهد انسان مهربان و فهمیده بود ،با لبخندی شرمنده ام کرد و با همان پانصد تومان حسابم باز شد.

حالا باید منتظر می ماندم تا شعبه عامل حقوقم را به حساب این شعبه واریز کند. یک قران هم پول نداشتم و ظهر هم نزدیک شده بود. اگر بانک امروز پاسخ ندهد چه کنم .در همین تفکرات بودم که آقای رییس بالای سرم آمد و بسته ای پول به من داد و گفت بیا این هم حقوقت پسرم. احساس خیلی خوبی داشتم و در حد توانم از او تشکر کردم. او هم با همان لبخندش همراهی ام کرد و در ادامه دفترچه حسابم را نیز به من داد.

برگ اول افتتاح  حساب با مبلغ پانصد تومان. برگ دوم انتقال مبلغ بیست و پنج هزار تومان از بانک عامل حقوق. برگ سوم برداشت بیست و چهار هزار و پانصد تومان .وقتی بیرون بانک به دفترچه نگاه کردم تازه فهمیدم حتی از من حق الزحمه انتقال را هم نگرفته اند .و اینگونه بود که سمنان و بانک مسکنش را هیچوقت فراموش نمی کنم.

v067

زلزله

خرداد بود و کار ما کم و هوا بسیار عالی و موتور سامورایی هم رو به راه.تصمیم گرفتیم گلگشتی بزنیم در اطراف روستا و این بار کمی دورتر برویم و حتی از محدوده استان هم خارج شویم.روستای مجاور ما آخرین نقطه از استان بود.

براه افتادیم.جاده خاکی در دل کوه ها پیچ و تاب می خورد و ما از دیدن مناظر جدید و بدیع حظی وافر می بردیم.بعد از گذر از کوه ها وارد دشتی بسیار وسیع شدیم که وسعتش چشممان را گرفت.بعد از گذر از این دشت باز پیچ و خم های جاده شروع شد و این بار به کوهستانی وارد شدیم که بسیار با منطقه ما متفاوت بود.

ستیغ کوه هایش بسیار بلند و دره هایش عمیق و وهم انگیز بود.وارد روستایی شدیم  واقع در دل دره ای بسیار باریک.سایه بلند کوه های اطراف کمی روستا را تاریک کرده بود که این تاریکی کمی خوف در دل ما انداخت.ضمناً هیچ روستایی در کوچه ها دیده نمی شد و روستا تا حدی خالی از سکنه به نظر می رسید.

مهدی گفت اینجا مشکوک می زند برگردیم.حیفم آمد از آنجا عکسی نگیرم.از مهدی اجازه گرفتم و از موتور پیاده شدم و شروع کردم به عکس گرفتن از روستا.دو سه تایی گرفتم بودم که مهدی داد زد .بدو بدو.برگشتم و با دست اشاره کردم چرا؟سمت دیگر کوه را نشان داد.

خشکم زد .توان راه رفتن که هیچ توان نفس کشیدن هم نداشتم.وقتی دیدم مهدی موتور را رها کرده و دوان دوان خود را به من می رساند کمی قوت قلب گرفتم.

از روی کوه مقابل روستا خیل جمعیتی بود که دوان دوان با هلهله به سوی من می دویدند.زن و مرد و پیر و جوان همه با تمام سرعت داشتند پایین می آمدند. و همه مرا با دست نشان می دادند و بلند فریاد می کشیدند.

نفهمیدم مهدی کی رسید و باز هم نفهمیدم کی در میان آنها محاصره شدیم.همه با نگاه هایی عجیب مارا نظاره می کردند.داشتم قبض روح می شدم که پیرمردی از میان آنها بیرون آمد و سلام کرد .چنان ترسیده بودم که حتی جواب سلامش را هم ندادم.مهدی جوابش را داد و تا آمد بپرسد چه شده،پیرمد شروع کرد:

آقای مهندس تورا به خدا به ما رحم کنید.ما آدم های بدبخت و بیچاره ای هستیم و تمام زندگی مان همین خانه های درب و داغان روستاییمان است.اینجا که زمین زراعی کم است ما بیشتر مال دار هستیم و….

مهدی گفت :حاج آقا ما که کاری با شما نداریم.فقط آمده ایم که. . . پیرمرد حرف مهدی را برید گفت:بله می دانیم آمده اید از خانه های ما قبل از زلزله عکس بگیرید تا بعد از زلزله معلوم شود چقدر خراب شده است.

حالم بهتر شده بود .وقتی صحبت از عکس شد جلو رفتم و گفتم :نه پدر جان من برای خودم عکس می گیرم.مهندس هم نیستم.تا آمدم کمی توضیح دهم صحبتم را قطع کرد و گفت:ما خودمان می دانیم ،نمی خواهد شما حواسمان را پرت کنید .ما خیلی زرنگتر از اینها هستیم.تا شما را با موتور دیدیم همه چی را فهمیدیم.

دیگر داشتیم کاملاً گیج می شدیم.بعد از کلی گفتگو آخر سر متوجه شدیم که:

بنا به دلایلی نامعلوم در روستاهای آن منطقه شایع شده بود که شب زلزله خواهد آمد و همه روستاییان از ترس به کوه ها پناه برده بودند.و خانه و کاشانه شان را رها کرده بودند.

هرچقدرخواستیم به آنها ثابت کنیم که زلزله نمی آید و پیش بینی زلزله فقط در حد چند ثانیه آنهم در کشورهای بسیار پیشرفته ممکن است.باورشان نمی شد.نگرانی و هراس در چهره های آنها موج می زد.

هر طور بود از آنها جدا شدیم و به خانه برگشتیم .هوا داشت تاریک می شد .وقتی وارد روستا شدیم دیدیم که شایعه به اینجا هم سرایت کرده و همه بیرون خانه هایشان فرشی پهن کرده اند و . . . . .

v066

تلویزیون

چنان با شور و شوق تلویزیون بیست و شش اینچ پارس فینگرتاچ را پشت وانت سوار کردیم که انگار می خواهیم خود صدا وسیما را به روستا ببریم.آنقدر سنگین بود که حمید گفت نیازی به بستن ندارد و ضمناً در راه مراقبش هم هستیم.

من و ابراهیم به همراه حمید که راننده بود به راه افتادیم .در ۸۰ کیلومتر اول مشکلی نبود چون جاده صاف بود ولی وقتی وارد بخش کوهستانی شدیم به حمید گفتم کمی آرامتر حرکت کن تا آسیبی به تلویزیون نرسد.چون که تازه تعمیرش کرده بودیم و سرویس کامل شده بود.

شاید حدود ده دوازده سالی بود که جعبه جادویی خانه ما بود.اواخر کمی اذیت می کرد.یا تصویرش از کناره ها قوس برمی داشت یا از بالا جمع می شد یا رنگ هایش به هم می ریخت. دیگر قدیمی شده بود و تلویزیون های کنترل دار مد روز بود.تلویزیون جدید را پدرم از شرکت تعاونی اداره قسطی خریده بود اگر درست یادم باشد شش قسط بیست هزارتومانی.

ابتدای جاده خاکی که رسیدیم تعدادی منتظر ماشین بودند که تا ما را دیدند هجوم آوردند .تا حمید توقف کرد که چیزی بگوید همه سوار شدند حتی آن پیرمرد هفتاد هشتاد ساله هم کاملاً تکاوری پرید پشت ماشین.حق هم داشتند چون این مسیر بسیار کم تردد بود و گیرآوردن ماشین خیلی سخت.

در جاده خاکی ،حمید تا می توانست با سرعت رفت ،استدلالش هم این بود که گرد و خاک برای تلویزیون ضرر دارد و باید نگذاریم زیاد گرد و خاک رویش بنشیند.وقتی به ابتدای روستا رسیدیم .حمید شیشه را پایین داد و با لبخندی منتظر تشکر مسافران بود که با موج حملات لفظی آنها مواجه شد.پیرمرد که هرآنچه بر زبانش می آمد می گفت و نفرین می کرد.به حمید گفت :مرد نا حسابی یک کم فکر کردی که آدم هم پشت ماشین است. قلبمان آمد توی دهنمان.یکی دو بار نزدیک بود به بیرون پرت شویم.کمی هم ملاحظه خوب است.رانندگی بلد نیستی پشت ماشین ننشین.

حمید که بدجوری تو پرش خورده بود تا خانه هیچ حرفی نزد.به هر زحمتی بود تلویزیون سنگین را به طبقه دوم بردیم .هرچه گشتیم پریزی را که سیم تلویزیون به آن برسد نیافتیم.حمید که دبیر حرفه و فن بود از داخل وسایلش که در انباری بود سیم و پریز روکار آورد و شروع کرد به کشیدن یک پریز .من هم مشغول نصب آنتن شدم .ابراهیم و هاشم هم مقدمات شام را آماده می کردند.مشغول کار بودیم که ناگهان حمید فریادی کشید و برق کلاً رفت.

آقای مهندس ،سیمی را که به برق وصل بود با انبردست قطع کرده بود و اتصالی ای که رخ داده بود دو دهنه انبردست را به هم جوش داده بود.ولی خدا را شکر به خیر گذشت و فقط فیوز اصلی پریده بود.

زمان افتتاح تلویزیون فرا رسید و بنده افتخار روشن کردن آن را پیدا کردم.وقتی تکمه را فشار دادم همه منتظر تصویر بودند آن هم رنگی و صاف چون آنتن را با هزار زحمت روی پشت بام نصب کرده بودم.هرچه صبر کردیم حتی تصویر برفکی هم نیامد اصلاً هیچی نیامد.

حمید برق را با فازمتر آزمایش کرد که درست بود.هرچه روشن کردم نشد که نشد.تصمیم گرفتم پشت تلویزیون را باز کنم شاید بتوانم علت را بیابم. وقت پیچ ها را باز کردم و قاب را برداشتم. یک سری برد وقطعات الکترونیکی ریخت زمین و تقریباً چیزی پشت تلویزیون نماند.

همه نگاه معنی داری به حمید کردیم. کمی مکث کرد و گفت جای دستت درد نکنه چرا اینجوری نگاه می کنید. مگه من چه خبطی کردم که هم به شما باید جواب پس بدهم هم به آن پیرمرد که هرچه بلد بود نثار من کرد.خنده ابراهیم جو را شکست و همه خندیدیم.در این بین هاشم گفت حیف که خاله یوکیکو را از دست دادیم.امشب ساعت نه پخش می شد.

حمیدمحکم زد پشت سرش و گفت.مرد مومن ما بیشتر به خاطر مناظر و داستانش این سریال را دنبال می کنیم و تو یکی فقط دنبال خاله یوکیکو هستی!!

البته بعدها توانستیم بخشی از تلویزیون را تعمیر کنیم. هر کس در شب می خواست مطالعه کند و مزاحم دیگران هم نباشد. مقابل تلویزیون می رفت و آن را روشن می کرد و در نور سفید لامپ تصویر آن مطالعه می کرد.استفاده ای بهینه از تلویزیون ۲۶ اینچ رنگی پارس.

v065

گاو

سنگینی کوله بیشتر به خاطر چند بطری آبی بود که همراه داشتم. مسیری را که می خواستم بروم فقط یک چشمه داشت و حالا هم که اواخر خرداد بود اطمینان نداشتم که آب کافی داشته باشد.دوربین زنیت هم که خودش وزنی داشت بر گردن آویخته بودم و به سمت روستای مجاور می رفتم.از آنجا باید راه مال رویی را می رفتم و بعد از حدود سه ساعت پیاده روی به مقصدم می رسیدم.و همین راه را هم بازمی گشتم.جمعه ها معمولاً کارم همین بود.کوهپیمایی انفرادی آنهم در میان این طبیعت زیبا را بسیار دوست داشتم.

به نزدیکی روستای مجاور رسیده بودم .از دور چند تا بچه را دیدم که داشتند همراه گاوی از روستا خارج می شدند.گاو بسیار بزرگی بود.به چند قدمی آنها که رسیدم دو تا از بچه ها که دانش آموزم بودند جلو آمدند و سلام کردند.دختر دوازده سیزده ساله ای هم که همراهشان بود طنابی به دست داشت که به شاخ های گاو بسته بودند.

از بچه ها پرسیدم که نمی ترسید با این گاو به این بزرگی دارید می روید.خندیدند و گفتند که کار هر روزمان است.دوربین را آماده کردم و گفتم که هر سه کنار گاو بایستید تا عکسی به یادگار بگیرم.از ویزور دوربین داشتم تنظیم می کردم که ناگهان گاو شروع کردن به دویدن به سمت روستا یعنی خلاف جهت من.

صحنه ی عجیبی بود.در صدم ثانیه همه چیز مانند جهنم شد.طناب در دست دخترک گیر کرده بود و گاو مانند فیلم های وسترن دخترک را بر روی شن های جاده می کشید و با خود می برد.هم من هم دو تا پسر ها ابتدا درجا خشکمان زد.چند ثانیه ای طول کشید تا از بهت خارج شدیم و شروع کردیم به دویدن به سمت گاو.

بچه ها سرعتشان خوب بود و از من فاصله گرفتند. من هم با این وزن سنگین و این همه کوله بار با تمام توان داشتم می دویدم.به ابتدای روستا رسیدم.پسرها با سرعت خوبشان از گاو سبقت گرفته بودند و سعی در کنترل آن داشتند ولی کاری از پیش نمی بردند.من هم با فاصله ای حدود سی چهل متر عقب تر از آنها داشتم تعقیبشان می کردم.

ناگهان از داخل یکی از کوچه ها تراکتوری با تریلرش بیرون آمد و سدی شد در مسیر حرکت گاو.در تمام این مدت هم دخترک بی نوا مانند تکه گوشتی بر روی زمین کشیده می شد.حتی شلوارش هم از پایش درآمده بود و لباس هایش هم پاره شده بود.چون مسیر جاده شن ریزی بود و مانند سنباده عمل می کرد.

گاو توقفی کرد و تا خواست از گوشه ای فرار کند که پسرها جلویش را گرفتند.ناگهان تغییر جهت داد و شروع کرد به سمت من دویدن.من هم که با سرعت داشتم می دویدم.تصمیم گرفتم که بایستم ولی به قول معروف ترمزهایم عمل نکرد .وزن حدود نود کیلویی آنهم در سرازیری تا ترمز بگیری چهل پنجاه متری طول می کشد تا متوقف شوی.

در صدم ثانیه محاسبه کردم و طبق قوانین فیزیک برایم برخورد آنهم از نوع شاخ به شاخ ثابت شد.البته بهتر است بگویم شاخ به سر.

مسیر باریک داخل روستا هم نمی گذاشت تا جا خالی دهم مگر مانند اسپایدرمن می پریدم که آنهم عملی نبود.چون تار نداشتم.

شانس آوردم و تمام محاسباتم غلط از آب درآمد. در حیاط خانه ای باز بود و گاو وارد حیاط نسبتاً بزرگ خانه شد.من هم سریع داخل رفتم و در را پشت سرم بستم تا گاو فرار نکند.اهالی خانه سریع وارد عمل شدند و از روی ایوان توانستند دخترک را نجات دهند و به داخل خانه ببرند.

حالا من مانده بودم یک گاو عظیم الجثه که با غیض خاصی به من می نگریست.دقیقاً حالت ماتادورها را داشتم با تفاوت اندکی ، فقط از ترس قبض روح شده بودم و اصلاً توانایی حرکت نداشتم.

مغزم اصلاً دستور نمی داد.خستگی دویدن و نفس کم آوردن از یک طرف و این گاو عصبانی هم از طرف دیگر کل سیستم مرا هنگ کرده بود.

واقعاً در آن ثانیه ها هیچ نمی فهمیدم.مدتی که اصلاً نمی دانم چقدر بود به همین صورت گذشت بعد احساس کردم چیزی به پشت و سرم خورد .بالا را نگاه کردم .روی پشت بام انباری که پشت سرم بود روستاییان آمده بودند و چند نفری هم آویزان شده بودند.و دستانشان به سمت من بود.

در یک عملیات آکروباتیک سه چهار نفری دستان مرا گرفتند و مرا به بالا کشیدند. از شدت ترس قدرت تکلم نداشتم. آبی به سر و صورتم زدند و کمی هم آب قند به من دادند تا حالم سرجایش آمد.در میان آنها یکی گفت :که آقا معلم چرا در را پشت سرت بستی؟ گفت به خاطر اینکه گاو فرار نکند.گفت:خودت چرا داخل حیاط رفتی ،خب از همان بیرون هم می توانستی در را ببندی.

هنوز در پاسخ این سوال مانده ام که در آن لحظه عقلم را کجا جاگذاشته بودم.

از بچه ها خبر دخترک را مرتب می گرفتم و خدا را شکر آسیب زیادی ندیده بود و بعد از مدت کوتاهی بهبودی کامل یافت.ولی من هنوز از گاو آنهم از نوع نرش خیلی می ترسم.

v064

بلدوزر

سفیدی چشمانم را می زد و به زحمت جلو را نگاه می کردم.برف پاک کن مینی بوس هم جواب گوی اینهمه برف نبود.حدود نیم ساعتی بود که در جاده بودیم و همه جا کاملاً سفید شده بود و هر ده دقیقه یک ماشین از روبرو می آمد.وقتی از کنار پاسگاه بین راه گذشتیم دیگر هیچ ماشینی از روبرو نمی آمد و هیچ ماشینی هم از کنارمان نگذشت.و این مرا بسیار نگران کرده بود.

ولی وقتی به چهره راننده نگاه کردم انقدر آرام بود که انگار نه انگار جاده برفی است و صعب العبور.وقتی متوجه نگاه من شد با همان سادگی اش گفت ، نگران نباش گیر نمی کنیم.من سالهاست در این جاده رانندگی کرده ام و از این بدترش را هم دیده ام.

به ابتدای راه خاکی روستا رسیدیدم.اینجا برف خیلی بیشتر نشسته بود و هیچ ردی هم در مسیر نبود و این یعنی هیچ آمد و شدی در چند ساعت اخیر در این جاده انجام نشده است.برای رفتن به سمت روستا مخالفین و موافقین در مینی بوس رودروی هم جبهه گرفتند و بحث ها بالا گرفت ولی نکته جالب این بود که راننده بدون توجه به آنها وارد مسیر شد.مسافران هم وقتی دیدند که مینی بوس راه افتاد ساکت شدند.

سکوت درون ماشین همانند برف بیرون سنگین بود.من به همراه یک پیرمرد که جلو نشسته بودیم تمام حواسمان به جاده بود،هر چه جلوتر می رفتیم ارتفاع برف بیشتر می شد و لغزش ماشین هم بیشتر،حدود شش هفت کیلومتری را به آرامی پشت سر گذاشتیم و در ابتدای ورود به تنگه بودیم، قبل از پیچی که با شیبی ملایم وارد تنگه می شد ماشین توقف کرد.

همه ما منتظر بودیم که راننده چه خواهد گفت، ولی او بدون توجه به نگاه های ما از ماشین پیاده شد و کمی از ماشین فاصله گرفت .بعد از مدت کوتاهی برگشت و با همان خونسردی خاص خودش گفت که این پیچ بادگیر است و برف خیلی آنجا جمع شده ،نمی شود رد شد ، تا سینه ماشین برف است و رد شدن ممکن نیست باید دوربزنیم و برگردیم.

من هم مانند همه مسافران با همان سکوت سنگیمان تایدش کردیم .فرمان اول را چرخید و کاملاً عمود بر جاده شد ،وقتی دنده عقب گرفت تا چرخش دوم را تنظیم کند. ماشین سر خورد و به پهلو در کانالی که کنار جاده بود افتاد.سر ماشین کاملاً در هوا بود،همه ما از ترسمان جرات جیغ و داد زدن هم نداشتیم.

به زحمت از ماشین پیاده شدم. از در سمت شاگر ممکن نبود چون چسبیده بود به کتل کنار کانال و بیشتر مسافران و من از همان در سمت راننده پیاده شدیم.وقتی از بیرون نگاه کردیم عمق فاجعه را دریافتیم. چرخ سمت راننده  کاملاً در هوا بود.نزدیک شدن به تاریکی هوا هم مزید برعلت شده بود که بدون توجه به سرمای هوا همچنان بلرزم.ولی جالب این بود که راننده همچنان خونسرد بود .

از ما خواست تا با تمام قدرت از پشت ماشین هل دهیم.ولی وقتی من وضعیت را دیدم پیش خودم فکر کردم اگر به همان سمتی که راننده می گوید هل دهیم تازه اگر ماشین حرکت کند حتماً چپ خواهد شد ،چون زاویه اش خیلی زیاد بود و لغزیدنش حتمی .با قیافه حق به جانب موضوع را با راننده در میان گذاشتم ولی با لبخندی مواجه شدم که نمی دانم از ترحم بود یا تمسخر،گفت کله قندی ها نمی گذارد چپ شود.

زنان داخل ماشین هم پیاده شدند و همه با تمام وجود هل دادیم و با چند بار پایین بالا رفتن ، ماشین شروع به حرکت کرد و تا آستانه چپ شدن هم رفت ،درست در همان زمانی که فکر می کردم همین الان به پهلو خواهد افتاد درست در جهت عکس مانند فنر جهید و چرخ های سمت راننده روی جاده قرار گرفت.

خوشحالی ما زیاد دوامی نداشت چون وقتی سوار ماشین شدیم تازه فهمیدیدم هنوز به سمت روستاییم و دور نزده ایم.راننده تا این اوضاع را دید.گفت خیالتان راحت باشد که باک گازوئیلم پر است و بخاری هم سالم.تا صبح هم اگر بمانیم هیچ اتفاقی نمی افتد.و آرام آرام شروع به حرکت کرد.و درست در میان پیچ همانجایی که گفته بود سینه ماشین گیر کرد و ماشین متوقف شد.

نگرانی در چهره همه ما نمایان بود ولی راننده همچنان خونسرد، آنقدر که اعصابمان را به هم میریخت.هوا تاریک شده بود و برف همچنان می بارید.البته بخاری خوب بود ولیدر نوک انگشتان دست و پایم احساس سردی زیادی می کردم.نمی دانم چقدر در همین وضعیت بودیم که صدای مهیبی از پشت مینی بوس همه ما را ترساند.

فکر کردم حتماً کوه ریزش کرده و اوضعمان در نهایت وخامت است. ولی پسربچه ای که روی صندلی آخر نشسته بود ناگهان با صدای بلندی گفت : بلدوزر، وقتی با آن هیبت عظیمش و آنهمه سروصدا از کنارمان گذشت چنان شعفی در ما ایجاد کرد که غیر قابل وصف است.آرام و قدرتمندانه می رفت و غرور خاصی در حرکتش بود.

مقابل ما را باز کرذد و ما هم به دنبالش به راه افتادیم.وقتی از پشت به آن چنگه های غول پیکرش نگاه می کردم احساس خوبی به من دست می داد.پر سرو صدا ولی متین به راهش ادامه می داد.صدایش که قبلاً برایم دلخراش بود حالا روح نواز به نظر می رسید.و برایم پر بود از هارمونی و ریتم.

وقتی وارد شیب تند جاده شدیم راننده ماشین را متوقف کرد و این غول آهنی از ما فاصله گرفت، دور شدنش را تاب تحمل نداشتم و همانجا معترضانه از راننده پرسیدم چرا ایستادی؟ باز لبخندی زد و گفت اگر با این سرعت وارد شیب شویم  ماشین نمی کشد و به عقب سر می خوریم. باید صبر کنیم تا بلدوزر راه را باز کند ، بعد کمی دور بگیریم و بالا رویم.

حرفش منطقی بود ولی من دلتنگ بلدوزر شده بودم و فقط دوست داشتم چسبیده به او باشم.

v063